3050_campagneheader

30 is het nieuwe 50

Op steeds meer wegen in de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 km per uur. Maar op teveel wegen is dat nog steeds 50 km per uur. Dat vinden wij te hard! De Fietsersbond wil een maximum snelheid van 30 waar dat mogelijk is. Waarom? De kans dat jij als fietser een ernstig ongeval krijgt is maar liefst 3,5 keer lager dan bij 50 km per uur! Zo maken we het verkeer een stuk veiliger.

facebook

Overal 30 binnen de bebouwde kom

De Fietsersbond wil dat in heel Nederland 30 de norm wordt binnen de bebouwde kom.…

Doe mee!

Weten wat je zelf kunt doen? Download het stappenplan voor 30 in jouw straat!

Meer weten? Lees dan de publicatie 30 km/u als norm voor een veilig fietsklimaat.

Politiek

Om zoveel mogelijk straten om te schakelen naar 30, moeten we zoveel mogelijk politieke steun zien te krijgen. De Fietsersbond Alkmaar bood daarom onze notitie over dit onderwerp aan aan wethouder Nagengast van verkeer.

Bron: www.youtube.com

Vragen en antwoorden

Waarom is 30 beter voor fietsers?

De kans op een ernstig ongeval in een 30-zone is maar liefst 3,5 maal lager dan bij een maximumsnelheid van 50 km per uur. Daarnaast zorgt 30 voor een prettiger straatbeeld voor iedereen en meer bewegingsruimte voor fietsers en voetgangers.

Mijn wijk is al grotendeels 30, waarom moet de rest ook?

In 80% van de Nederlandse straten is de maximumsnelheid al 30 km per uur. Hoog tijd om ook de rest om te bouwen, zodat 30 echt de norm wordt in de bebouwde kom. Dat maakt het verkeer veiliger en duidelijker.

Is 30 een kwestie van nieuwe bordjes ophangen?

Sommige gemeenten denken van wel, waardoor de veiligheid in 30-zones nu niet altijd optimaal is. Bij een goede 30-zone hoort een passende inrichting, die snelheid ontmoedigt. Soms zijn dat verkeersdrempels, maar er zijn heel veel mogelijkheden om de snelheid uit een weg te halen. Wij willen dat nieuwe én bestaande 30-zones volgens de laatste inzichten worden ingericht.

Maar de doorstroming/hulpdiensten/lijnbussen dan?

De extra reistijd blijft beperkt tot minder dan een minuut per kilometer, als je uitgaat van dezelfde route. Overigens zal dit effect vaak veel kleiner zijn doordat ook nu de maximum snelheid van 50 km/u op drukke wegen al niet gehaald wordt. Hulpdiensten hebben daarnaast de mogelijkheid om met optische en geluidssignalen maximaal veertig kilometer per uur boven de snelheidslimiet te rijden.

Mogen er in 30-zones wel fietspaden worden aangelegd?

Rondom 30-zones bestaan nogal wat misverstanden. Zo zouden er geen fietspaden langs 30-kilometerwegen mogen liggen en zou je geen voorrangsmaatregelen mogen nemen. Dat is niet zo. Langs relatief drukke 30-wegen kunnen gewoon fietspaden worden aangelegd, en ook voorrangsmaatregelen mogen worden genomen als daar aanleiding toe is.