Blogs

Op de Boris Bike door Londen

Gepubliceerd op 22-02-2011. Laatste update op 19-10-2011.

Zwarte taxi's, de Underground en rode bussen. Daar denk je aan als je aan Londense transportmiddelen denkt. Niet aan de fiets. En toch willen ze dat in de Britse hoofdstad wel bereiken. Net als in steden als Parijs en Brussel is er in Londen een grootschalig leenfietsenprogramma opgezet: Barclays Cycle Hire. De naam is te danken aan de bank die het programma sponsort, maar de Londenaren laten zich daar niet door beïnvloeden: de leenfietsen worden in de volksmond Boris Bikes genoemd, naar de mediagenieke burgemeester Boris Johnson.

De fiets is een oplossing, geen probleem

Gepubliceerd op 17-02-2011. Laatste update op 19-10-2011.

Deze weblog-bijdrage verscheen eerder op joop.nl.

In Nederland wil eigenlijk iedereen het fietsen stimuleren. Fietsen is immers snel, goedkoop, gezond en goed voor milieu en leefbaarheid. Betalen voor het parkeren van een auto is normaal geworden omdat we in Nederland het autogebruik in de stad willen ontmoedigen. Verplicht betalen voor de fiets betekent ontmoediging van ons meest mens- en milieuvriendelijk vervoermiddel.

Zaans' Nieuw-Poelenburg krijgt kindlint en vrijliggende fietsinfrastructuur

Gepubliceerd op 07-02-2011. Laatste update op 11-01-2012.

Poelenburg Zaanstad Zaandam

Twitterfiets te gast op Duurzaamheidscafé Dordrecht

Gepubliceerd op 25-01-2011. Laatste update op 11-01-2012.

Woensdag 2 februari wordt in Weizigt het tweede Dordtse Duurzaamheidscafé gehouden. Het programma begint om 20.00 uur met presentatie van Dordtse duurzame parels. Dit keer gaat het om concrete projecten en plannen rond bouwen, wonen en energie; natuur, voeding en gezondheid. Ook komen initiatieven aan bod die spelen rond verkeer, water en ruimtelijke ontwikkeling en politiek, organisaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

AGORA denkt na over de inpassing van de fiets

Gepubliceerd op 24-01-2011. Laatste update op 11-01-2012.

In Nederland geldt: fietsen doé je, daar denk je niet over na. Als er al over wordt nagedacht, dan gebeurt het door verkeerskundigen. In de wereld van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundigen krijgt de fiets in Nederland tot verdriet van de Fietsersbond vaak niet of nauwelijks aandacht. De redactie van het tijdschrift AGORA, magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken, verdient dan ook alle lof voor het samenstellen van een themanummer over fietsen.

Nadenken over fietsen met tijdschrift AGORA

Gepubliceerd op 21-01-2011. Laatste update op 19-10-2011.

In Nederland geldt: fietsen doé je, daar denk je niet over na. Als er al over wordt nagedacht, dan gebeurt het door verkeerskundigen. In de wereld van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundigen krijgt de fiets in Nederland tot verdriet van de Fietsersbond vaak niet of nauwelijks aandacht. De redactie van het tijdschrift AGORA, magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken, verdient dan ook alle lof voor het samenstellen van een themanummer over fietsen.

Kinderen bewegen meer na beweegvriendelijke herinrichting woonwijk

Gepubliceerd op 20-01-2011. Laatste update op 11-01-2012.

Speelruimte voor schoolkinderen, zoals pleinen en speeltuinen in een woonwijk, is belangrijk voor het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Daarbij hebben vooral verbeteringen in de verkeersinfrastructuur een positief effect op de lichamelijke activiteit van kinderen. Onderzoek van TNO bevestigt hiermee waar Wijken voor de Fiets al geruime tijd op inzet: het realiseren van fietsvriendelijke krachtwijken.

Groot onderzoek naar schoolroutes gemeente Westland

Gepubliceerd op 19-01-2011. Laatste update op 11-01-2012.

Zo'n 2000 leerlingen zullen dit jaar meedoen aan een groot onderzoek naar de schoolroutes in de gemeente Westland: Hoe fietsen de leerlingen uit het voortgezet onderwijs van huis naar school en terug? Welke verkeersknelpunten komen zij tegen? De gemeente heeft zelfs al aangekondigd om op basis van de resultaten van het onderzoek gerichte maatregelen te nemen om de fietsroutes veiliger te maken.

Natuurlijk pak ik de fiets!

Gepubliceerd op 13-01-2011. Laatste update op 11-01-2012.

Een campagnefilmpje van o.a. BOVAG belicht 10 voordelen van het dagelijks fietsgebruik. En passant worden een aantal fietsfeiten genoemd, zoals het gegeven dat Nederland ruim 17.000 kilometer fietspad kent en dat je elke 5 kilometer fietsen 110 caloriëen verbrandt.

Publicatie 'Van krachtwijk naar fietswijk' in Woonkwaliteit

Gepubliceerd op 10-01-2011. Laatste update op 11-01-2012.

In het januarinummer van de periodiek 'Woonkwaliteit' van belangenorganisatie VACpunt Wonen is een grote publicatie opgenomen van de hand van Bas Hendriksen, projectmedewerker Wijken voor de fIets. In de beperkte ruimte van 1000 woorden gaat hij in op een aantal belangrijke fietsmaatregelen op wijkniveau, zoals: