Blogs

Duurzame locatiekeuze in de stedenbouw?

Gepubliceerd op 23-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.

In de stedenbouwkunde wordt mobiliteit en mobiliteitskeuze zelden meegenomen als randvoorwaarde om duurzaam te bouwen. Of zoals Architectenbureau Tangram aangeeft: De ruimtelijke component, die binnen huidige meetmethoden ontbreekt, bepaalt uiteindelijk de echte duurzame waarde van gebouwen en de gebouwde omgeving’.

Waar speelt mijn kind?

Gepubliceerd op 21-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.

Binnen Wijken voor de Fiets besteden wij veel aandacht aan de kwetsbare positie van (spelende) kinderen. Naar mate kinderen ouder worden, worden zij zelfstandigeren verbreden zij hun horizon stapsgewijs.

PvA om fietsen naar school te stimuleren

Gepubliceerd op 21-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.

Het fietsklimaat in een wijk wordt niet alleen bepaald door de inrichting van de wijk maar ook door de wijze waarop er gebruik van wordt gemaakt. En het fietsgebruik hangt niet alleen af van de inrichting en verkeerssituaties, maar ook van sociale factoren als normen en gewoonten. Onderzoek toont aan dat sociale factoren tot signifante verschillen in het Fietsgebruik leiden: in sommige gemeenten was het fietsgebruik lager of juist hoger dan op grond van de kwaliteit van de infrastructuur kon worden verwacht.

Winterbanden voor de fiets

Gepubliceerd op 20-12-2010. Laatste update op 12-08-2014.

Prachtig idyllisch en rustiek natuurlijk, zo'n dikke deken van sneeuw die ons hele land bedekt, maar waar zo'n meneer Pieck dan weer geen rekening mee houdt is het feit dat je 's morgens gewoon naar je werk en 's avonds weer terug naar huis moet. Fietsen met dit weer is vaak een grote glibber- en glijpartij. Kijk maar eens naar de klachten die bij ons meldpunt binnenkomen.

Aanbevelingen voor een fietsvriendelijke Wielwijk

Gepubliceerd op 16-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.

De nota met aanbevelingen om van de Dordtse krachtwijk Wielwijk een echt fietsvriendelijke wijk te maken, is klaar. Het afdelingsblad van Drechtsteden blikt in een artikel alvast vooruit op deze aanbevelingen. De aanbevelingen zullen we gaan bespreken met o.a.

Maastricht Noordoost: Fietsen boven de A2 en onder het spoor

Gepubliceerd op 16-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.
In het voorjaar heeft een discussie plaatsgevonden met Avenue2 over de ontwerpen voor de openbare ruimte die boven de A2 tunnel wordt gerealiseerd. Een goede positie van fietsers op deze "parklaan" is van groot belang voor Wittevrouwenveld en Wyckerpoort.
De Fietsersbond wil dat de woningen en andere voorzieningen aan de laan direct per fiets bereikbaar zijn en dringt daarom aan op fietspaden aan beide zijden van de weg.

Fietswrakkenkerstboom in Groningen

Gepubliceerd op 14-12-2010. Laatste update op 19-10-2011.


Foto: Corrie Jorna

In Groningen staat dit jaar een elf meter hoge kerstboom van fietswrakken. Kunstenares Maria Koijck gebruikte zestig fietswrakken voor dit community-artproject waaraan allerlei mensen mee hebben gewerkt.

Prijsvraag Nieuwe Fietspaden

Gepubliceerd op 14-12-2010. Laatste update op 19-10-2011.

Directeur Hugo van der Steenhoven zat in de jury van de prijsvraag ‘In de kiem gesmoord – Nieuwe Fietspaden’. De prijsvraag is georganiseerd door het Cement & Betoncentrum en het was dan ook de bedoeling iets duurzaams en innovatiefs met beton te doen. Er kwamen 58 inzendingen binnen, variërend van betonnen paaltjes waar fietsers tijdens het wachten voor een stoplicht hun voet op kunnen zetten tot en met feestelijke ledlampjes die in het betonnen fietspad verwerkt werden.

Dutch cyclists caught up in the wheels of success

Gepubliceerd op 10-12-2010. Laatste update op 19-10-2011.

Fatal accidents, gridlock at the traffic lights: cycling's popularity in the Netherlands, where the number of bicycles outnumber the country's population, has brought with it its own problems.

"Sometimes there are so many people at the traffic lights that there are jams: not everyone has time to cross the street in one go," Hugo van der Steenhoven, president of the Dutch Cyclists Federation, told AFP.

"We are victims of our own success," he added.

Fietsersbond 'president' Hugo van der Steenhoven werd geinterviews voor een artikel inde Engelse krant The Independent.

Feestelijke start speel- en wandelstraten! Fietsvriendelijk?

Gepubliceerd op 07-12-2010. Laatste update op 11-01-2012.

Feestelijke opening speel- en wandelstraten
Waar? Mekongdreef - Nigerdreef, bij park De Gagel
Wanneer? Woensdag 8 december 2010
Hoe laat? Van 14.00 - 14.30 uur

Komt u Ook? Uitnodiging van de gemeente Utrecht.