header_knooppunt

Vereniging

De Fietsersbond is een bloeiende vereniging met 34.000 leden, verenigd in 150 afdelingen. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers van de vereniging. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers van de vereniging. Elke lokale afdeling vaardigt een aantal vertegenwoordigers af naar de ledenraad, die twee keer per jaar bijeenkomt. De ledenraad stelt jaarlijks de begroting en het werkplan van de Fietsersbond vast. Voorzitter van de ledenraad is Dick Buursink, bereikbaar via het secretariaat.
In 2018 zijn de ledenraadsvergaderingen op 3 februari en 23 juni.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie maar bestuurt op afstand. De dagelijkse leiding ligt bij de directie op het Landelijk Bureau. De ledenraad kiest de bestuursleden die door bestuur en ledenraad gekandideerd zijn.

De bestuursleden van de Vereniging Fietsersbond zijn automatisch ook bestuurslid van de Stichting Fietsersbond, die activiteiten ontplooit ter ondersteuning van de doelstellingen van de vereniging.

De bestuursvergaderingen van de Fietsersbond zijn in 2018 op 6 maart, 7 mei, 10 september en 10 december.

De voorzitter van de Fietsersbond is Franc Weerwind.

Statuten

De statuten van de Vereniging Fietsersbond zijn het laatst gewijzigd op 25 januari 2016.

pdf ⋅ 141 KB

Statuten Vereniging Fietsersbond

Download