De fiets als maat van de stedenbouw

De fiets als maat van de stedenbouw, dat is de titel van een artikel door dr. Marco te Brömmelstroet, planoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Dat klinkt ons als Fietsersbond natuurlijk als muziek in de oren. Het artikel is afkomstig uit het juninummer van het vakblad voor stedelijke ontwikkeling S+RO.

In dit themanummer wordt de fiets in de context van de ruimtelijke ordening geplaatst, en dan kom je soms tot bijzondere conclusies. Gaat de fiets niet ten onder aan zijn eigen succes? In Nederland slibben fietspaden dicht door de drukte en is het moeilijk om bij stations parkeerruimte te vinden. De aantallen fietsers groeien zo snel dat ze de orde in de stad gaan bepalen. Hoofdredacteur Jaap Modder vraagt zich daarom terecht af of andere landen nog wel iets van Nederland kunnen leren. Deze problematiek vraagt volgens de Fietsersbond om een andere kijk op fietsbeleid: Meer fiets, meer ruimte. Samen met het Nirov organiseren we op 27 september onder die naam een symposium.

Binnenkort veel meer over onze kijk op de inrichting van steden.

Categorieën