3050_campagneheader

30 is het nieuwe 50

Wil jij 30 in jouw straat?

De Fietsersbond heeft containerstickers en actieposters ontwikkeld voor bewoners die graag 30 in hun straat willen. Of daar waar het al 30 is, maar nog geregeld te hard wordt gereden.

Bestel gratis het actiepakket!

Op steeds meer wegen in de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 km per uur. Maar op teveel wegen is dat nog steeds 50 km per uur. Dat vinden wij te hard! De Fietsersbond wil een maximum snelheid van 30 waar dat mogelijk is. Waarom? De kans dat jij als fietser een ernstig ongeval krijgt is maar liefst 3,5 keer lager dan bij 50 km per uur! Zo maken we het verkeer een stuk veiliger.

facebook

Overal 30 binnen de bebouwde kom

Meer ruimte en minder verkeersslachtoffers De Fietsersbond wil dat in heel Nederland 30…

Doe mee!

Doe mee aan onze actie en meld de plekken waar jij graag een 30-zone zou willen zien. Rondom de gemeenteraadsverkiezingen brengen wij die locaties onder de aandacht van de politiek. Bestel een actiepakketje waarmee je zelf actie kunt gaan voeren om jouw droom uit te laten komen. Weten wat je nog meer kunt doen? Download het stappenplan voor 30 in jouw straat!

Waar wil jij 30?

Laat het ons weten via het Fietsersbond Meldpunt!

Meld het nu!

Politiek

Om zoveel mogelijk straten om te schakelen naar 30, moeten we zoveel mogelijk politieke steun zien te krijgen. De Fietsersbond Alkmaar bood daarom onze notitie over dit onderwerp aan aan wethouder Nagengast van verkeer.

Bron: www.youtube.com

Vragen en antwoorden

Waarom is 30 beter voor fietsers?

De kans op een ernstig ongeval in een 30-zone is maar liefst 3,5 maal lager dan bij een maximumsnelheid van 50 km per uur. Daarnaast zorgt 30 voor een prettiger straatbeeld voor iedereen en meer bewegingsruimte voor fietsers en voetgangers.

Mijn wijk is al grotendeels 30, waarom moet de rest ook?

In 80% van de Nederlandse straten is de maximumsnelheid al 30 km per uur. Hoog tijd om ook de rest om te bouwen, zodat 30 echt de norm wordt in de bebouwde kom. Dat maakt het verkeer veiliger en duidelijker.

Is 30 een kwestie van nieuwe bordjes ophangen?

Sommige gemeenten denken van wel, waardoor de veiligheid in 30-zones nu niet altijd optimaal is. Bij een goede 30-zone hoort een passende inrichting, die snelheid ontmoedigt. Soms zijn dat verkeersdrempels, maar er zijn heel veel mogelijkheden om de snelheid uit een weg te halen. Wij willen dat nieuwe én bestaande 30-zones volgens de laatste inzichten worden ingericht.

Maar de doorstroming/hulpdiensten/lijnbussen dan?

De extra reistijd voor automobilisten en hulpdiensten is beperkt tot enkele seconden. In een gebied van 25 hectare (2,5 km x 2,5 km) gaat het over 11 seconden.

Mogen er in 30-zones wel fietspaden worden aangelegd?

Rondom 30-zones bestaan nogal wat misverstanden. Zo zouden er geen fietspaden langs 30-kilometerwegen mogen liggen en zou je geen voorrangsmaatregelen mogen nemen. Dat is niet zo. Langs relatief drukke 30-wegen kunnen gewoon fietspaden worden aangelegd, en ook voorrangsmaatregelen mogen worden genomen als daar aanleiding toe is.