header-silhouet

Ervaringen met aansprakelijkheid

Klaas van der Vliet schrijft:

In juni 2001 viel ik door opstaand asfalt (5 cm hoog) en kwam tegen een boom tot stilstand. De val was dusdanig dat ik met een ingeklapte long en gekneusde nier en diverse andere kneuzingen opgenomen ben in het ziekenhuis. Na vier dagen werd ik uit het ziekenhuis ontslagen. Op advies van de politieagente heb ik de gemeente verantwoordelijk gesteld voor alle geleden schade inclusief smartengeld.
In september heeft de gemeente de brief doorgestuurd aan hun verzekeringsmaatschappij. Eind oktober liet de verzekeringsmaatschappij mij weten dat zij het hoogteverschil zo klein vonden dat niet over een gebrek aan het fietspad kan worden gesproken. En dat het ongeluk bij daglicht plaats vond zodat ik het hoogteverschil had kunnen zien.
Hierop heb ik wederom bezwaar gemaakt, dat zij wederom hebben afgewezen. Als ik ter plekke ben zie ik fietsers sterk afremmen en er stapvoets overheen rijden. Zelf was ik ter plaatse niet bekend. De opgelopen schade bedraagt bijna 7000 euro (ziekenhuiskosten, racefiets, kleding, helm etc.)

Advocaat August Van (werkgroep Fiets & Recht Fietsersbond):

Zonder foto’s van de plaats van het ongeval is het voor mij moeilijk iets te zeggen over de mogelijkheden om de verzekeraar van de gemeente te bewegen aan u een schadevergoeding toe te kennen. In zijn algemeenheid is een hoogteverschil van vijf centimeter voor een fietspad wat aan de hoge kant, lijkt mij. Misschien kunt u mij op dit punt nader informeren (hoe was de algemene staat van het wegdek, stond er een waarschuwingsbord, hoe hard reed u, had u uw snelheid aangepast, etc.).
De door u geleden schade is vrij fors voor een valpartij met de fiets. Wat die schade betreft, moet u er overigens wel rekening mee houden dat u uitsluitend de ziektekosten kunt vorderen die niet door uw ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Voor de hoogte van het smartengeld is van belang of u blijvend letsel hebt overgehouden aan het ongeval. Mijn advies is om na te gaan of er meer ongelukken zijn gebeurd in verband met deze oneffenheid. U zou bijvoorbeeld eens kunnen aanbellen bij mensen die in de buurt wonen om dat te vragen. Als u schriftelijke verklaringen aan de verzekeraar kunt overleggen waaruit blijkt dat op de bewuste plek vaker valpartijen zijn voorgekomen, wordt het voor de verzekeraar een stuk moeilijker om vol te houden dat hier geen sprake is van een gebrek in het wegdek.
Als dit geen resultaat oplevert, blijft er voor u geen andere mogelijkheid open dan een gerechtelijke procedure te starten tegen de gemeente. Als de gevorderde schade lager is dan 5.000 euro, kunt u dit zelf doen zonder dat u een advocaat hoeft in te schakelen. U moet de vordering dan aanhangig maken bij de rechtbank, afdeling kanton . In uw geval moet u zijn bij de rechtbank in Leiden. Bij de griffie van de rechtbank kunt u een formulier aanvragen waarmee u de vordering kunt indienen.
Vordert u een hogere schadevergoeding dan 5.000 euro of wilt u liever worden bijgestaan door een jurist, dan moet u een advocaat inschakelen. Gelet op de hoogte van uw schade is dat alleen zinvol als u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. In dat geval betaalt het rijk het honorarium van uw advocaat; als u dat zelf moet betalen, zullen de kosten vrees ik vrij snel de baten overtreffen. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De inkomens- en vermogenseisen die hiervoor worden gebruikt, zijn te vinden op www.rvr.org
Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, is het misschien de moeite waard om uw vordering terug te brengen tot 5.000 euro. Dan kunt u de vordering in ieder geval zonder problemen zelf indienen en hoeft u dus geen advocaatkosten te maken. Wel moet u rekening houden met een griffierecht van (waarschijnlijk) enkele tientallen euro’s. Bovendien loopt u het risico dat de rechter u in de kosten van de wederpartij veroordeelt, als u de zaak verliest. Zo’n kostenveroordeling kan oplopen tot enkele honderden euro’s. Procederen is dus niet geheel kosteloos en zonder financiële risico’s.

De gemeente Nederlek heeft een fietser die ten val kwam op een fietsbrug een schadevergoeding van 500 gulden betaald. Bovendien heeft de gemeente spoed gezet achter het plan om de bruggen in de gemeente van een antisliplaag te voorzien.
Voor Paul Klomp, de fietser die ten val kwam, een dubbel succes. Klomp kreeg aanvankelijk nul op het rekest toen hij probeerde kosten van zijn gescheurde jack te verhalen bij de gemeente. De gemeente wees aansprakelijkheid van de hand omdat zij een bordje had geplaatst met de tekst ‘glad wegdek’. Na overleg met de werkgroep fiets en recht van de Fietsersbond dreigde Klomp met gerechtelijke stappen. Het bord ‘glad wegdek’ stond er immers al twaalf maanden en de gemeente maakte geen aanstalten het wegdek van de brug te verbeteren. Na een week kreeg Klomp antwoord. De schade werd vergoed, liet de gemeente in een drieregelig briefje weten. Klomp is uitermate tevreden over de afloop van de zaak. Ik hoop dat u mij kunt helpen om de gemeente zover te krijgen dat ze de aansprakelijkheid accepteren.