Veel bijval Tweede Kamer voor meer aandacht voor de fiets

24 uur gratis fietsparkeren en voldoende fietsplaatsen in nieuwe spoorconcessie

Fietsen in de trein. Foto: DigiDaan.

Gisteren stemde de Tweede Kamer over de moties rond de nieuwe spoorconcessie (2025-2035). Met goed nieuws voor de fietser: in de nieuwe spoorconcessie blijft de eerste 24 uur gratis je fiets stallen bij het station en voldoende plaatsen voor fietsen in de trein staan. Ook verzoekt de regering NS om de mogelijkheden en kosten in kaart te brengen van aparte fietscoupés op sommige trajecten en/of momenten in de week.

D66 en ChristenUnie brachten de volgende motie in: “…. verzoekt de regering NS voor de duur van de concessie te verplichten de eerste 24 uur gratis stallen aan te bieden in alle stallingen in eigendom van NS en in elk nieuw aan te schaffen of te renoveren treinstel voldoende fietsplekken te creëren; verzoekt de regering om de mogelijkheden en kosten in kaart te brengen van aparte fietscoupés op sommige trajecten en/of momenten in de week…”. De motie werd met slechts twee tegenstemmen aangenomen.

De Fietsersbond had samen met andere consumentenorganisaties zoals Rover aangedrongen op deze aanscherpingen en is verheugd over de zeer brede steun in de Tweede Kamer. Beleidsadviseur Wim Bot: “Over het meenemen van de fietsen in de trein en over stationsfietsenstallingen stonden passages in de concessie die wij te vrijblijvend vonden. De motie zorgt ervoor dat beide onderwerpen beter geborgd worden. Zo kan het uitgangspunt van 24 uur gratis fietsparkeren nu niet geschrapt worden omdat NS en gemeenten het niet eens worden over de kostenverdeling. Interessant is ook de opdracht aan de regering om te kijken of er fietscoupés in de trein kunnen komen; NS heeft dat tot nu toe altijd afgehouden“.

Spoorconcessie
Om op het hoofdnet van het Nederlandse spoor te rijden wordt een zogenaamde concessie verleend (het recht om er de komende 10 jaar te rijden). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen dit recht wederom aan de NS te gunnen met ingang van 2025. Daarvoor is een Programma van Eisen (PVE) naar de Tweede Kamer gestuurd. De concessie verplicht NS om voldoende treindiensten te leveren en stelt eisen aan de tarieven. De nieuwe concessie voor het hoofdrailnet (HRN) moet op 1 januari 2025 ingaan.

De fietsenstalling bij Amsterdam CS
Foto: Corné Sparidaens

In het voorjaar publiceerde de Fietsersbond een rapport met suggesties om het aantal fietsplekken in de trein uit te breiden. Lees hier het rapport

Fietsen in de trein

Te weinig fietsplaatsen in de trein

Fietsersbond keek naar oplossingen, maar NS wil niets weten van fietshaken. Lees meer

stationspleinstalling Utrecht, maximaal 15 km per uur

Moties fietsenstallingen in spoorconcessie aangenomen

Harde afspraken nodig om zeker te zijn van voldoende en goede fietsenstallingen. Lees meer

Categorieën