Actieplan voor de fiets van D66

MicrosoftTeams-image (1)

Aan het woord is Lisa van Ginneken, lid van de Tweede Kamer voor D66 en verantwoordelijk voor de portefeuille mobiliteit. Op 9 maart publiceerde zij namens D66 een 12-puntenplan Fiets in de versnelling.

“De fiets is wat ons betreft het gezondste en duurzaamste vervoermiddel dat er is. Maar ons verkeer wordt drukker, auto’s worden groter en zwaarder en gevaarlijker voor fietsers, het aantal verschillende soorten fietsen met verschillende snelheden op een fietspad groeit. Dat vraagt blijvende aandacht. Ook is fietsen nog lang niet voor iedereen betaalbaar of toegankelijk. Dat werd mij opnieuw duidelijk tijdens een werkbezoek in Utrecht met de Fietsersbond eerder dit jaar. Daarom hebben we dit actieplan gemaakt. De fiets moet wat D66 op 1 blijven staan!” Lees de ideeën van Lisa hier: https://d66.nl/nieuws/fiets-in-de-versnelling/

Schermafbeelding 2023-06-21 164418

In het plan staan naast punten als veilig stallen, meer deelfietsen, fietscoupés in de treinen, het in de vaart houden van pontjes en veilige dijkwegen ook voorstellen voor meer fietsen voor kinderen en tegengaan van de daling van het fietsen naar school en aantal verkeersexamens op scholen. Opvallend is de aandacht voor fietsers met een beperking en het pleidooi voor meer inclusieve fietspaden- en stallingen. Ook pleit de partij voor het stimuleren van cargobikes en voor de circulariteit van fietsen.

Ten slotte wil D66 meer ambitie in het fietsbeleid van de regering, bijvoorbeeld door een doelstelling om meer kinderen op de fiets naar school te laten komen en forensen op de fiets te krijgen (150.000).

We vroegen Lisa van Ginneken hoe het plan is onvangen en wat D66 er de komende tijd verder mee gaat doen. Lisa van Ginneken: “Het plan is positief ontvangen binnen en buiten de politiek. De staatssecretaris heeft het in ontvangst genomen en neemt het mee in haar plannen. D66 blijft scherp op de uitvoering hiervan natuurlijk. Ik blijf de overheid aansporen om de fiets op 1 te zetten bij het ontwerpen en realiseren van ons vervoersysteem. En dat doen mijn collega’s in gemeenten en provincies ook. Het is een bewezen manier om onze lucht schoner te krijgen, mensen gezond te krijgen en onze drukke (spoor)wegen te ontlasten. Tegelijkertijd zien we helaas dat het aantal ongevallen met fietsers stijgt en onze fietspaden drukker worden. D66 zet daarom we de komende periode in op het veilig houden van fietsers, bijvoorbeeld door binnen de bebouwde kom auto’s standaard 30 kilometer per uur te laten rijden. Ook vind ik het belangrijk dat we nadenken over de toegankelijkheid van fietsen en fietsinfrastructuur.

Lisa van Ginneken
Lisa van Ginneken

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur

Fietsgeluk is voor mij in Delft makkelijk en snel naar de binnenstad of naar het station kunnen fietsen. Ik ben verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsbeïnvloeding; dat betekent dat ik overal en nergens probeer de fiets hoger op de agenda te krijgen. Behaalde successen waar ik trots op ben: het aannemen van de Fietsvisie 2040, het introduceren van de inmiddels gangbare term schaalsprong, extra middelen in de Tweede Kamer voor fietsenstallingen bij stations en voor snelfietsroutes, en de aanpak van scooteroverlast in Amsterdam.