stalling_header

3 juni 2023 Ledenraad

We nodigen je van harte uit voor de vergadering van de Ledenraad op zaterdag 26 november 2022. De Ledenraad vindt plaats in de Social Impact Factory in Utrecht. Deze vergadering is, net zoals de ledenvergadering op 25 juni, een fysieke bijeenkomst.

Op de agenda staat onder andere een wijziging in de statuten die het mogelijk moet maken in het vervolg ook digitaal besluiten te nemen.
We presenteren de resultaten van de fietshelmenpeiling en tijdens een werklunch gaan we met elkaar in gesprek over de resultaten.
Het is deze keer niet mogelijk de vergadering online bij te wonen vanwege de stemming over de statutenwijziging; dat kan alleen in fysieke aanwezigheid.

Op de agenda staan verder nog de begroting en het Fietsplan voor 2023. En er is gelegenheid Bertie Schonk te bedanken voor haar inzet, zij neemt afscheid van het algemeen bestuur. Het volledige programma staat hieronder.

Programma

Ledenraad inloop
Beeld-auteur: Roy Borghouts

10.00 uur
Opening en welkom

10.10 uur
Vaststellen agenda

10.15 uur
Goedkeuring notulen Ledenraad 25 juni 2022

10.25 uur
Wijziging statuten

10.35 uur
Begroting en contributie 2023

10.50 uur
Fietsplan 2023

11.00 uur
Resultaten ledenpeiling Fietshelm

11.25 uur – 11.40 uur
Koffiepauze

11.40 uur
Vragen en discussie over ledenpeiling Fietshelm

12.25 uur
Hamerbesluiten

12.30 uur
Vanuit het bestuur: afscheid Bertie Schonk

12.40 uur
Rondvraag

12.45 uur – 13.30 uur
Lunch

Vergaderstukken

Je vindt de vergaderstukken online op de pagina Vereniging. Je ontvangt de stukken ook in de bevestigingsmail.

Aanmeldformulier

Aanmelden is niet meer mogelijk.