10punten

Tien punten voor de Nederlandse fietser

Dit jaar (maart 2021) zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. De Fietsersbond heeft tien punten opgesteld waar de 13,5 miljoen fietsers in ons land in de volgende kabinetsperiode echt iets aan hebben.

1. Investeer in de fiets

Schoolstraat gesloten voor auto's

Fietsen in coronatijd

Lees ook onze maatregelen voor de anderhalvemetersamenleving. Lees meer

Het is tijd voor een transitie naar duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. De fiets is een vitaal en veerkrachtig onderdeel van onze mobiliteit. Dat blijkt opnieuw tijdens de coronacrisis. Daarom is het nodig dat de fiets een volwaardig onderdeel is van het nationale mobiliteitsbeleid. Budgetten moeten in overeenstemming komen met het aandeel van de fiets in de verplaatsingen. De schaalsprong in het fietsbeleid die wij voorstaan sluit naadloos aan op de Agenda 2.0 van de Tour de Force, op het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie, op het Klimaatakkoord, het Preventieakkoord en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

2. Zet voetgangers en fietsers op 1

visualisatie

De fiets speelt een cruciale rol in de bereikbaarheid en de leefbaarheid van steden, en dat wordt door de verdere stedelijke verdichting alleen maar meer. Bij stedelijke ontwikkeling moeten voetgangers en fietsers op één staan; parkeernormen voor auto’s moeten omlaag en die voor fietsen omhoog. Er is door de populariteit van de fiets meer ruimte nodig, vooral voor kwetsbare fietsers en voor snelle fietsers en fietslogistiek. Door de zero-emissielogistiek in de steden zal het aantal vrachtfietsen enorm toenemen, daar is letterlijk ruimte voor nodig. Vergeet het fietsen buiten de stedelijke gebieden niet; zorg voor aanleg en goed onderhoud van fietsinfrastructuur voor dagelijks en recreatief verkeer; door ketenvoorzieningen bij het ov en de opmars van de elektrische fiets blijven voorzieningen bereikbaar, ook voor mensen zonder auto.

3. Investeer in snelfietsroutes

Om fietsen naar het werk te stimuleren is een netwerk van regionale snelfietsroutes nodig, die woon- en werklocaties en belangrijke voorzieningen met elkaar verbinden.

Fiets en OV

4. Fiets en ov, een gouden combinatie

Zorg voor voldoende en goede fietsparkeerplekken bij stations en ov-haltes. Bij stations is tot 2040 behoefte aan zeker 150.000 nieuwe plekken.

5. Stimuleer de fiets

Verhoog de vergoeding voor fietskilometers in het woon-werkverkeer naar 30 cent en verlaag die van autokilometers naar 10 cent.

6. Fietsen zonder hindernissen

Ga het ontstaan van barrières voor fietsers en voetgangers door aanleg van nieuwe infrastructuur tegen en gebruik de kansen voor de fiets bij nieuwe ontwikkelingen.

Fietsers

7. Lagere snelheid, minder fietsers als slachtoffer

Het aantal fietsers dat overlijdt door een botsing met een auto moet naar nul, het aantal ernstig gewonde slachtoffers onder fietsers met 50% omlaag. Voer een lagere maximumsnelheid van 30 km in de bebouwde kom en 60 km daarbuiten in; combineer die verlaging met een programma om intelligente snelheidsassistentie in het bestaande en nieuwe wagenpark uit te rollen.

8. Fietsen als medicijn

De fiets kan als dagelijkse vorm van actieve mobiliteit zorgen voor vitale Nederlanders, tegengaan van overgewicht en herstel bij ziekte. Zorg voor een beweegvriendelijke omgeving en maak fietsen expliciet onderdeel van het preventie- en gezondheidsbeleid.

Meer fietsers

9. Weg met fossiele tweewielers

Zorg ervoor dat brommers en scooters op fossiele brandstof vanaf 2030 niet meer op het  fietspad te zien, te horen en te ruiken zijn.

10. Fietsen voor iedereen

Er zijn steeds meer soorten fietsen, van vrachtfiets tot driewieler. Wanneer iedereen van jong tot oud kan fietsen op een geschikte fiets kan iedereen genieten van het fietsgeluk. De fiets is een geweldig inclusief middel om vervoersarmoede tegen te gaan. Geef ruimte aan de hele fietsfamilie, die inclusiviteit en participatie bevordert.

fietsfamilie
pdf ⋅ 803 KB

Download deze punten in PDF!

Download

Tekst: Wim Bot, Martijn van Es – Illustraties en visuals: Welmoet de Graaf, Jaap van der Sman