header-handbike

Colofon Fietsvisie

Fietsvisie 2040 is tot stand gekomen na een uitgebreid traject met vele vrijwilligers van de Fietsersbond uit het hele land. Eind 2018 is de eerste versie voorgelegd aan de leden van de Fietsersbond. Hun commentaar is verwerkt in een tweede versie die in februari 2019 is besproken op de Ledenraad. De wijzigingen die na die discussie zijn aangenomen zijn verwerkt in maart 2019.

Tekst: Wim Bot, Daan van der Burgh, Caroline Dekker, Henk Hendriks, Saskia Kluit en Douwtje de Vries, met medewerking van Rico Andriesse en Ilse Galama, Goudappel Coffeng

Redactie: Els Meijers

Opmaak en webredactie: Marina van Dijk, Martijn van Es

visiecover

Fietsvisie 2040

De nieuwe toekomstvisie van de Fietsersbond. Lees meer