Fietsen en gezondheid

Fietsersbond sluit zich aan bij Federatie voor Gezondheid

samen_fietsen

De Fietsersbond heeft zich aangesloten bij de Federatie voor Gezondheid, een breed en divers netwerk, gericht op het bevorderen van preventie in de fysieke én mentale gezondheid.

Fietsen heeft heel veel waarde en potentie om de volksgezondheid te verbeteren. Door ons aan te sluiten bij de kunnen we dat verhaal verspreiden via een sterk netwerk van maar liefst 70 publieke en private partijen, In de Federatie voor Gezondheid werken bedrijven, belangenbehartigers, verzekeraars, koepels, kennisinstituten en zorgverzekeraars samen om ervoor te zorgen dat preventie in de gezondheidszorg nu eens echt voorop komt te staan. Partners zijn bijvoorbeeld NOC*NSF, GGD GHOR Nederland, diverse hogescholen en artsenverenigingen.

De Fietsersbond ziet de unieke waarde van fietsen als middel om eenvoudig, toegankelijk en betaalbaar gezond te blijven en te worden. On die reden werkt de Fietsersbond ook aan de uitvoering van het preventieakkoord uit 2018. Samen met de Federatie staan we hierin sterker en zien we kansen om de waarde van fietsen als gezonde manier om je te verplaatsen nog sterker voor het voetlicht te krijgen. Fietsersbond-directeur Esther van Garderen: “Dagelijks fietsen is een eenvoudig middel om in te bouwen in een leven, waarin je gezonde keuzes maakt en daarin vinden de Federatie voor Gezondheid en de Fietsersbond elkaar. Ik zie uit naar deze nieuwe samenwerking en kan niet wachten tot we nieuwe projecten met de Federatie kunnen starten, want samen sta je altijd sterker.”

Categorieën