header-groen

Onze ambitie in 2040

Heel Nederland fietst in 2040. Dat is waar de Fietsersbond van droomt. De fiets is voor de korte en middellange afstand de allerbelangrijkste manier om je te verplaatsen. Doordat we hierdoor veel meer zijn gaan bewegen, zijn we aanzienlijk gezonder dan in 2018.

Er rijdt in 2040 een hele familie aan fietsen rond, waardoor voor vrijwel alle Nederlanders en situaties een geschikte fiets bestaat en de auto zijn grootste aantrekkingskracht heeft verloren. De fietsers die gebruikmaken van deze FietsFamilie ervaren fietsgeluk. Dat wil zeggen dat ze zich snel, veilig en comfortabel voelen als ze op hun fiets op pad zijn.

In de Fietsvisie 2040 schetsen we onze toekomstdroom en de stappen die we moeten zetten om deze te verwezenlijken.

Hierin volgen we de volgende zes hoofdlijnen:

1. STOP-principe is leidend

Stappen, trappen, ov, personenwagen: dat is de volgorde waarin het mobiliteitsbeleid vorm krijgt in 2040, ook op rijksniveau. Dit STOP-principe, zoals de Vlamingen het noemen, staat voorop. Bij het ontwerpen van oplossingen op straat, maar ook als het gaat om de verhouding in investeringen die ermee gemoeid zijn. We kiezen voor actieve (fietsen, lopen) en duurzame (fietsen, lopen, ov) mobiliteit boven automobiliteit.

Station Groningen
Beeld-auteur: Maarten Hartman

2. De fiets wordt een familie

We zien in 2040 niet alleen de vertrouwde (elektrische) fiets op straat, maar een hele FietsFamilie van bakfietsen, transportfietsen, driewielers, speedpedelecs, velomobielen, ligfietsen, aangepaste fietsen voor ouderen en mensen met een handicap, riksja’s, fietstaxi’s, overkapte fietsen et cetera. Al deze voertuigen, waarvoor je je spieren nodig hebt om te bewegen, zijn lid van de FietsFamilie en welkom bij de Fietsersbond. De bonte stoet beheerst in 2040 het straatbeeld en heeft door zijn diversiteit en aanpassingsvermogen de dominante positie van de individuele personenauto weten over te nemen.

3. Fietsgeluk voor alle fietsers

De Fietsersbond zet zich in om fietsgeluk voor alle fietsers mogelijk te maken, overal en voor iedereen. Fietsgeluk betekent dat mensen zich prettig voelen op hun fiets omdat ze snel, veilig, stressvrij en comfortabel kunnen fietsen. Elk kind heeft recht op een fiets en recht om te leren fietsen in een veilige omgeving. Het fietsnetwerk is zo aantrekkelijk dat iedereen er dag en nacht gebruik van durft te maken.

fietsende-schoolkind-24
Beeld-auteur: Corné Sparidaens

4. Lage snelheden en verschillende veilige fietsroutenetwerken maken ruimte voor diversiteit

Voor de hele FietsFamilie is er in 2040 een veilige en comfortabele plek op de weg. Dat kan omdat de maximumsnelheid voor voertuigen binnen de bebouwde kom naar 30 kilometer per uur is gegaan en naar 60 kilometer per uur daarbuiten op de niet-snelwegen. De inrichting op straat is aangepast en alle voertuigen met een (hulp)motor hebben een intelligente snelheids- assistent, waardoor te hard rijden niet meer mogelijk is.
Er zijn drie routenetwerken voor de fiets ontwikkeld en gerealiseerd, waarmee conflicten binnen de FietsFamilie tot het verleden behoren: een rustig netwerk voor kwetsbare fietsers, het hoofdnet voor de fiets en een nieuw routenetwerk dat vooral geschikt is voor zware en snelle fietsen. Het diverse fietsnetwerk, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid zijn in de mobiliteitswereld leidend geworden voor beleid en investeringen. Hierdoor is het aantal fietsongelukken op de weg gedecimeerd.

