2019-06-07_DDK_Fietsersbond_3418_HR -klein

Enquête

Lees hier alles over de Fietsstadenquête

Door de enquête in te vullen draag je als fietser bij aan een beter fietsklimaat en maak je bovendien kans op het winnen van een elektrische fiets van Gazelle. Je kunt de enquête voor een gemeente invullen als inwoner, maar ook als bijvoorbeeld forens of toerist. Dit betekent dat je meerdere enquêtes kunt invullen.

De verkiezing werd in 2018 voor het eerst op een nieuwe manier uitgevoerd, waardoor we een nulmeting hebben kunnen doen. Om de resultaten te vergelijken met de uitslag van 2018, dienen we minimaal 50 ingevulde enquêtes per gemeente te ontvangen. Door deze vergelijking kunnen we een prijs uitreiken voor de beste stijger ten opzichte van 2018.

Om de resultaten met elkaar te vergelijken is de enquête grotendeels hetzelfde gebleven als in 2018. Enkele vragen zijn anders ingestoken en de enquête is korter gemaakt.

Categorieën

De vragen uit de enquête van Fietsstad 2018 zijn door ons verdeeld over vijf categorieën:

Publieksenquête

De vragen uit de enquête van Fietsstad 2020 zijn verdeeld over vijf categorieën:

8-80

Een categorie die iets vertelt over hoe het is om in deze gemeente als kwetsbaardere fietser te fietsen, denk hierbij aan 8-jarigen en 80-jarigen.

Beleving

Hoe ervaren fietsers het om in deze gemeente te fietsen? Is het stressvol of ontspannen om hier te fietsen?

Onderhoud

Wordt de infrastructuur ook goed onderhouden? Denk hierbij aan aspecten als afwatering en kuilen in de weg, maar ook aan winteronderhoud en het verwijderen van blad.

Netwerk

Is het fietsnetwerk logisch gekozen, kun je makkelijk je route vinden en rij je niet te veel om?

Infrastructuur

Hoe is de infrastructuur geregeld, ligt er voldoende comfortabele verharding, zijn er voldoende parkeerplekken van voldoende kwaliteit?

Objectieve factoren

Naast deze resultaten hebben we ook een aantal objectieve gegevens toegevoegd over het fietsen in de Nederlandse gemeenten.

Omrijdfactor

Als we ritten plannen vanuit een centraal punt naar punten die hemelsbreed een kilometer verderop liggen, hoeveel moeten we dan meer fietsen dan die ene kilometer? Hoe kleiner die afstand, hoe hoger de score.

Stedelijke dichtheid

Hoe dichter een gemeente bebouwd is, des te meer bestemmingen liggen er op fietsafstand. Omdat het onzin is om een klein dorp te vergelijken met een grote stad geeft deze score aan hoe verstedelijkt een gemeente is vergeleken met gemeenten van vergelijkbare omvang.

Rotondes

Zijn de rotondes binnen de gemeente zo ontworpen dat fietsers op de rotonde voorrang hebben? Sommige gemeenten scoren hier 0 punten omdat ze geen rotondes hebben.

50 km/u

Hoge snelheidsverschillen zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom is het veiliger om langs 50 km/u wegen aparte fietspaden aan te leggen. Deze score geeft aan of gemeenten dit ook doen. Als de fietser de weg nog direct met de auto deelt, dan scoort de gemeente lager.

Al deze gegevens zijn gescoord op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (uitstekend) . Het gemiddelde van al deze schalen wordt genomen, waarbij de schalen gebaseerd op de enquête tweemaal ingebracht zijn (dubbel zo zwaar meetellen dus).

Enquêtevragen

pdf ⋅ 296 KB

Printversie Fietsstadenquête 2020

Download