Preventieakkoord: ‘dagelijks fietsen is het beste medicijn’

Schoolkinderen fietsen in Rotterdam

De gezondheid van alle Nederlanders vergroten, dat is het doel van het Preventieakkoord. De Fietsersbond is een van de partijen die het akkoord heeft ondertekend. ‘Fietsen is een krachtig geneesmiddel voor de samenleving’, zegt Ernest van den Bemd, expert van de Fietsersbond op het gebied van fiets en gezondheid.

Wat is het Preventieakkoord?

‘Nederlanders leven niet altijd even gezond. Paul Blokhuis staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft het initiatief genomen om daar samen met maatschappelijke organisatie wat aan te gaan doen. In het akkoord zijn maatregelen vastgelegd waarmee we gezondheidsproblemen aanpakken. Alle partijen die hun handtekening hebben gezet, kunnen elkaar aanspreken op deze afspraken. We willen ziektes voorkomen. Dat gebeurt door problematisch alcoholgebruik aan te pakken, minder te roken en overgewicht bestrijden. En bij dat laatste thema komt fietsen om de hoek kijken. Fietsen is niet alleen leuk en plezierig, maar het is ook een geneesmiddel.’

Waarom is dat Preventieakkoord zo belangrijk?

‘Tot nu toe werd bewegen vooral gezien als iets voor sportieve mensen. Sporten is prima en dat moet iedereen ook vooral blijven doen. Maar inmiddels heeft onderzoek aangetoond dat het gewone alledaagse bewegen een van de beste preventieve maatregelen tegen welvaartsziekten is. Dat gewone bewegen kun je prima in je dagelijkse gewoonten inpassen. Ga niet met auto, maar op de fiets naar de supermarkt, naar de kapper of de bakker. En maak een fietsrondje op zondagmiddag. Al met weinig kilometers is de impact op de gezondheid groot. Het preventieakkoord is van belang omdat hiermee voor het eerst officieel erkend wordt dat het gewone dagelijkse fietsen en wandelen een serieuze bijdrage kan leveren aan een gezonde samenleving.’

Wat hebben we als Fietsersbond bereikt?

‘We hebben samen met andere partijen opgetrokken. Denk aan Wandelnet, Jongeren op Gezond gewicht en IVN. Schoolomgevingen zullen fiets- en wandelvriendelijk ingericht worden. De bedoeling is ook dat werkgevers veel meer aandacht geven aan wandelen en fietsen op het werk. Tijdens de pauzes bijvoorbeeld. En met onze cursussen voor senioren hebben we al bereikt dat zij langer en veilig op de fiets kunnen blijven. Dat is niet alleen goed voor hun gezondheid. Als senioren zelfstandig op pad gaan, kunnen ze mee blijven doen in de maatschappij en raken ze niet sociaal geïsoleerd. In de randen van het akkoord is afgesproken dat zorgverzekeraars veel meer mogelijkheden krijgen om zorgproducten die het dagelijks bewegen stimuleren vergoed worden. Denk aan bewegen op recept waar al mee geëxperimenteerd wordt. Fietsen kun je ook inzetten om mensen te laten bewegen tijdens behandelingen van kanker- en hart- en vaatziekten. Zo voorkom je achteruitgang en versnel je het herstel. Belangrijkste voor ons is dat het dagelijkse bewegen als medicijn wordt gezien. Fietsen is een geneesmiddel voor de samenleving.’

Bron: www.youtube.com

Wat betekent het Preventieakkoord voor fietsers?

‘Dankzij dit akkoord gaan er veel meer partijen aan het werk met fietsvriendelijke schoolomgevingen. Kinderen en ouders kunnen dus over een paar jaar veiliger naar school fietsen. En de kans is dan ook groter dat ze later blijven fietsen. Ook fietsende werknemers krijgen voordelen. Meer werkgevers zullen fietsende forensen financieel en met voorzieningen belonen voor hun dagelijkse tochtje naar het werk. We willen dat echt iedereen veilig en gezond kan doortrappen tot op late leeftijd met alle voordelen van dien voor de maatschappij en het individu.’

Categorieën