Blogs

Natuurlijk pak ik de fiets!

Gepubliceerd op 13-01-2011. Laatste update op 11-01-2012.

Een campagnefilmpje van o.a. BOVAG belicht 10 voordelen van het dagelijks fietsgebruik. En passant worden een aantal fietsfeiten genoemd, zoals het gegeven dat Nederland ruim 17.000 kilometer fietspad kent en dat je elke 5 kilometer fietsen 110 caloriëen verbrandt.

Publicatie 'Van krachtwijk naar fietswijk' in Woonkwaliteit

Gepubliceerd op 10-01-2011. Laatste update op 11-01-2012.

In het januarinummer van de periodiek 'Woonkwaliteit' van belangenorganisatie VACpunt Wonen is een grote publicatie opgenomen van de hand van Bas Hendriksen, projectmedewerker Wijken voor de fIets. In de beperkte ruimte van 1000 woorden gaat hij in op een aantal belangrijke fietsmaatregelen op wijkniveau, zoals:

Duurzame locatiekeuze in de stedenbouw?

Gepubliceerd op 23-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.

In de stedenbouwkunde wordt mobiliteit en mobiliteitskeuze zelden meegenomen als randvoorwaarde om duurzaam te bouwen. Of zoals Architectenbureau Tangram aangeeft: De ruimtelijke component, die binnen huidige meetmethoden ontbreekt, bepaalt uiteindelijk de echte duurzame waarde van gebouwen en de gebouwde omgeving’.

Waar speelt mijn kind?

Gepubliceerd op 21-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.

Binnen Wijken voor de Fiets besteden wij veel aandacht aan de kwetsbare positie van (spelende) kinderen. Naar mate kinderen ouder worden, worden zij zelfstandigeren verbreden zij hun horizon stapsgewijs.

PvA om fietsen naar school te stimuleren

Gepubliceerd op 21-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.

Het fietsklimaat in een wijk wordt niet alleen bepaald door de inrichting van de wijk maar ook door de wijze waarop er gebruik van wordt gemaakt. En het fietsgebruik hangt niet alleen af van de inrichting en verkeerssituaties, maar ook van sociale factoren als normen en gewoonten. Onderzoek toont aan dat sociale factoren tot signifante verschillen in het Fietsgebruik leiden: in sommige gemeenten was het fietsgebruik lager of juist hoger dan op grond van de kwaliteit van de infrastructuur kon worden verwacht.

Winterbanden voor de fiets

Gepubliceerd op 20-12-2010. Laatste update op 12-08-2014.

Prachtig idyllisch en rustiek natuurlijk, zo'n dikke deken van sneeuw die ons hele land bedekt, maar waar zo'n meneer Pieck dan weer geen rekening mee houdt is het feit dat je 's morgens gewoon naar je werk en 's avonds weer terug naar huis moet. Fietsen met dit weer is vaak een grote glibber- en glijpartij. Kijk maar eens naar de klachten die bij ons meldpunt binnenkomen.

Aanbevelingen voor een fietsvriendelijke Wielwijk

Gepubliceerd op 16-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.

De nota met aanbevelingen om van de Dordtse krachtwijk Wielwijk een echt fietsvriendelijke wijk te maken, is klaar. Het afdelingsblad van Drechtsteden blikt in een artikel alvast vooruit op deze aanbevelingen. De aanbevelingen zullen we gaan bespreken met o.a.

Maastricht Noordoost: Fietsen boven de A2 en onder het spoor

Gepubliceerd op 16-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.
In het voorjaar heeft een discussie plaatsgevonden met Avenue2 over de ontwerpen voor de openbare ruimte die boven de A2 tunnel wordt gerealiseerd. Een goede positie van fietsers op deze "parklaan" is van groot belang voor Wittevrouwenveld en Wyckerpoort.
De Fietsersbond wil dat de woningen en andere voorzieningen aan de laan direct per fiets bereikbaar zijn en dringt daarom aan op fietspaden aan beide zijden van de weg.

Fietswrakkenkerstboom in Groningen

Gepubliceerd op 14-12-2010. Laatste update op 19-10-2011.


Foto: Corrie Jorna

In Groningen staat dit jaar een elf meter hoge kerstboom van fietswrakken. Kunstenares Maria Koijck gebruikte zestig fietswrakken voor dit community-artproject waaraan allerlei mensen mee hebben gewerkt.

Prijsvraag Nieuwe Fietspaden

Gepubliceerd op 14-12-2010. Laatste update op 19-10-2011.

Directeur Hugo van der Steenhoven zat in de jury van de prijsvraag ‘In de kiem gesmoord – Nieuwe Fietspaden’. De prijsvraag is georganiseerd door het Cement & Betoncentrum en het was dan ook de bedoeling iets duurzaams en innovatiefs met beton te doen. Er kwamen 58 inzendingen binnen, variërend van betonnen paaltjes waar fietsers tijdens het wachten voor een stoplicht hun voet op kunnen zetten tot en met feestelijke ledlampjes die in het betonnen fietspad verwerkt werden.