header_boeklezen

Vereniging

De Fietsersbond is een bloeiende vereniging met 31.000 leden, verenigd in 150 afdelingen. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers. Elke lokale afdeling vaardigt een aantal vertegenwoordigers af naar de ledenraad, die twee keer per jaar bijeenkomt. De ledenraad stelt jaarlijks de begroting en het werkplan van de Fietsersbond vast. Voorzitter van de ledenraad is Erik Wagener, bereikbaar via het secretariaat.
In 2021 zijn de ledenraadsvergaderingen op 6 februari en 19 juni, en een extra Ledenraad op 27 november.

Ledenraadstukken 27 november 2021

De extra Ledenraad wordt op 27 november digitaal gehouden. Meer informatie is te vinden op de speciale pagina.

Notulen
De concept notulen van de ledenraad van 19 juni jl. zijn hier te downloaden.

Ledenraadstukken
De ledenraadstukken kun je hierboven downloaden. Wil je een geprinte set toegestuurd krijgen, vul dat dan in bij je aanmelding.

Vragen van tevoren schriftelijk aanleveren
Om de vergadering efficiënt en plezierig te laten verlopen vraagt het presidium om uiterlijk 12 november 2021 via [email protected] in te sturen:

  • Opmerkingen of vragen. De vragen beantwoorden we van tevoren en zijn te downloaden van de website
  • Eventuele moties.

Vragen stellen tijdens de vergadering kan ook dit keer weer via de chat tijdens de vergadering zelf.

Aanmelden
Aanmelding voor de Ledenraad is gesloten. Wil je je nog aanmelden? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie maar bestuurt op afstand. De dagelijkse leiding ligt bij de directie op het Landelijk Bureau. De ledenraad kiest de bestuursleden die door bestuur en ledenraad gekandideerd zijn.

De bestuursleden van de Vereniging Fietsersbond zijn automatisch ook bestuurslid van de Stichting Fietsersbond, die activiteiten ontplooit ter ondersteuning van de doelstellingen van de vereniging.

De bestuursvergaderingen van de Fietsersbond zijn in 2021 op 10 maart, 12 mei, 15 september en 8 december.

De voorzitter van de Fietsersbond is Franc Weerwind.

Statuten en huishoudelijk reglement

De procedures binnen de Fietsersbond zijn vastgelegd in onze statuten en het huishoudelijk reglement. De statuten van de Vereniging Fietsersbond zijn het laatst gewijzigd op 25 januari 2016. Het huishoudelijk reglement is voor het laatst aangepast op 3 februari 2018.

pdf ⋅ 800 KB

Statuten Vereniging Fietsersbond

Download

pdf ⋅ 89 KB

Huishoudelijk reglement Fietsersbond

Download