bakfiets_header

Vereniging

De Fietsersbond is een bloeiende vereniging met 31.000 leden, verenigd in 150 afdelingen. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers. Elke lokale afdeling vaardigt een aantal vertegenwoordigers af naar de ledenraad, die twee keer per jaar bijeenkomt. De ledenraad stelt jaarlijks de begroting en het werkplan van de Fietsersbond vast. Voorzitter van de ledenraad is Erik Wagener, bereikbaar via het secretariaat.
In 2021 zijn de ledenraadsvergaderingen op 6 februari en 19 juni.

Ledenraadstukken 6 februari 2021

De Ledenraad wordt op 6 februari digitaal gehouden. Meer informatie en opgeven kan via de speciale pagina.

Reageren op de notulen
Sinds afgelopen jaar worden de notulen niet meer tijdens de ledenraad besproken. Reacties en eventuele wijzigingen voor het conceptverslag van de ledenraad van 12 september ontvangen wij graag uiterlijk 6 januari via officemanager@fietsersbond.nl. De definitieve notulen komen 19 januari 2021 online.

Ledenraadstukken
De ledenraadstukken kun je hierboven downloaden. Wil je een geprinte set toegestuurd krijgen, vul dat dan in bij je aanmelding.

Vragen van tevoren schriftelijk aanleveren
Om de vergadering efficiënt en plezierig te laten verlopen vraagt het presidium om uiterlijk 22 januari 2021 via presidium@fietsersbond.nl in te sturen:

  • Opmerkingen of vragen
    De vragen beantwoorden we van tevoren en zijn te downloaden van het platform op 29 januari.
  • Eventuele moties.

Vragen stellen tijdens de vergadering kan ook via de chat!

6 februari Ledenraad

Geef je op en doe digitaal mee

Naar het formulier

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie maar bestuurt op afstand. De dagelijkse leiding ligt bij de directie op het Landelijk Bureau. De ledenraad kiest de bestuursleden die door bestuur en ledenraad gekandideerd zijn.

De bestuursleden van de Vereniging Fietsersbond zijn automatisch ook bestuurslid van de Stichting Fietsersbond, die activiteiten ontplooit ter ondersteuning van de doelstellingen van de vereniging.

De bestuursvergaderingen van de Fietsersbond zijn in 2021 op 10 maart, 12 mei, 15 september en 8 december.

De voorzitter van de Fietsersbond is Franc Weerwind.

Statuten

De statuten van de Vereniging Fietsersbond zijn het laatst gewijzigd op 25 januari 2016.

pdf ⋅ 141 KB

Statuten Vereniging Fietsersbond

Download