stalling_header

Webinar 10 mei 2022

Op 10 mei 2022 hield de Fietsersbond een webinar voor nieuw verkozen gemeenteraadsleden. Ruim zestig lokale politici woonden de bijeenkomst bij. Door een technische fout is het webinar helaas niet terug te kijken. Wel vind je hieronder de presentaties.

De Verkeersveiligheidstop 10, door Esther van Garderen

De eerste presentatie ging over de Verkeersveiligheidstop 10. Fietsersbond-directeur Esther van Garderen lichtte de onlangs gepresenteerde top 10 toe. De Verkeersveiligheidstop 10 is de leidraad voor de prioriteiten van de Fietsersbond in de komende jaren.

pdf ⋅ 5 MB

De Verkeersveiligheidstop 10

Presentatie van Esther van Garderen, directeur Fietsersbond

Download

Nabijheid, door Wouter Veldhuis

Wouter Veldhuis is stedenbouwkundige, directeur van MUST Stedenbouw en Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Zijn presentatie ging over de stedenbouwkundige opgave waar Nederland de komende tijd voor staat, en hoe nabijheid van voorzieningen en meer aandacht voor lopen en fietsen hier kan helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren.

 

pdf ⋅ 7 MB

Nabijheid: de basis voor een gezonde, duurzame en attractieve leefomgeving

Presentatie van Wouter Veldhuis, Rijksadviseur

Download

veldhuis

Wouter Veldhuis

Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

Fietsersbond- en gemeenteraadsleden: een gouden combinatie? door Clarion Wegerif

Clarion Wegerif is voorzitter van de Fietsersbond Nieuwegein. Zij vertelde over wat Fietsersbond-afdelingen doen, hoe de samenwerking met raadsleden verloopt en hoe de gemeenteraad en de Fietsersbond elkaar kunnen versterken.

pdf ⋅ 1 MB

Fietsersbond en gemeenteraadsleden

Presentatie van Clarion Wegerif

Download

Clarion

Clarion Wegerif

Bestuurslid en Voorzitter Fietsersbond Nieuwegein

Nog vragen?

Heb je naar aanleiding van het webinar nog vragen? Neem dan contact op met Wim Bot, onze politiek specialist. Voor toekomstige webinars kun je de Fietsersbond volgen op Twitter of Linkedin.

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur

Fietsgeluk is voor mij in Delft makkelijk en snel naar de binnenstad of naar het station kunnen fietsen. Ik ben verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsbeïnvloeding; dat betekent dat ik overal en nergens probeer de fiets hoger op de agenda te krijgen. Behaalde successen waar ik trots op ben: het aannemen van de Fietsvisie 2040, het introduceren van de inmiddels gangbare term schaalsprong, extra middelen in de Tweede Kamer voor fietsenstallingen bij stations en voor snelfietsroutes, en de aanpak van scooteroverlast in Amsterdam.