5. De fiets is een effectief middel voor de VN-duurzaamheidsagenda

De fiets draagt onmiskenbaar bij aan het realiseren van veel van de doelen van de Duurzame Ontwikkelings- agenda van de Verenigde Naties. Fietsen is behalve een plezierige manier om van A naar B te komen ook een belangrijk instrument geworden om ons land leefbaarder, duurzamer, gezonder en bereikbaarder te maken. Tegenover de relatief lage kosten die gemaakt moeten worden om het fietsklimaat te verbeteren staan enorme maatschappelijke baten op het gebied van gezondheid, armoedebestrijding en milieu.

De gezondheid van de Nederlander is in 2040 sterk verbeterd ten opzichte van 2018. De epidemie van welvaartsziekten door gebrek aan bewegen is opgelost doordat mensen steeds meer zijn gaan fietsen. Allereerst doordat steeds meer overheden wandelen en fietsen centraal zijn gaan inzetten bij hun ruimtelijk en mobiliteitsbeleid, maar ook doordat werkgevers en werknemers massaal zijn overgestapt op (het stimuleren van) de fiets, omdat zij hiermee willen bijdragen aan het nieuwe gezondheids- en klimaatbeleid van de overheid.

Ook de luchtkwaliteit in Nederland is enorm verbeterd. Doordat mensen minder autorijden, maar ook door de nieuwe infrastructurele inrichting van het land en door de transitie naar nieuwe energievoorzieningen. Uit de hele wereld komen wetenschappers en beleidsmakers in Nederland kijken hoe wij dat voor elkaar hebben gekregen.

6. De Fietsersbond is er voor alle fietsers

bdm-20170829-0089
Beeld-auteur: Bas de Meijer

De Fietsersbond is een diverse gemeenschap van fietsers die ervaringen uitwisselen, elkaar ontmoeten, elkaar helpen en voor elkaar opkomen. De Fietsersbond is er voor iedereen die zich voortbeweegt op een lid van de FietsFamilie: naar het werk, naar school of gewoon voor het plezier.

De leden van de Fietsersbond, hoe divers zij ook zijn in hun standpunten, voelen zich verbonden door een aantal uitgangspunten, vastgelegd in een manifest. De leden dragen deze uitgangspunten onderling uit, maar ook bij overheden, marktpartijen en andere fietsers. Het belangrijkste onderliggende uitgangspunt is dat de Fietsersbond staat voor inclusieve en duurzame mobiliteit voor iedereen. Jong en oud moet zelfstandig, veilig en comfortabel op pad kunnen gaan. Dit houdt ook in dat de Fietsersbond altijd de belangen van de meest kwetsbare fietsers (kinderen, ouderen, mensen met een beperking) vooropstelt. De Fietsersbond is immers de enige organisatie die deze belangen vertegenwoordigt. Het betekent ook dat de Fietsersbond altijd naar oplossingen zoekt als zich problemen voordoen.

Om de steun voor ons werk te vergroten en onze doelstellingen te kunnen bereiken, positioneert de Fietsersbond zich nadrukkelijker als koploper op het gebied van inclusieve en duurzame mobiliteit. De Fietsersbond doet dat door op te komen voor de belangen van de fietsers en de FietsFamilie. Voor het bereiken van de overige doelstellingen initieert de Fietsersbond samenwerkingen met organisaties die opkomen voor wandelaars, openbaar vervoer, schone lucht, gezondheid, aantrekkelijke steden en landschappen. Een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking is de benchmark voor duurzame, actieve en gezonde steden die we in 2018 maakten samen met Longfonds, Natuur en Milieu, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Rover en Wandelnet.

visiecover

Fietsvisie 2040

De nieuwe toekomstvisie van de Fietsersbond. Lees meer