header_tunnel_koe

Vereniging

De Fietsersbond is een bloeiende vereniging met 31.000 leden, verenigd in 150 afdelingen. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers. Elke lokale afdeling vaardigt een aantal vertegenwoordigers af naar de ledenraad, die twee keer per jaar bijeenkomt. De ledenraad stelt jaarlijks de begroting en het werkplan van de Fietsersbond vast. Voorzitter van de ledenraad is Erik Wagener, bereikbaar via het secretariaat.
In 2021 zijn de ledenraadsvergaderingen op 6 februari en 19 juni.

Ledenraadstukken 6 februari 2021

De Ledenraad werd op 6 februari digitaal gehouden. Meer informatie is nog te vinden op de speciale pagina.

Notulen
De concept notulen van de ledenraad van 6 februari jl. zijn hier te downloaden.

Ledenraadstukken
De ledenraadstukken kun je hierboven downloaden. Wil je een geprinte set toegestuurd krijgen, vul dat dan in bij je aanmelding.

Vragen tijdens de chat

  • Eventuele moties.

Vragen stellen tijdens de vergadering kon dit keer ook via de chat! Een aantal vragen zijn beantwoord en te vinden in de concept notulen. Het resterende deel vragen met antwoorden zijn hier te downloaden.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie maar bestuurt op afstand. De dagelijkse leiding ligt bij de directie op het Landelijk Bureau. De ledenraad kiest de bestuursleden die door bestuur en ledenraad gekandideerd zijn.

De bestuursleden van de Vereniging Fietsersbond zijn automatisch ook bestuurslid van de Stichting Fietsersbond, die activiteiten ontplooit ter ondersteuning van de doelstellingen van de vereniging.

De bestuursvergaderingen van de Fietsersbond zijn in 2021 op 10 maart, 12 mei, 15 september en 8 december.

De voorzitter van de Fietsersbond is Franc Weerwind.

Statuten

De statuten van de Vereniging Fietsersbond zijn het laatst gewijzigd op 25 januari 2016.

pdf ⋅ 141 KB

Statuten Vereniging Fietsersbond

Download