Sportief dagelijks fietsen in Rotterdam

Fietsersbond SPI

De Fietsersbond SPI is een instrument waarmee overheden de verkeersveiligheid van het fietsnetwerk kunnen beoordelen. Op basis van gegevens uit de database van de Fietsersbond Routeplanner hebben we een risicokaart gegenereerd. Hiermee kunnen overheden inschatten waar ingrepen nodig zijn om de kans op ongevallen terug te brengen.

Fietsvisie 2040

In de in 2019 verschenen Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond, wordt de Fietsersbond SPI beschouwd als een belangrijk element in de verbetering van de fietsinfrastructuur in Nederland. Binnen het thema ‘Gezondheid en veiligheid’ wordt als doel gesteld: “Het totale fietsnetwerk scoort in 2040 op het hoogste Fietsersbond Safety Performance Index-niveau of twee niveaus hoger dan in 2018. Dit hangt samen met de doelstellingen onder het thema ‘Mobiliteit’, waarbij de Fietsersbond aangeeft gemeenten en provincies te ondersteunen bij het verbeteren van de veiligheid van het fietsnetwerk in Nederland zodat de in de Fietsersbond SPI gewenste vorderingen behaald kunnen worden. Vanaf 2020 willen we de overheden bewust maken van wat ze met de SPI in huis hebben en hoe ze deze kunnen gebruiken.

Geïnteresseerd om de Fietsersbond in jouw gemeente of provincie uit te laten voeren? Neem dan contact op met Jaap Kamminga, Hoofd Beleid van de Fietsersbond voor meer informatie. Stuur een mail naar j.kamminga@fietsersbond.nl of bel 030-2918166.

Kenmerken en berekening SPI

De Fietsersbond SPI maakt gebruik van de database van de Fietsersbond Routeplanner, een routeplanner specifiek voor het plannen van zowel utilitaire als recreatieve fietsroutes. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eigen database, waarin door 500 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers wijzigingen in het fietsnetwerk worden geregistreerd: nieuwe fietspaden worden toegevoegd, maar ook veranderingen zoals bijvoorbeeld het omzetten van tegelpaden in asfalt wordt geregistreerd. Van elk wegvak worden circa dertig kenmerken vastgelegd in deze database, voor de Fietsersbond SPI worden er zeventien gebruikt, die een eigen wegingswaarde hebben, gebaseerd op de mate waarin deze van invloed zijn op de veiligheid van het fietsnetwerk.

De zeventien kenmerken zijn:

 1. Toegankelijkheid: alle wegen die niet toegankelijk zijn voor fietsers vallen buiten de SPI.
 2. Navigatie: een rotonde is veiliger dan een gewoon kruispunt.
 3. Wegdeksoort: alle wegdekken behalve asfalt/beton hebben verhoogde kans op
  ongelijkmatigheden.
 4. Wegniveau: Kenmerk ‘langs hoofdwegen’ is veiliger dan ‘op hoofdwegen’.
 5. Maximum snelheid: Hoe hoger de snelheid hoe onveiliger het wordt.
 6. Verkeershinder: Hoe meer ander verkeer (zowel fietsers als andere verkeersdeelnemers) hoe groter de kans op een ongeval.
 7. Verlichting: Geen of slechte straatverlichting zorgt voor minder zicht en zichtbaarheid.
 8. Wegdekkwaliteit: slechte kwaliteit van het wegdek zorgt ervoor dat fietsers de aandacht meer bij de weg moeten houden en minder op het overige verkeer kunnen letten.
 9. Dalings/stijgingspercentage: Hellingen boven de 3% worden als (te) steil gezien.
 10. 1 of 2 richtingsfietspad: Licht verhoogd risico op frontale botsing bij tweerichtingsverkeer op fietspaden.
 11. Lengte wegvak: Korter wegvakken duiden op de aanwezigheid van meer kruispunten en dus van meer conflictpunten.
 12. Ongelijkvloers: Bruggen hebben in de winter een verhoogde kans op gladheid a.g.v. aanvriezing.
 13. Strooiroute: Gestrooide fietspaden zijn in de winter veiliger dan niet gestrooide routes.
 14. Wegtype: Onderscheid in fietspaden, gemengde wegen etc.
 15. Hoofdfietsroute: Er is een licht veiligheidsbevorderend effect a.g.v. safety by numbers.
 16. Hindernissen (lange/brede/gewone) fietsers: Zorgen voor een verhoogd risico op eenzijdige ongevallen.
 17. Paaltjes: Zorgen voor een verhoogd risico op eenzijdige ongevallen.

Methode

Indien een gemeente besluit om de Fietsersbond SPI aan te schaffen, voert de Fietsersbond een kwaliteitscontrole uit op de database. De vrijwilligers worden geïnformeerd en bijgeschoold inzake de SPI, waarna zij het fietsnetwerk controleren en waar nodig ontbrekende gegevens aanvullen. Binnen twee maanden wordt de Fietsersbond SPI opgeleverd en besproken met zowel de lokale Fietsersbond als de gemeente: herkennen zij het beeld dat in de Fietsersbond SPI is gegenereerd? De
gemeente kan vervolgens, bij voorkeur in overleg met de lokale Fietsersbond, beoordelen op welke plekken maatregelen nodig zijn om de veiligheid voor de fietsers te verbeteren.

De gemeente kan de resultaten van de SPI eventueel combineren met andere gegevens, zoals ongevallengegevens, publieksmeldingen of vervoersintensiteiten: deze gegevens zijn niet in de Fietsersbond SPI verwerkt.

Kosten

De kosten van de Fietsersbond SPI zijn afhankelijk van het inwonersaantal van een gemeente.

Tot 50.000 inwoners € 4.500 euro
Tussen 50.000 en 100.000 inwoners € 5.500 euro
Vanaf 100.000 inwoners € 6.500 euro

Desgewenst kan de oplevering uitgebreid worden met een éénmalige levering van een dataset met de SPI-score van elk wegvak van het fietsnetwerk (alle befietsbare wegen binnen de gemeente):

Tot 50.000 inwoners € 1.500 euro (meerprijs)
Tussen 50.000 en 100.000 inwoners: € 2.500 euro (meerprijs)
Vanaf 100.000 inwoners: € 3.000 euro (meerprijs)

Of een éénmalige levering van een dataset met de gegevens van de 17 in de SPI gebruikte
kenmerken én de SPI-score:

Tot 50.000 inwoners € 3.000 euro (meerprijs)
Tussen 50.000 en 100.000 inwoners: € 4.500 euro (meerprijs)
Vanaf 100.000 inwoners: € 5.500 euro (meerprijs)

Beide datasets zijn uitstekend toepasbaar in de meeste GIS-systemen, zodat de SPI-informatie door u gecombineerd kan worden met andere relevante databronnen.
Gebruik van datasets alleen met bronvermelding ‘Fietsersbond SPI, maand/jaar’.
Alle bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% BTW.

pdf ⋅ 1 MB

Fietsersbond SPI Productbeschrijving

Download