header-duinpad

Vereniging

De Fietsersbond is een bloeiende vereniging met ruim 32.000 leden, verenigd in meer dan 150 afdelingen. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers. Elke lokale afdeling vaardigt een aantal vertegenwoordigers af naar de ledenraad, die twee keer per jaar bijeenkomt. De ledenraad stelt jaarlijks de begroting en het werkplan van de Fietsersbond vast. Voorzitter van de ledenraad is Erik Wagener, bereikbaar via het secretariaat.

De ledenraadsvergaderingen van 2024 zijn op 1 juni en 23 november.

De Ledenraadstukken van 1 juni 2024 zijn te vinden op deze pagina.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie maar bestuurt op afstand. De dagelijkse leiding ligt bij de directie op het Landelijk Bureau. De ledenraad kiest de bestuursleden die door bestuur en ledenraad gekandideerd zijn.

De bestuursleden van de Vereniging Fietsersbond zijn automatisch ook bestuurslid van de Stichting Fietsersbond, die activiteiten ontplooit ter ondersteuning van de doelstellingen van de vereniging.

Het voorzitterschap van de Fietsersbond is sinds 2022 in handen van Gilbert Isabella.

Het bestuur is te bereiken via [email protected].

 

Statuten en huishoudelijk reglement

De procedures binnen de Fietsersbond zijn vastgelegd in onze statuten en het huishoudelijk reglement. De statuten van de Vereniging Fietsersbond zijn het laatst gewijzigd op 25 januari 2016. Het huishoudelijk reglement is voor het laatst aangepast op 3 februari 2018.

pdf ⋅ 253 KB

Statuten Vereniging Fietsersbond

Download

pdf ⋅ 89 KB

Huishoudelijk reglement Fietsersbond

Download