Fietsers en veiligheid

Aantal verkeersgewonden is topje van de ijsberg

Smal fietspad met paaltje

In 2020 zijn in het verkeer ongeveer 12.000 fietsers gewond geraakt. Dat meldt de SWOV. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2019, toen er 14.000 fietsers gewond raakten. De Fietsersbond slaat alsnog alarm, omdat de echte cijfers waarschijnlijk een stuk hoger liggen en de daling vooral wordt veroorzaakt door de lockdown-maatregelen van vorig jaar. Directeur Esther van Garderen: “De tijd van beloftes is voorbij, er is echt actie nodig.”

Het werkelijke aantal gewonden ligt waarschijnlijk nog hoger dan nu gerapporteerd. In september concludeerde VeiligheidNL namelijk dat het aantal gewonde fietsers in 2019 zeker drie keer hoger ligt dan de officiële cijfers van de SWOV. Als dit ook geldt voor de cijfers van dit jaar, dan is dat onacceptabel voor de Fietsersbond. “Zeker in deze tijd waarin de ziekenhuizen het al moeilijk genoeg hebben, heeft de overheid een morele plicht om het aantal gewonden in het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Er is veel extra geld nodig, maar het gaat ook om daden.”

Tien punten

De Fietsersbond heeft een top 10 van maatregelen opgesteld waarmee de verkeersveiligheid voor fietsers snel moet verbeteren. Het eerste en belangrijkste punt daarop is het omlaag brengen van de maximumsnelheid voor auto’s naar 30 en 60 km/uur. Esther van Garderen: “Het is heel simpel: lagere snelheden zorgen voor minder ernstige ongevallen, daar is iedereen het over eens. De Tweede Kamer heeft zich hier al voor uitgesproken, maar het nemen van concrete maatregelen gaat veel te langzaam. Rond basisscholen is dat heel zichtbaar, waar ouders uit angst dat hun kind wordt aangereden, maar met de auto gaan en daarmee het probleem onbedoeld juist vergroten.”

De top tien is:

vvtt

Onze top 10 van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren

Jaarlijks komen er meer dan 200 fietsers om in het verkeer. In 2020 waren dat er voor het… Lees meer

 1. Snelheid auto’s omlaag brengen
  Minder vaart redt levens. Auto’s moeten minder snel gaan rijden.
 2. Fietspaden beter inrichten
  Bredere paden zonder paaltjes en met goede markering.
 3. Verkeersstromen ontvlechten
  Laat fietsers en gemotoriseerd verkeer elkaar minder tegenkomen.
 4. Autodruk verminderen
  Ontmoedig autoverkeer, onder meer door een verbod rondom scholen.
 5. Inrichten voor iedereen
  Maak de straat veilig voor jong en oud.
 6. Beter onderhoud
  Minder gaten in de weg, gladheid goed bestrijden.
 7. Ruimer inhalen
  Auto’s moeten meer ruimte nemen bij het inhalen van fietsers.
 8. Duidelijker richtlijnen voor inrichting
  De huidige richtlijnen zijn te vrijblijvend. Maak ze belangrijker en vrij toegankelijk.
 9. Bewust zijn van ongevallen
  Meer onderzoek naar ongevallen en meer aandacht voor de veroorzakers.
 10. Fietsvaardigheid vergroten
  Iedereen heeft recht op fietseducatie en een goed uitgeruste fiets.

De Fietsersbond verwacht dat deze punten flink zullen bijdragen aan de reductie van het aantal verkeersongevallen. In 2022 besteedt de organisatie veel aandacht aan verkeersveiligheid.

Categorieën