header-handbiker

Wat doet het Waarborgfonds Motorverkeer?

Vogelvrije Fietser, januari 2003

Op weg naar huis kreeg fietser Sven geen voorrang van een van links komende bromfietser. Het gevolg: een aantal schaafwonden in zijn gezicht, een hevig bloedende snee boven zijn linkeroog, een kapotte bril en een beschadigde fiets. De bromfietser, die een aantal meters verderop zijn voertuig stond te inspecteren, leek ongedeerd. Sven liep op hem af en stelde voor gegevens uit te wisselen voor de verzekering. De bromfietser reageerde niet. Dan noteer ik in ieder geval zijn kenteken, dacht Sven. Maar voordat hij pen en papier had kunnen pakken, ging de boosdoener er vandoor. Van het nummerplaatje had Sven alleen de eerste drie tekens gezien. De politie, die kort daarop arriveerde, kon de bromfietser niet meer achterhalen. Een week later druppelden de rekeningen binnen. Alles bij elkaar bijna duizend euro. Op wie kon Sven dit verhalen?

Speciaal voor dit soort gevallen bestaat het Waarborgfonds Motorverkeer. Hier kun je terecht als je slachtoffer bent van een verkeersongeval dat is veroorzaakt door een onbekende of niet verzekerde bestuurder, of een bestuurder van een gestolen voertuig. Om een vergoeding uit het fonds te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moet je aannemelijk maken dat de schade is toegebracht door een motorrijtuig. Dat wil zeggen een auto, een tractor, een motorfiets of een bromfiets.

Als de veroorzaker is doorgereden, kan dat een probleem opleveren. Je zult dan moeten beschikken over getuigen, of anders op zijn minst ‘stille getuigen’, zoals laksporen, scherven, of letsel en beschadigingen die alleen maar kunnen zijn veroorzaakt door een motorvoertuig. Als er geen getuigen zijn, is het raadzaam de politie erbij te halen. Wellicht kunnen zij vaststellen dat er een motorvoertuig bij het ongeval was betrokken en dat opnemen in het proces-verbaal.

In de tweede plaats moet je kunnen aantonen dat de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is. Dat levert meestal weinig problemen op, want bij aanrijdingen tussen fietsers en gemotoriseerde verkeersdeelnemers zijn deze laatsten vrijwel altijd tenminste voor de helft aansprakelijk.

Als het gaat om een onbekende schadeveroorzaker, eist het Waarborgfonds tot slot dat je alles hebt gedaan om achter de gegevens van de tegenpartij te komen. Zo moet je bijvoorbeeld aangifte hebben gedaan bij de politie, als die niet ter plekke is geweest. Is de tegenpartij wel bekend maar reed hij in een onverzekerd of gestolen voertuig, dan moet je eerst zelf proberen je schade te verhalen. Dat kun je doen door de tegenpartij een aanmaningsbrief te sturen. Als dat niets oplevert, kun je een kopie van die brief toevoegen aan het verzoek om schadevergoeding dat je naar het fonds stuurt.

Het fonds vergoedt in principe alle schade die je als gevolg van het ongeval hebt geleden (ook smartengeld), maar je moet natuurlijk wel beschikken over bewijs. Bewaar dus goed alle bonnetjes. Het enige waarmee je rekening moet houden is dat het fonds een eigen risico kent voor materiële schade, zoals de reparatiekosten van je fiets, de aanschaf van een nieuwe bril of de vervanging van beschadigde kleding. Dit eigen risico bedraagt 136 euro. Je kunt het Waarborgfonds vinden in Rijswijk. Het adres is: postbus 3003, 2280 MG Rijswijk, tel. 070-3408200.

August Van

 

 


Naschrift Jaap Kamminga, juni 2010

 

De hoogte van het eigen risico is in de jaren gestegen tot 250 euro. Van eigen risico is alleen sprake bij materiele schade veroorzaakt door een onbekend motorrijtuig.