Heritage van de Fietsstad

Syb Tjepkema
Zwolle is in 2014 Fietsstad geworden. Dit was een bevestiging van de jarenlange aandacht voor fiets bij zowel de gemeente als veel andere organisaties. Het fietsgebruik is in Zwolle altijd heel hoog geweest. Zwolle zit in de kopgroep van Nederlandse fietssteden; met meer dan 60% van de dagelijkse ritten in de stad op de fiets. De Fietsstadtitel heeft vooral een stimulans gegeven om nog meer te laten zien dat we fietsstad zijn. Dit hebben we onder andere gedaan door een jaarlijkse fietsweek met alle betrokken organisaties in Zwolle te organiseren en op initiatief van Cortina-fietsen is er een Fiets Innovatie Community met 8 organisaties opgericht. Daarnaast hebben we uitdrukkelijk de positie van fietsstad gebruikt om de fiets landelijke en regionaal hoger op de agenda te krijgen. Zo hebben we op het Nationaal Fietscongres in 2014 alle organisaties en overheden in Nederland met de ‘uitnodiging van Zwolle’ op geroepen meer aan de fiets te doen en hierbij uitdrukkelijk samen te werken. Dit resulteerde binnen een jaar in de start van de ‘Tour de Force’ met de officiële aftrap op het Nationaal Fietscongres in Utrecht in 2015. En de Nationale Fietsagenda 2018-2021 die kortgeleden door 21 organisaties onderschreven is en waarbij we ambitie hebben in 10 jaar tijd 20% meer mensen op de fiets te krijgen. Daarnaast zijn we mede-initiatiefnemer van het SURF project Smart Cycling Futures met 4 steden, universiteiten en hogescholen en regionale overheden in Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. Tot slot zijn we 1 van de initiatiefnemers van de kopgroep van fietssteden de F10 geweest, waarin momenteel 14 fietssteden actief samenwerken, kennisdelen en pilots uitvoeren.