header-duinpad

De fiets in het landelijk gebied

Nederland verandert en verstedelijkt. Steeds meer mensen trekken naar de grote stad en veel buitengebieden hebben te maken met krimp. Dit heeft ook gevolgen voor de fiets.

Een meisje fietst op het Groningse platteland
Beeld-auteur: Corné Sparidaens

Minder voorzieningen, langere afstanden

Waar grote steden worstelen met verslechterende (fiets-) bereikbaarheid en de effecten van een enorme groei van het fietsgebruik, hebben kleine kernen regelmatig te maken met een dalend fietsgebruik. Door bezuinigingen, krimp en consumentengedrag worden voorzieningen als winkels en zorginstellingen steeds vaker gecentraliseerd in grotere plaatsen. De afstand naar deze belangrijke voorzieningen is vaak te groot om met een gewone fiets regelmatig te fietsen. Ook openbaar vervoer is vaak geen oplossing omdat er relatief weinig vraag is, waardoor de frequentie laag is en de kosten hoog. Een elektrische fiets kan dan uitkomst bieden.

De fiets als vervanger van het openbaar vervoer

In diverse provincies zijn al proeven geweest met elektrische fietsen om buslijnen te ontlasten of te vervangen, met name gericht op scholieren en studenten. De Fietsersbond vindt dit een positieve ontwikkeling, maar wijst er wel op dat voor de meeste studenten een gewone fiets ook voldoet.

Wat doet de Fietsersbond?

De Fietsersbond ziet de (elektrische) fiets als een perfecte manier om het landelijk gebied vitaal te houden. De expertgroep landelijk gebied binnen de Fietsersbond komt regelmatig bijeen en overlegt met overheden en andere belanghebbenden.