header-silhouet

De fiets in de stad

De fiets wordt steeds populairder in de stad. Niet zo gek, want in de meeste steden is de fiets veruit het snelste vervoermiddel om van A naar B te komen. Maar de populariteit heeft ook zijn schaduwzijden: fietsfiles en ruimtegebrek. De Fietsersbond pleit voor een schaalsprong in het fietsbeleid.

Fietsers op de Erasmusbrug in Rotterdam
Beeld-auteur: Maarten Hartman

Drukte op het fietspad

De fiets is in Nederland een groot succes. We waren al wereldkampioen fietsen, maar het fietsgebruik neemt nog steeds toe. De fietsvoorzieningen in de Nederlandse steden zijn daar niet altijd op ingericht. Fietsers die elkaar dwars zitten op te smalle fietspaden, drukke routes waar in de ochtend fietsfiles ontstaan en overvolle stationsstallingen.

Het imago van de fiets als goed vervoermiddel begint te lijden onder de spanning op het fietspad en in de stalling. Bij grote drukte verdwijnen de kwetsbare fietsers van het pad en wordt de groei van het fietsgebruik afgeremd. Dat is volgens de Fietsersbond niet wenselijk. De fiets is namelijk voor steden een prima middel om de bereikbaarheid en de leefbaarheid te bevorderen.

 

Meer fiets, meer ruimte

In 2012 presenteerde de Fietsersbond de visie Meer fiets, meer ruimte. Hierin pleitten we ervoor om in stedelijke gebieden de fietser centraal te zetten bij beleidsontwikkeling voor ruimtelijke ordening en verkeer en om de maat en schaal van fietsvoorzieningen te vergroten. Hiervoor is dan ook meer aandacht en geld nodig. In de afgelopen jaren is gebleken dat er veel draagvlak is voor deze visie. In de komende jaren zet de Fietsersbond zich in om deze visie echt te verwezenlijken.

pdf ⋅ 2 MB

Meer fiets meer ruimte

Een visie om de ruimte voor het fietsen in Nederland verder te versterken

Download

Bron: youtu.be

Fietsvriendelijke wijken

Vrouw met hoofddoek fietst in Amsterdam
Beeld-auteur: Ronald Bakker

Fietsen heeft voor stadsbewoners veel voordelen. Toch wordt in veel wijken, zeker door mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, niet zoveel gefietst. Een van de redenen waarom er minder wordt gefietst, is de manier waarop deze wijken zijn gebouwd. De Fietsersbond verzamelde in het project Wijken voor de Fiets diverse manieren om wijken fietsvriendelijker te maken. Hieruit ontstond onder meer een handleiding om een veilige schoolomgeving te creëren.

pdf ⋅ 3 MB

Wijken voor de fiets

Publicatie uit 2010 over het fietsvriendelijk maken van krachtwijken.

Download

pdf ⋅ 12 MB

Iedereen fietst

Brochure met ideeën om fietscultuur in stadswijken te verbreden.

Download

8-80 steden

Een prettige stad
Beeld-auteur: Studio Jaap

Als je kinderen van 8 jaar vraagt om hun ideale woonomgeving te tekenen, dan krijg je bijzondere resultaten. Genoeg ruimte om te spelen, om te lopen en om te fietsen. Genoeg ruimte om veilig over te steken, om zelfstandig van school naar huis te lopen en om naar een vriendje of vriendinnetje te fietsen.

Als je senioren van 80 jaar vraagt om hun ideale woonomgeving te schetsen, dan krijg je ook bijzondere resultaten. Genoeg ruimte om rustig een praatje te maken, om te lopen en om te fietsen. Genoeg ruimte om veilig over te steken, om zelfstandig van huis naar de winkels te lopen en – als dat nog lukt – om met de elektrische fiets een blokje om te gaan.

Het concept 8 tot 80 is ontwikkeld in Latijns-Amerika en wordt ondertussen uitgedragen door de Canadese organisatie 8 80 cities. Bij de Fietsersbond geloven we dat we steden en dorpen moeten inrichten volgens de wensen van kinderen van 8 en senioren van 80. Ideale wijken om te wandelen, te fietsen, te spelen en te leven. Immers, wanneer zowel kinderen als ouderen prettig op pad gaan, zullen de randvoorwaarden voor iedereen goed zijn. Met dit thema willen we zowel jongeren als ouderen een stem geven in de ontwikkeling van het verkeer en de inrichting van onze woonwijken. Niet alleen werken en verblijven, maar ook leven en gezond wonen. De Fietsersbond streeft ernaar om het concept niet alleen voor (grote) steden op de agenda te zetten, maar ook voor het landelijk gebied. Daar wordt immers veel door jongeren en ouderen gefietst. We doen dit niet alleen om de fietser te plezieren. We willen hiermee ook benadrukken wat steden aan leefbaarheid kunnen winnen wanneer zij fietsers en voetgangers voorop stellen: minder overlast van geluid en vervuilende stoffen, meer speelruimte en groen, gezondere inwoners doordat meer bewegen makkelijk wordt gemaakt en meer sociale interactie in de openbare ruimte.

Bron: www.youtube.com

Wat doet de Fietsersbond?

De Fietsersbond is erg actief om het fietsen in steden te bevorderen. Dit doen we met onze lokale afdelingen, maar ook binnen de Agenda Fiets van Tour de Force. De speciale expertgroep stedelijk gebied komt regelmatig bij elkaar.

Recente berichten