Fietsersbond ontvangt nieuwe Kamerleden

Op 21 april 2021 organiseerde de Fietsersbond een bijeenkomst voor de nieuwe Kamerleden die Infrastructuur en Waterstaat en/of ruimtelijke ordening en milieu in hun portefeuille hebben.

Samenvatting van de bijeenkomst Bron: www.youtube.com

Bij de bijeenkomst waren diverse Kamerleden digitaal aanwezig. Zij werden door Erik Wagener (voorzitter van de Ledenraad) en Franc Weerwind (voorzitter van de Fietsersbond, niet live aanwezig) welkom geheten. Vervolgens waren er drie sprekers:

  • Wouter Veldhuis van het College van Rijksadviseurs, over de verstedelijkingsopgaven van de komende jaren en hoe lopen en fietsen bijdragen aan de transformatie van de Nederlandse steden;
  • Robert van Asten, wethouder mobiliteit in Den Haag, over de achtergronden en betekenis van het onlangs namens de gezamenlijke overheden gepresenteerde Nationaal Toekomstbeeld Fiets;
  • Esther van Garderen, directeur Fietsersbond, over onze Fietsvisie 2040.
visualisatie

Tien punten voor de Nederlandse fietser

Onze inbreng voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 Lees meer

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur

Fietsgeluk is voor mij in Delft makkelijk en snel naar de binnenstad of naar het station kunnen fietsen. Ik ben verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsbeïnvloeding; dat betekent dat ik overal en nergens probeer de fiets hoger op de agenda te krijgen. Behaalde successen waar ik trots op ben: het aannemen van de Fietsvisie 2040, het introduceren van de inmiddels gangbare term schaalsprong, extra middelen in de Tweede Kamer voor fietsenstallingen bij stations en voor snelfietsroutes, en de aanpak van scooteroverlast in Amsterdam.