Fietsen stallen in Utrecht

Vereniging

De Fietsersbond is een bloeiende vereniging met 31.000 leden, verenigd in 150 afdelingen. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers van de vereniging. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers van de vereniging. Elke lokale afdeling vaardigt een aantal vertegenwoordigers af naar de ledenraad, die twee keer per jaar bijeenkomt. De ledenraad stelt jaarlijks de begroting en het werkplan van de Fietsersbond vast. Voorzitter van de ledenraad is Dick Buursink, bereikbaar via het secretariaat.
In 2019 zijn de ledenraadsvergaderingen op 2 februari en 22 juni.

Ledenraadstukken 2 februari 2019

Wil je een geprinte set toegestuurd krijgen, stuur dan een mail naar secretariaat@fietsersbond.nl. Vermeld hierbij ook het adres en het aantal sets.

Moties

Er zijn in totaal tien moties binnengekomen, de reactie van het bestuur is achter de motie geplaatst.

  1. ‘Het standpunt van de ECF is de onze’ (Agendapunt 3)
  2. ‘Een beetje (weg) van jezelf’ (Agendapunt 2)
  3. ‘Speed pedelec hoort niet op fietspad’ (Agendapunt 2)
  4. ‘Speed pedelec en Fietsinfrastructuur’ (Agendapunt 2)
  5. ‘Engelse termen in de Fietsvisie 2040’ (Agendapunt 3)
  6. ‘Versterking van het merk Fietsersbond’ (Agendapunt 3)
  7. ‘Definitie fietsfamilie’ (Agendapunt 3)
  8. ‘De Fietsersbond is niet de belangenbehartiger van de speedpedelec’ (Agendapunt 3)
  9. ‘Fietsen op een lid’ (Agendapunt 3)
  10. ‘Mand – Missie in de juiste volgorde’ (Agendapunt 3)

Stand van het land
Hoe gaat het met het fietsen in Nederland? De agenda van de Ledenraad is erg vol, daarom bespreekt Saskia Kluit het in deze video.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie maar bestuurt op afstand. De dagelijkse leiding ligt bij de directie op het Landelijk Bureau. De ledenraad kiest de bestuursleden die door bestuur en ledenraad gekandideerd zijn.

De bestuursleden van de Vereniging Fietsersbond zijn automatisch ook bestuurslid van de Stichting Fietsersbond, die activiteiten ontplooit ter ondersteuning van de doelstellingen van de vereniging.

De bestuursvergaderingen van de Fietsersbond zijn in 2019 op 11 maart, 6 mei, 9 september en 9 december.

De voorzitter van de Fietsersbond is Franc Weerwind.

Statuten

De statuten van de Vereniging Fietsersbond zijn het laatst gewijzigd op 25 januari 2016.

pdf ⋅ 141 KB

Statuten Vereniging Fietsersbond

Download