Bescherm de fijnmazigheid van het fiets- en wandelnetwerk

Belang recreatieve verbinding meestal onderbelicht

Bescherm recreatieve verbinding - Foto NFTU/Ard Krikke

Bij stads- en gebiedsontwikkelingen én bij grote infrastructurele werken blijven de belangen van recreatieve verbindingen vaak onderbelicht, ondanks de enorme populariteit en de grote maatschappelijke betekenis ervan. Hierdoor ontstaan nieuwe barrières en worden verbindingen minder aantrekkelijk.

ANWB, het Fietsplatform, wielersportbond NTFU en Fietsersbond vragen aandacht voor het belang van de recreatieve verbindingen. Barrièrevorming door weg, water en spoor is op meerdere manieren te voorkomen: bescherm de fijnmazigheid van het recreatieve fiets- en wandelnetwerk, behoud en breid het aanbod veerponten uit, sluit geen overwegen zonder goed alternatief, en leg tunnels of fietsviaducten aan op belangrijke punten en bij wegverbredingen van provinciale wegen.

Volgens de organisaties die zich inzetten voor het recreatieve fietsen is het dan ook zaak om in het omgevingsbeleid zowel de bescherming van wat er ligt, maar ook het potentieel voor verdere ontwikkeling van het netwerk van paden en wegen aan de voorkant mee te nemen. “Veerponten vormen een bijzonder aandachtspunt. Dit zijn attracties op zich die zorgen voor een typisch Nederlandse beleving. Een thema dat momenteel heel actueel is in de provincie Gelderland”, aldus directeur Eric Nijland van het Fietsplatform.

Behoud de Gelderse veren!

Veerpont Gorssel-Wilp

De veerpontencoalitie: Houd de veerponten in de vaart

Veerponten zijn van groot belang zijn voor fietsverbindingen, maar staan onder druk. Lees meer

Na 2023 is het verenfonds in Gelderland leeg; de provincie is voornemens om geen financiële bijdrage meer te leveren. Hierdoor dreigt tariefsverhoging, minder varen en zelfs het opdoeken van ponten. Veerponten zijn van groot belang zijn voor fiets- en wandelverbindingen.

Esther van Garderen, directeur Fietsersbond: “Niet alleen als schakel in een recreatieve route zoals bijvoorbeeld de fietsknooppunten en de LF-routes, maar ook voor de snelste route naar school en werk. In Gelderland zijn er duizenden scholieren die elke dag de pont gebruiken. Zonder veerponten moeten ze kilometers omrijden.”

De vier organisaties startten samen met een coalitie van wandelpartijen en de Vrienden van de Veerponten een campagne voor het behoud van de Gelderse veerponten. De petitie ‘Ik houd van veren’ waarin de provincie Gelderland wordt opgeroepen de veren te blijven ondersteunen is inmiddels al meer dan 16.000 keer ondertekend. Naast het tekenen van de petitie vragen we je ook een lofzang in woord of beeld over de veren te delen via social media. Tag in het bericht @provgelderland en sluit af met #ikveeropjou. Hiermee wordt het belang van de veerponten voor inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars onderschreven.

Top 10 recreatief fietsen

Het recreatieve fietsgebruik groeit al jaren. Fietsers ondervinden hinder van de drukte en willen graag meer veiligheid en comfort van fietspaden en wegen. Fietsplatform, ANWB, wielersportbond NTFU en Fietsersbond stelden samen een Top 10 voor het recreatieve fietsen op. Deze biedt concrete handvatten met aanbevelingen op weg naar de Statenverkiezingen in maart. Het gezamenlijke verzoek: neem de punten op in de verkiezingsprogramma’s en daarna in het komende collegeakkoord. Download hieronder de Top 10:

pdf ⋅ 1 MB

Top 10 recreatief fietsen

Top 10 recreatief fietsen Fietsplatform-ANWB-NFTU-Fietsersbond

Download

Fietsstad-11

Veiligheid en aantrekkelijkheid recreatief fietsen onder druk

Fietsen voor het plezier is in ons land immens populair. Het is – samen met… Lees meer

Categorieën