header_boeklezen

Hoe ziet een aansprakelijkheidsbrief eruit?

Gevallen door een paaltje of achterstallig onderhoud van het fietspad? De Fietsersbond heeft brieven gemaakt die je kunt gebruiken als leidraad om zelf een brief te sturen aan de verantwoordelijke wegbeheerder. Je moet de brieven nog wel aanpassen aan jouw situatie. Het blijft te allen tijde jouw brief. De Fietsersbond is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen gemeente

Kinderkop, 14 november 20XX

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Kinderkop
Postbus 55
5555 XX Kinderkop

Betreft: schadevergoeding

Geacht college,

Woensdag 12 oktober 20XX om 14.00 uur ben ik op het fietspad langs de Hoofdlaan, ter hoogte van huisnummer 12, gevallen doordat mijn voorwiel in een spleet tussen de fietspadtegels vast kwam te zitten. Hierdoor is mijn voorwiel en mijn broek beschadigd en heb ik schaafwonden aan mijn hand en elleboog opgelopen.

Op grond van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek houd ik u aansprakelijk voor alle door mij geleden en in de toekomst nog te lijden schade, zowel materieel als immaterieel. Het is overduidelijk dat het fietspad ronduit gevaarlijk is voor fietsers, omdat de spleten tussen de tegels breder zijn dan een fietsband van een race-fiets. Op de bijgevoegde foto’s is dat goed te zien.

Mevrouw Janssen, die op nummer 12 woont, heeft me verteld dat dit voorjaar op dezelfde plek een andere fietser gevallen is. Mevrouw Janssen is overigens tevens getuige geweest van mijn val.

Tot op heden bedraagt de schade:

  • Reparatie van de fiets: € 80,-
  • Nieuwe broek: € 75,-

Totaal: € 155,-

Ik verzoek u dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op banknummer NL32 TRIO 0197 9626 88 van ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Piet Pietersen
Zijweg 12
5555 AA Kinderkop
[email protected]
Telefoon: 0123 – 456789
Mobiel: 06 – 12345678

cc Landelijk bureau en plaatselijke afdeling van de Fietsersbond

Voorbeeldbrief bij gladheid

Kinderkop, 14 februari 20XX

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Kinderkop
Postbus 55
5555 XX Kinderkop

Betreft: schadevergoeding

Geacht college,

Woensdag 10 januari om 14.00 uur ben ik op het fietspad langs de Kerklaan, ter hoogte van huisnummer 34, gevallen doordat mijn fiets onder mij weggleed op de opgevroren sneeuw- en ijslaag die zich op het fietspad had gevormd. Dit ondanks de grote voorzichtigheid en oplettendheid waarmee ik fietste. Hierdoor is mijn voorwiel en mijn broek beschadigd en heb ik schaafwonden aan mijn hand en elleboog opgelopen.

Op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek houd ik u aansprakelijk voor alle door mij geleden en in de toekomst nog te lijden schade, zowel materieel als immaterieel. Het is overduidelijk dat het fietspad op deze hoofdfietsroute langdurig niet afdoende gestrooid en geveegd is. Hierdoor is deze hoofdfietsroute feitelijk langdurig onbegaanbaar geworden voor fietsers. Het achterwege blijven van afdoende tijdige maatregelen is naar mijn oordeel onrechtmatig.

Tot op heden bedraagt de schade:

  • Reparatie van de fiets: € 80,-
  • Nieuwe broek: € 75,-

Totaal: € 155,-

Ik behoud mij het recht voor eventuele toekomstige schade ook op u te verhalen.

Ik verzoek u dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op banknummer NL32 TRIO 0197 9626 88 van ondergetekende.

Ik verzoek u te bevestigen dat u mijn brief heeft ontvangen. Graag verneem ik naam en telefoonnummer van de behandelend ambtenaar.

Met vriendelijke groet,

Jannie Jansen
Dorpsstraat 1
5555 AB Kinderkop
Emailadres: [email protected]
Telefoon: 0123 – 567890
Telefoon mobiel: 06 – 23456789

C.C. Landelijk bureau en plaatselijke afdeling van de
Fietsersbond

49813028146_3d29b5b8c8_c (1)

Paaltjes op het fietspad: rechters hechten aan ribbelrichtlijn

Als je tegen een fietspaaltje botst, kun je de letselschade waarschijnlijk verhalen. Lees meer