Fietsen stallen in Utrecht

30 km als nieuwe norm

3050_campagneheader

Op steeds meer wegen in de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 km per uur. Maar op te veel wegen is dat nog steeds 50 km per uur. Dat vinden wij te hard! De Fietsersbond wil een maximum snelheid van 30 waar dat mogelijk is. Waarom? De kans dat jij als fietser een ernstig ongeval krijgt is maar liefst 3,5 keer lager dan bij 50 km per uur! Zo maken we het verkeer een stuk veiliger.

Samen met verschillende steden en regio’s pleit de Fietsersbond bij de landelijke politiek voor het aanpassen van wetten en richtlijnen. We willen dat 30 km/u als uitgangspunt wordt genomen binnen de bebouwde kom en daarmee 50 km/u alleen mogelijk is bij een veilige inrichting van de weg. Zo is het voor iedereen in Nederland duidelijk, binnen de bebouwde kom is 30 km/u de standaard. En creëren we een veilige en comfortabele plek voor fietsers op de weg.

Voor onze lokale afdelingen hebben we een handleiding gemaakt om samen met hun gemeente meer straten van 30/u te maken.
Lees hier ‘Liever 30 en meer ruimte voor de fiets’

Vragen en antwoorden

Waarom is 30 beter voor fietsers?

De kans op een ernstig ongeval in een 30-zone is maar liefst 3,5 maal lager dan bij een maximumsnelheid van 50 km per uur. Daarnaast zorgt 30 voor een prettiger straatbeeld voor iedereen en meer bewegingsruimte voor fietsers en voetgangers.

Mijn wijk is al grotendeels 30, waarom moet de rest ook?

In 80% van de Nederlandse straten is de maximumsnelheid al 30 km per uur. Hoog tijd dat de rest volgt, zodat 30 echt de norm wordt in de bebouwde kom. Dat maakt het verkeer veiliger en duidelijker.

Is 30 een kwestie van nieuwe bordjes ophangen?

Dat is een goede eerste stap, in Brussel blijkt dat dit de gemiddelde snelheid al flink heeft doen dalen. Hiervoor is dan wel een aanpassing van nationale wetgeving nodig, zodat de politie ook kan handhaven. Daarnaast is het altijd belangrijk dat een wegbeeld zoveel mogelijk de maximumsnelheid uitstraalt, dus is nieuwe inrichting van straten nodig. Maar dat kost vaak jaren, daar kunnen we niet eeuwig op wachten.

Maar de doorstroming/hulpdiensten/lijnbussen dan?

De extra reistijd blijft beperkt tot minder dan een minuut per kilometer, als je uitgaat van dezelfde route. Overigens zal dit effect vaak veel kleiner zijn doordat ook nu de maximum snelheid van 50 km/u op drukke wegen al niet gehaald wordt. Hulpdiensten hebben daarnaast de mogelijkheid om met optische en geluidssignalen maximaal veertig kilometer per uur boven de snelheidslimiet te rijden.

Mogen er in 30-zones wel fietspaden worden aangelegd?

Rondom 30-zones bestaan nogal wat misverstanden. Zo zouden er geen fietspaden langs 30-kilometerwegen mogen liggen en zou je geen voorrangsmaatregelen mogen nemen. Dat is niet zo. Langs relatief drukke 30-wegen kunnen gewoon fietspaden worden aangelegd, en ook voorrangsmaatregelen mogen worden genomen als daar aanleiding toe is.

Wil je ook meer straten met een maximumsnelheid van 30 km/u?

Help ons dan om van Nederland het allerbeste fietsland ter wereld te maken.

Steun ons

Eerder schreven we ook dit al over 30 km/u als norm

facebook

Overal 30 binnen de bebouwde kom

De Fietsersbond wil dat in heel Nederland 30 de norm wordt binnen de bebouwde kom.…