Header fietsgemeente 2024

De enquête van Fietsgemeente 2024

De Fietsgemeente verkiezing valt en staat met de online enquête. De landelijke enquête is hét moment voor fietsers in het hele land om een mening te geven over fietsen in de gemeente waar ze wonen, waar ze werken of waar ze op vakantie gaan. Vind je het fietsen in jouw gemeente stressvol of juist ontspannend? Worden de fietspaden goed onderhouden en is er voor kinderen een veilige fietsroute naar school?

Elke gemeente doet automatisch mee. Wel moet de gemeente over minstens 50 ingevulde enquêtes beschikken om mee te kunnen dingen naar de felbegeerde titel.

Het staat je dus vrij om over elke gewenste gemeente een enquête in te vullen. Misschien woon je in de ene gemeente en fiets je vaker in een andere gemeente. De enquête kon worden ingevuld vanaf 17 augustus tot en met 12 november 2023.

De enquêtevragen

De enquête gaat over vijf hoofdonderwerpen. Alle vragen bij deze vijf hoofdonderwerpen worden ingevuld door op een schaal van 1 tot 5 een score te geven.

8-80

Het onderwerp 8-80 vertelt hoe het is om in de gemeente te fietsen als kwetsbare fietser. Denk hierbij aan 8-jarigen of 80-jarigen. Voorbeelden van vragen bij dit onderwerp zijn:

  • In mijn gemeente voelen jonge fietsers en ouderen zich … niet veilig – veilig
  • Kinderen kunnen veilig naar school fietsen … niet mee eens – helemaal mee eens

Beleving

Beleving haakt in op hoe fietsers het ervaren om in de gemeente te fietsen. Voorbeelden van vragen bij dit onderwerp zijn:

  • In mijn gemeente is fietsen … stressvol – ontspannend
  • In mijn gemeente wordt voor fietsers … niets gedaan – veel gedaan

Onderhoud

Onderhoud gaat over het onderhoud aan de infrastructuur, zoals het verwijderen van blad, winteronderhoud, kuilen in de weg en afwatering. Voorbeelden van vragen bij dit onderwerp zijn:

  • In mijn gemeente worden in de winter de fietspaden … niet gestrooid en niet vrijgehouden – zeer goed gestrooid en vrijgehouden
  • In mijn gemeente zijn fietspaden niet onderhouden – onderhouden

Netwerk

Het onderwerp netwerk gaat over het fietsnetwerk in de gemeente. Is dit logisch? Kan je je route vinden en/of moet je veel omrijden? Voorbeelden van vragen voor dit onderwerp zijn:

  • In mijn gemeente bereik ik mijn bestemming … met veel omfietsen – zonder veel omfietsen
  • In mijn gemeente is snel doorfietsen … niet te doen/lastig – goed te doen/gemakkelijk

Infrastructuur

Infrastructuur haakt onder andere in op hoe goed verkeersvoorzieningen geregeld zijn. Denk hierbij aan voldoende comfortabele verharding van wegen of voldoende parkeerplekken. Voorbeeldvragen hierbij zijn:

  • In mijn gemeente zijn verkeerslichten voor fietsers … niet goed afgesteld – zeer goed afgesteld
  • In mijn gemeente zijn fietsroutes … vol hobbels en oneffenheden – aangenaam glad
Campagnebeeld Fietsgemeente 2024 met een stadsfiets

De beoordeling van Fietsgemeente 2024

Hoe berekenen we straks de scores? Lees meer