Samen verkleinen we de afstand

Betere bereikbaarheid moet prioriteit worden nieuw kabinet

Foto van een grootvader met kleinzoon die staan te liften met een kartonnen bord waarop ZWEMBAD staat.

Een coalitie van 29 maatschappelijke organisaties en bedrijven, van HandicapNL tot vakbond FNV en de Nederlandse Spoorwegen tot Natuur & Milieu, maakt zich grote zorgen dat steeds minder mensen dagelijkse bestemmingen goed kunnen bereiken.

Deze liggen steeds verder weg, het ov wordt in veel gebieden uitgekleed en is bovendien niet voor iedereen goed toegankelijk. Door slim te investeren in verschillende vervoersopties én door voorzieningen en woningen dichter bij elkaar te bouwen, kan het nieuwe kabinet weer gaan zorgen voor betere bereikbaarheid. Dat is gezonder, veiliger en rechtvaardig, betogen de organisaties in hun manifest voor bereikbaarheid, dat ze vandaag in Den Haag aan Kamerleden overhandigen.

Dagelijkse bestemmingen als scholen, ziekenhuizen en werk op bijvoorbeeld bedrijventerreinen zijn voor veel mensen steeds verder weg komen te liggen. Ze zijn bovendien met het ov, de fiets of lopend lang niet altijd goed bereikbaar. Daardoor pakken mensen steeds vaker de auto. De luchtkwaliteit wordt hierdoor slechter, net als de verkeersveiligheid. Maar ook heeft een kwart van de huishoudens in Nederland geen auto. Bijvoorbeeld omdat ze het niet kunnen betalen of door een beperking. Echter ongeveer 1 op de 5 van de bedrijventerreinen in Nederland is zeer slecht of helemaal niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook kunnen lang niet alle ouderen bijvoorbeeld binnen 15 minuten bij een huisarts zijn.

‘De Fietsersbond steunt dit manifest van harte’, zegt Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. ‘Bereikbaarheid voor iedereen is essentieel en de fiets speelt daarbij een belangrijke rol. Fietsen is betaalbaar en gezond.’

Manifest voor bereikbaarheid

Om dit tij te keren, overhandigen de organisaties het ‘Manifest voor bereikbaarheid’ aan de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur & Waterstaat. Hierin vragen ze met klem om voorzieningen voor iederéén goed bereikbaar te maken. ‘Mensen met een beperking, jongeren of bijvoorbeeld inwoners van slecht verbonden gebieden staan achter. Samen moeten we die afstand verkleinen’, aldus Martin Boerjan van Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Foto van vier meisjes van ongeveer 14 jaar die staan te liften met een kartonnen bord waarop SCHOOL staat.

Politiek kan verschil gaan maken

De organisaties willen dat in het mobiliteits- en infrastructuurbeleid het geld veel slimmer en eerlijker verdeeld wordt. Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu: ‘Daarvoor moet de verantwoordelijkheid voor mobiliteit en bereikbaarheid op de schop. Bereikbaarheid heeft invloed op gezondheid, economie en natuur, maar dat ligt bij allemaal verschillende ministeries. Daar moet weer regie op komen. Een idee is om dat bij een minister van Ruimtelijke Ordening te beleggen. Het is een kwestie van politieke durf om het geld anders te verdelen en samen te gaan zorgen voor goede en gezonde bereikbaarheid voor alle Nederlanders.’

Cluster woningen en voorzieningen en zorg voor alternatieve reisopties

Als dagelijkse bestemmingen voor iedereen goed bereikbaar zijn, zorgt dat onder meer voor eerlijke kansen op onderwijs en banen, veiliger verkeer en gezondere lucht. Dat kan bereikt worden door mensen alternatieven te bieden zoals voldoende fiets- en looproutes, deelmobiliteit en openbaar vervoer op maat. Anderzijds gaat het om nabijheid van voorzieningen. De organisaties pleiten er bijvoorbeeld voor om bij bouwen veel meer clusters van woningen en voorzieningen te maken. ‘We staan aan de vooravond van een grote bouwopgave, dus daar ligt een hele grote kans’, aldus Marjolein Demmers van Natuur & Milieu.

De Fietsersbond vraagt om meer focus op fietsveiligheid, een inclusief fietsbeleid en de fietser centraal in gebiedsontwikkeling.

De fiets na de verkiezingen

De PVV noemt de fiets niet eens in zijn partijprogramma. 140 km/u voor de auto, dat wel. Lees meer

Categorieën