header-duinen

Aantrekkelijke plekken om te leven en te fietsen

Een aantrekkelijke leefomgeving is prettig om in te wonen, draagt bij aan het economisch functioneren van stad en land en is fijn om in te wandelen en te fietsen. Omgekeerd draagt de fiets bij aan aan­trekkelijke steden, dorpen of regio’s, doordat hij je brengt waar je zijn wilt, ontmoetingen mogelijk maakt en effectief gebruikmaakt van de ruimte.

Fietsen in Houten
Fietsen in Houten Beeld-auteur: Maarten Hartman

In 2040 zijn de centra van alle grote en middelgrote steden autovrij. Dorpen en de rest van het centrale stedelijk gebied zijn autoluw. De ruimte die dit oplevert wordt gebruikt voor meer woningen, meer groen en meer kwaliteit van leven.

Fietsers maken gebruik van deze autovrije en autoluwe gebieden, maar zijn niet overal dominant aanwezig. In de drukste gebieden in de steden delen fietsers en voetgangers de openbare ruimte. In onze visie zijn wandelen en fietsen de enige vormen van actieve mobiliteit en hierdoor natuurlijke bondgenoten. In situaties waarbij zich conflicten voordoen tussen fietsers en voetgangers zoeken we samen naar oplossingen. Fietsers passen als gast hun snelheid aan op plaatsen die vooral bedoeld zijn om te wandelen. Daarom zijn fietsverboden niet nodig en kunnen fietsers met lichamelijke beperkingen toch altijd op hun bestemming komen. Rondom deze drukke gebieden zijn dankzij de inzet van de Fietsersbond betere en vlotte fietsroutes beschikbaar waardoor je als fietser automatisch kiest voor een route om het centrum heen.

Fietsnet in de praktijk
Fietsnet in de praktijk Beeld-auteur: Maarten Hartman

Fietsers kunnen hun rijwiel eenvoudig parkeren bij de belangrijke bestemmingen in de stad en aan de rand van het centrum. De parkeervoorzieningen zijn goed en op korte loopafstand. Door slim gebruik te maken van deelfietsconcepten staan deze voorzieningen minder vol met ‘fietsen voor af en toe’.

Naast de doorgaande, functionele, snelle en veilige hoofdroutes door de stad en een FietsFamilie-netwerk dat geschikt is voor snelle en zware fietsen, komt er ook een betrekkelijk rustig routenetwerk. Voor kinderen, ouderen en toeristen vormen deze routes een aantrekkelijke aanvulling op het netwerk omdat ze hier rustig en stressvrij kunnen fietsen.

De routes zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. Daar waar de netwerken samenkomen, bij bruggen bijvoorbeeld, zijn de eigenschappen van het rustige netwerk leidend voor ontwerp en gedrag. Met kennis van wegen en omgeving heeft de Fietsersbond deze routes helpen ontwikkelen. Toeristische bestemmingen, scholen en andere belangrijke bestemmingen liggen langs dit (zeker niet geheel nieuwe) netwerk. De routes lopen door naar aantrekkelijke gebieden buiten de bebouwde kom en verbinden plaatsen met elkaar en met toeristische attracties. Daarom hoef je geen auto meer te hebben om bij die attracties te komen. Voor ’s nachts is er een netwerk van sociaal veilige en goed verlichte routes beschikbaar.

De Fietsersbond ontwikkelt middelen die fietsers helpen in al deze netwerken de slimste route te vinden, afhankelijk van hun wensen en de omstandigheden.

Aantrekkelijkheid zit ‘m uiteraard niet alleen in de route of de inrichting van de weg. Vooral de omgeving, de functies langs de route en een minimale hoeveelheid hinder, gevaar, geluidsoverlast en uitlaatgassen dragen hieraan bij. Het ontwerp van een aantrekkelijke openbare ruimte vraagt om meer dan alleen rood asfalt en duidelijke belijning. Op meer doorgaande routes zijn comfort en veiligheid essentieel om aanrijdingen met paaltjes, randjes en bandjes te voorkomen. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen ruimtelijke ontwerpers, verkeerskundigen en de Fietsersbond.

visiecover

Fietsvisie 2040

De nieuwe toekomstvisie van de Fietsersbond. Lees meer