Blogs

Nadenken over fietsen met tijdschrift AGORA

Gepubliceerd op 21-01-2011. Laatste update op 19-10-2011.

In Nederland geldt: fietsen doé je, daar denk je niet over na. Als er al over wordt nagedacht, dan gebeurt het door verkeerskundigen. In de wereld van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundigen krijgt de fiets in Nederland tot verdriet van de Fietsersbond vaak niet of nauwelijks aandacht. De redactie van het tijdschrift AGORA, magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken, verdient dan ook alle lof voor het samenstellen van een themanummer over fietsen.

Kinderen bewegen meer na beweegvriendelijke herinrichting woonwijk

Gepubliceerd op 20-01-2011. Laatste update op 11-01-2012.

Speelruimte voor schoolkinderen, zoals pleinen en speeltuinen in een woonwijk, is belangrijk voor het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Daarbij hebben vooral verbeteringen in de verkeersinfrastructuur een positief effect op de lichamelijke activiteit van kinderen. Onderzoek van TNO bevestigt hiermee waar Wijken voor de Fiets al geruime tijd op inzet: het realiseren van fietsvriendelijke krachtwijken.

Groot onderzoek naar schoolroutes gemeente Westland

Gepubliceerd op 19-01-2011. Laatste update op 11-01-2012.

Zo'n 2000 leerlingen zullen dit jaar meedoen aan een groot onderzoek naar de schoolroutes in de gemeente Westland: Hoe fietsen de leerlingen uit het voortgezet onderwijs van huis naar school en terug? Welke verkeersknelpunten komen zij tegen? De gemeente heeft zelfs al aangekondigd om op basis van de resultaten van het onderzoek gerichte maatregelen te nemen om de fietsroutes veiliger te maken.

Natuurlijk pak ik de fiets!

Gepubliceerd op 13-01-2011. Laatste update op 11-01-2012.

Een campagnefilmpje van o.a. BOVAG belicht 10 voordelen van het dagelijks fietsgebruik. En passant worden een aantal fietsfeiten genoemd, zoals het gegeven dat Nederland ruim 17.000 kilometer fietspad kent en dat je elke 5 kilometer fietsen 110 caloriëen verbrandt.

Publicatie 'Van krachtwijk naar fietswijk' in Woonkwaliteit

Gepubliceerd op 10-01-2011. Laatste update op 11-01-2012.

In het januarinummer van de periodiek 'Woonkwaliteit' van belangenorganisatie VACpunt Wonen is een grote publicatie opgenomen van de hand van Bas Hendriksen, projectmedewerker Wijken voor de fIets. In de beperkte ruimte van 1000 woorden gaat hij in op een aantal belangrijke fietsmaatregelen op wijkniveau, zoals:

Duurzame locatiekeuze in de stedenbouw?

Gepubliceerd op 23-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.

In de stedenbouwkunde wordt mobiliteit en mobiliteitskeuze zelden meegenomen als randvoorwaarde om duurzaam te bouwen. Of zoals Architectenbureau Tangram aangeeft: De ruimtelijke component, die binnen huidige meetmethoden ontbreekt, bepaalt uiteindelijk de echte duurzame waarde van gebouwen en de gebouwde omgeving’.

Waar speelt mijn kind?

Gepubliceerd op 21-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.

Binnen Wijken voor de Fiets besteden wij veel aandacht aan de kwetsbare positie van (spelende) kinderen. Naar mate kinderen ouder worden, worden zij zelfstandigeren verbreden zij hun horizon stapsgewijs.

PvA om fietsen naar school te stimuleren

Gepubliceerd op 21-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.

Het fietsklimaat in een wijk wordt niet alleen bepaald door de inrichting van de wijk maar ook door de wijze waarop er gebruik van wordt gemaakt. En het fietsgebruik hangt niet alleen af van de inrichting en verkeerssituaties, maar ook van sociale factoren als normen en gewoonten. Onderzoek toont aan dat sociale factoren tot signifante verschillen in het Fietsgebruik leiden: in sommige gemeenten was het fietsgebruik lager of juist hoger dan op grond van de kwaliteit van de infrastructuur kon worden verwacht.

Winterbanden voor de fiets

Gepubliceerd op 20-12-2010. Laatste update op 12-08-2014.

Prachtig idyllisch en rustiek natuurlijk, zo'n dikke deken van sneeuw die ons hele land bedekt, maar waar zo'n meneer Pieck dan weer geen rekening mee houdt is het feit dat je 's morgens gewoon naar je werk en 's avonds weer terug naar huis moet. Fietsen met dit weer is vaak een grote glibber- en glijpartij. Kijk maar eens naar de klachten die bij ons meldpunt binnenkomen.

Aanbevelingen voor een fietsvriendelijke Wielwijk

Gepubliceerd op 16-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.

De nota met aanbevelingen om van de Dordtse krachtwijk Wielwijk een echt fietsvriendelijke wijk te maken, is klaar. Het afdelingsblad van Drechtsteden blikt in een artikel alvast vooruit op deze aanbevelingen. De aanbevelingen zullen we gaan bespreken met o.a.