Fietsers bij de oude sluis in Vreeswijk (Nieuwegein)

Nieuwe fietsroutes langs de Waterlinie

De app van de Fietsersbond Routeplanner is uitgebreid met vier fietsroutes langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De nieuwe routes voeren langs historische objecten van de Waterlinie en geven een beeld van de werking van het watersysteem. Dat zorgde voor het onder water zetten (inunderen) van land én geeft een beeld van het hedendaagse waterbeheer.

Fietsers bij de oude sluis in Vreeswijk (Nieuwegein)
Fietsers bij Vreeswijk

Verleden en heden in één fietsroute

De Waterliniefietsroutes zijn een initatief van de drie waterschappen in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Waterliniemuseum. Fietsend langs dijken, sluizen, wielen en waterbergingen komen verleden en heden bij elkaar. Want veel van de historische waterobjecten van de linie zijn nog steeds in gebruik bij de waterschappen. Niet meer voor de verdediging van land tegen de vijand, maar voor het aan- en afvoeren of tegenhouden van water.

App downloaden

De nieuwe Waterliniefietsroutes zijn opgenomen in de app van de Fietsersbond Routeplanner, die te vinden is in de Apple App Store en bij Google Play. De routes zijn ook te vinden via routeplanner.fietsersbond.nl (voorgeplande routes > Waterlinieroutes). Omdat de routes onderdeel uitmaken van de Fietsersbond Routeplanner kan de app altijd de meest actuele route bieden, ook bij werkzaamheden of wijzigingen.

In het Waterliniemuseum in Fort Vechten te Bunnik is een speciale interactieve display te vinden met alle routes, en is ook heel veel informatie te vinden over de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Meer over het werk van de waterschappen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie is te vinden op de websites van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rivierenland.