bakfiets_header

Vereniging

De Fietsersbond is een bloeiende vereniging met ruim 32.000 leden, verenigd in meer dan 150 afdelingen. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers. Elke lokale afdeling vaardigt een aantal vertegenwoordigers af naar de ledenraad, die twee keer per jaar bijeenkomt. De ledenraad stelt jaarlijks de begroting en het werkplan van de Fietsersbond vast. Voorzitter van de ledenraad is Erik Wagener, bereikbaar via het secretariaat.

In 2023 zijn de ledenraadsvergaderingen op 3 juni en 25 november.

Concept notulen ledenraad 26 november 2022

De concept notulen zijn hier te downloaden.

Ingezonden brief Saar Muller (afdeling Amsterdam, 10-11-2022)
Onderzoek Veiligheid van fietshelmen door Dr. Saar Muller

Ledenraadstukken 26 november 2022

Op 26 november vergadert de Ledenraad van de Fietsersbond in de Social Impact Factory in Utrecht. We komen weer fysiek bij elkaar. Hieronder vind je de stukken.

1. Agenda ledenraad 26 november 2022

2. Concept notulen ledenraad 25 juni 2022

3A. Memo beperkte statutenwijziging

3B. Concept akte van statutenwijziging Fietsersbond

4A. Memo Begroting 2023

4B. Voorstel contributieverhoging 30 euro leden

4C. Concept begroting 2023

5A. Memo Fietsplan 2023

5B. Fietsplan 2023

7. Memo hamerbesluiten herbenoemingen 2023

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie maar bestuurt op afstand. De dagelijkse leiding ligt bij de directie op het Landelijk Bureau. De ledenraad kiest de bestuursleden die door bestuur en ledenraad gekandideerd zijn.

De bestuursleden van de Vereniging Fietsersbond zijn automatisch ook bestuurslid van de Stichting Fietsersbond, die activiteiten ontplooit ter ondersteuning van de doelstellingen van de vereniging.

Het voorzitterschap van de Fietsersbond is sinds 2022 in handen van Gilbert Isabella.

Het bestuur is te bereiken via [email protected].

 

Statuten en huishoudelijk reglement

De procedures binnen de Fietsersbond zijn vastgelegd in onze statuten en het huishoudelijk reglement. De statuten van de Vereniging Fietsersbond zijn het laatst gewijzigd op 25 januari 2016. Het huishoudelijk reglement is voor het laatst aangepast op 3 februari 2018.

pdf ⋅ 800 KB

Statuten Vereniging Fietsersbond

Download

pdf ⋅ 89 KB

Huishoudelijk reglement Fietsersbond

Download