fietsenmaker_header

Bezwaar en beroep

Als fietser kom je soms rare dingen tegen: worden er hobbelende sierkeitjes gelegd op de belangrijkste fietsroute naar het station, verdwijnt een prachtig fietspad ten koste van een busbaan of wordt een fietsverbinding gedwarsboomd door de aanleg van een nieuw spoorweg. Wat kun je daar tegen doen?

  • Allereerst het bij de wegbeheerder melden, zeker bij kleine dingen kan dat direct effect hebben.
  • Een andere optie is contact opnemen met de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond (samen sta je sterker) of de plaatselijke politiek benaderen.
  • Ook wil het wel eens helpen de plaatselijke krant op de misstand te wijzen.

Bij sommige veranderingen op straat heeft de gemeente een verkeersbesluit moeten nemen. In dat geval is het mogelijk dit besluit juridisch aan te vechten bij de bestuursrechter. Als individueel burger moet je dan wel ‘direct belanghebbende’ zijn. Dat ben je pas als je bijvoorbeeld woont aan de weg waar het over gaat. Het is niet genoeg om elke dag over die weg naar je werk te fietsen. De Fietsersbond is overigens in zaken waar fietsers mee te maken hebben wel altijd ‘direct belanghebbend’. Onlangs bevestigde de Raad van State dit nog een keer. Het juridisch aanvechten van een verkeersbesluit is geen gemakkelijke procedure en het kan maar op een paar manieren succes hebben, bijvoorbeeld door aan te tonen dat de belangenafweging niet zorgvuldig is gebeurd. Simpelweg het besluit inhoudelijk aanvechten helpt niet, omdat dat een politiek-bestuurlijke afweging is en daar wil de bestuursrechter zich niet over uitspreken.