header-handbiker

Vriend van de Fietsersbond: Goudappel

Logo Goudappel

‘We hebben de fietsers hard nodig bij onze planontwikkeling, stimuleringsprojecten en de ontwikkeling van slimme applicaties, zoals een betere routeplanner. En daarom zijn wij blij te melden dat wij ons de komende drie jaar weer vriend van de Fietsersbond mogen noemen!

De samenwerking met de Fietsersbond stelt ons in staat om fietsers te bereiken en hun ervaringen in te zetten voor betere inzichten, plannen en tools. Goudappel voert jaarlijks een benchmark van het fietsgebruik uit en samen met de Fietsersbond stelden we de Fietsvisie 2040 op.

De Fietsersbond voorziet Goudappel op haar beurt van actuele data over het fietsnetwerk die door vrijwilligers wordt verzameld. Het zijn de fietsers zelf die daar uiteindelijk weer de vruchten van plukken!’

Vrouw op fiets op de Zuidas

Steunen als bedrijfspartner, met Vrienden van de Fietsersbond

Draagt uw bedrijf fietsers een warm hart toe? Word Vriend van de Fietsersbond! Lees meer