Nieuw regeerakkoord

100 miljoen niet genoeg voor grote ambities fietsbeleid

Fietsersbond wil structureel meer budget voor de fiets

Het nieuwe kabinet maakte in het regeerakkoord bekend 100 miljoen te willen investeren in de fiets. De Fietsersbond is tevreden dat er extra geld beschikbaar komt, maar constateert dat dit bedrag onvoldoende is om de ambities uit het fietsstimuleringsprogramma Tour de Force (20% groei in de komende 10 jaar) te realiseren.

Drukte in Rotterdam
Beeld-auteur: Maarten Hartman

De coalitie trekt in het regeerakkoord in totaal 2 miljard extra uit voor mobiliteit. 100 miljoen daarvan gaat eenmalig naar fietsenstallingen bij stations en snelfietsroutes. De Fietsersbond is positief over deze erkenning van de fiets als onderdeel van de totale nationale mobiliteitsopgave. Die erkenning vergt echter wel structurele financiering. Dit bedrag is eenmalig en onvoldoende om een schaalsprong van de fiets mogelijk te maken.

Investeringen

Directeur Saskia Kluit: “Samen met de wethouders van grote steden hebben we berekend dat er 700 miljoen per jaar extra nodig is voor de fiets. Tot 2030 is er alleen al voor de stationsstallingen 560 tot 700 miljoen euro (zo’n 65-75 miljoen per jaar) nodig van alle partijen samen. Voor snelfietsroutes is in deze kabinetsperiode 106 miljoen aan co-financiering door het Rijk noodzakelijk. Dan hebben we het nog niet eens over de forse investeringen die in de steden gedaan moeten worden om meer ruimte voor de fiets te maken.”

De Fietsersbond vraagt het kabinet om structureel te zorgen voor nieuwe financiering in het Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Om de doelstelling van 20% meer fietskilometers over tien jaar te realiseren, is zo’n structurele financiering van groot belang.

Veiligheid en zorg

Het kabinet zet ook in het verbeteren van de verkeersveiligheid, de Fietsersbond steunt dat streven. Naast slimme technologie vraagt dit echter ook het aanpassen van fietsinfrastructuur aan de behoeften van ouderen. Saskia Kluit: “Iedereen wil dat ouderen veilig kunnen fietsen. Daar moeten we ook buiten de steden aan werken, maar voor die plaatsen blijft onduidelijk waar deze budgetten vandaan moeten komen”.

Een ander positief punt is de komst van het nationaal preventieakkoord, dat gezondheid moet bevorderen en overgewicht bestrijden.  Volgens de Fietsersbond kan de fiets hier samen met andere vormen van actieve mobiliteit prima aan bijdragen.

Reparatie

Een minpunt in de kabinetsplannen voor fietsers is de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9%, waardoor fietsreparaties duurder worden en de toch al moeilijke positie van de fietsenmakers verder onder druk komt te staan.

Categorieën

Reacties

 1. Lomito says:

  Het overgrote deel van die 2 miljard mobiliteitsinvesteringen gaat naar automobiliteit en daarmee is gelijk duidelijk waar de nieuw overheid voor staat. Niet dat ik tegen automobiliteit ben maar als je slechts 5% van het beschikbare budget aan fietsmobiliteit wilt besteden dan heeft dat geen hoge prioriteit.

  De reden dat de overheid bewust NIET kiest voor de (snelle) fiets als alternatief voor de file-auto is dat auto’s energetisch zeer inefficiënt zijn en zodoende een prettige melkkoe zijn. De investeringen in automobiliteit zijn dan ook vooral bedoeld om de overheidsinkomsten uit automobiliteit veilig te stellen. Zo even uit mijn hoofd gaat het om ca. 25 miljard euro per jaar aan belastinginkomsten uit automobiliteit ofwel zo’n 10% van de totale inkomsten.

  Daar staat tegenover dat de overheid de fiets nog niet ontdekt heeft als inkomstenbron en met een snelle fiets al die belastingen op automobiliteit ontweken kunnen worden. Je verkoopt gewoon de 2e auto, van de opbrengst koop je twee speed pedelecs en daarmee rij je zoveel mogelijk dagelijks naar je werk op en neer. Een dikke middelvinger naar de inhalige, moddervette en woekerende overheid die niet in eigen vlees durft te snijden.

  Minder EU, minder overheid en minder belasting!

 2. JoostC says:

  Bij de overheid moeten ten allen tijde de inkomsten gelijkblijvend zijn of licht stijgen. Het tevreden houden van een grote inkomstenbron is dus (helaas) van levensbelang voor de Staatkas. Niet teveel van dat geld besteden aan fietsmobiliteit is onderdeel van het tevreden houden van die veel grotere net als de staat aan fossiel verslaafde groep.

  De Romeinen begrepen het al; geef het volk brood en spelen en je hebt ze onder de duim en betalen trouw belasting. In NL is dat vrij vertaald; geef het volk werk, oudedagvoorziening, sociale vangnetten, maar vooral (nog) goedkope (fossiele) energie, asfalt, automobiliteit, educatie en opvang voor kinderen, enige vrijheid en een dikke televisie en je hebt er geen omkijken naar. Voor wat vandalen wordt af en toe een voetbalwedstrijdje georganiseerd, waarbij ze zeer geconcentreerd effe los kunnen, maar verder.

  Je ziet dit ook in 2e wereldlanden, opkomende economieën, zoals Thailand, waar de primaire levensbehoefte lijkt te bestaan uit zoa snel mogelijk zo veel mogelijk geld te verdienen, zonder je druk te maken om je natuurlijke resources om zo snel mogelijk een grote, luxe eigen auto, grote televisie en de nieuwste smartphone te hebben en dus draait de overheid vooral afsalt voor motorvoertuigen naar het model of slechter van de westerse wereld. Dat kun je afkeuren, net als het kappen van tropisch regenwoud en hypocriet zeggen dat ze daar onmiddellijk mee moeten stoppen daar, maar we’ve been there, done that in de eeuwen hiervoor (Middeleeuwen, Gouden Eeuw, VOC, Industriele revolutie etc.) en zijn trots op wat is bereikt!? Het verleden bepaalt de toekomst, laten we ervan leren en de fouten corrigeren, danwel draagelijk maken zonder hypocriet te wezen!

  Dat is echter aan het veranderen, veel grote groepen lijken zelf te zijn gaan nadenken en mensen lijken zelf hun keuzes aan het maken te zijn. Beleid en wetgeving loopt in onze contreien achter de feiten/fietsen aan en men wil zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen, het systeem en zeker niet van de overheid, terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan. Het is allemaal in de marge, dus laten we een afhankelijkheid van elkaar en met elkaar creëren die voor iedereen draagbaar, prettig en realistisch is met respect voor elkaar en onze aarde.

Discussieer mee op ons forum!

Deelnemers

 • system
 • JoostC
 • Lomito