header_knooppunt

Vereniging

De Fietsersbond is een bloeiende vereniging met 31.000 leden, verenigd in 150 afdelingen. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers van de vereniging. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers van de vereniging. Elke lokale afdeling vaardigt een aantal vertegenwoordigers af naar de ledenraad, die twee keer per jaar bijeenkomt. De ledenraad stelt jaarlijks de begroting en het werkplan van de Fietsersbond vast. Voorzitter van de ledenraad is Dick Buursink, bereikbaar via het secretariaat.
In 2020 zijn de ledenraadsvergaderingen op 1 februari en 20 juni.

Ledenraadstukken 1 februari 2020

Stand van het land
Hoe gaat het met het fietsen in Nederland? De agenda van de Ledenraad is erg vol, daarom bespreekt Saskia Kluit het in deze video.

 

Bron: youtu.be

Kom je ook naar de Ledendag?

1 februari in Utrecht

Meld je aan!

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie maar bestuurt op afstand. De dagelijkse leiding ligt bij de directie op het Landelijk Bureau. De ledenraad kiest de bestuursleden die door bestuur en ledenraad gekandideerd zijn.

De bestuursleden van de Vereniging Fietsersbond zijn automatisch ook bestuurslid van de Stichting Fietsersbond, die activiteiten ontplooit ter ondersteuning van de doelstellingen van de vereniging.

De bestuursvergaderingen van de Fietsersbond zijn in 2019 op 11 maart, 6 mei, 9 september en 9 december.

De voorzitter van de Fietsersbond is Franc Weerwind.

Statuten

De statuten van de Vereniging Fietsersbond zijn het laatst gewijzigd op 25 januari 2016.

pdf ⋅ 141 KB

Statuten Vereniging Fietsersbond

Download