stalling_header

30 km/u in bebouwde kom vergroot fietsveiligheid

3050_campagneheader

In 2022 hebben wij een alarmerend record van 745 verkeersdoden bereikt, het hoogste aantal in de afgelopen 15 jaar. Nog zorgwekkender is het feit dat 290 van deze slachtoffers fietsers waren. 

Deze schokkende statistieken kunnen niet langer genegeerd worden. Het is duidelijk dat er dringend actie nodig is om de veiligheid van fietsers te waarborgen en het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Waarom 30 km/u? 

  • Een belangrijke maatregel  om fietsverkeersslachtoffers te voorkomen, is een maximumsnelheid van 30 km/u op plekken waar het onveilig is voor fietsers. 50 km/u in een auto is vaak te hard om op tijd te stoppen en verkeersdoden te voorkomen. De kans op een ernstig ongeval bij 50 km/u is 3,5 keer groter dan bij een maximumsnelheid van 30 km/u! 
  • Daarnaast zorgt 30 km/u voor een prettiger straatbeeld voor iedereen en meer bewegingsruimte voor fietsers en voetgangers. Het is fijner wonen en leven in een 30-kilometergebied; minder geluid en fijnstof en de straat wordt meer van de omwonenden.

Wil je ook meer straten met een maximumsnelheid van 30 km/u?

Help ons dan om van Nederland het allerbeste fietsland ter wereld te maken.

Steun ons
vvtt

Onze top 10 van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren

Jaarlijks komen er meer dan 200 fietsers om in het verkeer. In 2020 waren dat er voor het… Lees meer

Hoe willen we dit bereiken?

  • Landelijk moet het uitgangspunt worden: 30 als standaard, 50 alleen waar het veilig kan. 
  • Onveilige wegen nu meteen naar 30 km/u brengen, mogelijk met tijdelijke extra maatregelen als drempels en markeringen. 
  • Onze lokale afdelingen gaan in gesprek met gemeenten waar 30 km/u noodzakelijk is en gebruiken daarbij de handleiding die we hebben opgesteld om samen met de gemeente meer straten van 30 km/u te realiseren.  
  • De minister kan dit ondersteunen met regelgeving, richtlijnen en investeringen voor gemeentes. 

Wat draagt nog meer bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers?

Kinderen op weg naar school in Hilversum. Foto: DigiDaan.

Waarom goede infrastructuur belangrijk is

De dynamiek op het fietspad verandert. Dit vraagt om meer aandacht voor fietsveiligheid. Lees meer

Politie op de Fiets

Waarom meer investeren in verkeershandhaving?

Hoe veilig de infrastructuur ook is, menselijk gedrag speelt altijd een belangrijke rol. Lees meer