header-silhouet

Hoe kunnen vrachtwagens veiliger worden?

De dode hoek
Sinds 1 januari 2003 moeten alle Nederlandse vrachtwagens, die zwaarder zijn dan 3,5 ton, een extra spiegel of camera hebben. Met deze spiegel wordt de dode hoek veel kleiner. De Fietsersbond heeft veel actie gevoerd om deze verplichting doorgevoerd te krijgen. Toch blijft elke vrachtwagen een aantal dode hoeken houden, aan de rechtervoorzijde en aan de achterkant ziet een chauffeur niets. Voor kleinere vrachtwagens en bestelbusjes is een dode hoekspiegel niet verplicht, ondanks dat ook zij een dode hoek hebben. De Fietsersbond wil dat ook deze busjes een extra spiegel plaatsen.

Zijafscherming
Bij een ongeval komt een fietser al snel onder de vrachtwagen terecht. Zeker als een vrachtwagen aan de zijkant helemaal open is. Bij een vrachtwagen met ‘open zijafscherming’ (latten tussen de wielen) is die kans iets kleiner. Bij een ongeval tussen een fietser en een vrachtwagen met dichte zijplaten (zoals bij een bus) wordt de fietser weggeduwd en is de kans klein dat de fietser onder de wielen komt. De Fietsersbond vindt daarom dat ook dichte zijafscherming zo snel mogelijk verplicht moet worden voor alle vrachtwagens.

open en gesloten zijafscherming

Dichte zijafscherming, die voorkomt dat bij een aanrijding het slachtoffer tussen de wielen verdwijnt, is verkrijgbaar voor minimaal 700 euro. Dit is veel veiliger dan de nu verplichte open zijafscherming. Ook voor deze veiligheidsmaatregel is nu subsidie beschikbaar. Bovendien verbruikt een vrachtwagen met deze platen minder brandstof.

Oproep Fietsersbond
Zolang deze verplichtingen nog niet wettelijk geregeld zijn, roept de Fietsersbond bedrijven, gemeentes en fietsers op de volgende maatregelen te nemen:

Vrachtwagenfabrikanten en importeurs:

 • Breng alleen nieuwe vrachtwagens op de markt met dichte zijafscherming.
 • Breng alleen lichte vrachtwagens en bestelbusjes op de markt met een extra spiegel of camera.

Transportondernemingen:

 • Voorzie alle bestaande vrachtwagens en opleggers van dichte zijafscherming, waardoor bij een eventueel ongeval de fietser niet onder de achterwielen van de vrachtauto komt;
 • Koop alleen nieuwe vrachtwagens die voorzien zijn van dichte zijafscherming.
 • Koop alleen lichte vrachtwagens en bestelbusjes met een extra spiegel of camera.

De gemeenten:

 • Geef als gemeente zelf het goede voorbeeld door het eigen vrachtwagenpark binnen een jaar te voorzien van dichte zijafscherming;
 • Eis bij contractbesprekingen met dienstverlenende bedrijven dat zij dichte zij-afscherming aanbrengen op de voertuigen;
 • Een verbod voor vrachtwagens op bepaalde routes en tijdstippen, om te beginnen rond scholen en op tijdstippen dat er veel kinderen naar en van school fietsen;
 • Verbied buitenlandse vrachtwagens zonder dode hoekspiegel binnen de bebouwde kom. Een speciaal onderbord is hiervoor beschikbaar;
 • Stel op kruispunten met een apart fietserslicht de verkeerslichten zo af dat rechtdoorgaande fietsers en rechtsafslaande vrachtwagens niet tegelijkertijd het kruispunt oprijden;
 • Geef kruispunten zo vorm dat fietsers op een veilige manier vóór de vrachtauto kunnen gaan staan.
 • Roep bedrijven in uw gemeente op dichte zij-afscherming op hun eigen wagens aan te brengen en roep hen op ditzelfde van hun toeleveranciers te vragen.

Winkelbedrijven/ondernemers:

 • Sta bevoorrading alleen toe met veilige vrachtauto’s en leg dit vast in het vervoerscontract.

Minister van Infrastructuur en Milieu:

 • Blijf het voortouw houden voor Europese regelgeving met betrekking tot de zichtveldverbeterende maatregelen;
 • Zorg voor een snelle implementatie van de Europese verplichting voor een dode hoekspiegel voor nieuwe vrachtwagens;
 • Stel een wettelijke verplichting in voor dichte zijafscherming in Nederland;
 • Neem het voortouw bij Europese regelgeving voor dichte zijafscherming voor bestaande en nieuwe vrachtwagens;
 • Verruim de subsidieregeling voor de dichte zijafscherming, totdat de Europese verplichting voor dichte zijafscherming is ingevoerd.

Fietsers en voetgangers:

 • Houd rekening met het feit dat een vrachtwagenchauffeur weinig zicht heeft aan de voorzijde, zijkant en achter de vrachtwagen. Zorg ervoor dat je daar niet staat.

Plaats deze banner op uw eigen website en maak een link naar dit vrachtwagendossier van de Fietsersbond.
Gevaarlijke vrachtwagens (animated)