Fietsbeleid

Fietsersbond verwelkomt ambitie Tour de Force

Groentje

Op 20 juni nam staatssecretaris Van Veldhoven op het Nationaal Fietscongres de tweede etappe “Schaalsprong Fiets” van de Tour de Force in ontvangst. De Fietsersbond is tevreden over de ambitie die uit dit agendadocument spreekt. De schaalsprong voor de fiets waar in het document om gevraagd wordt is al langer een speerpunt van de Fietsersbond.

De fiets wordt steeds populairder, zo concluderen de overheden en andere partijen die betrokken zijn bij de Tour de Force. Daarmee loopt de fiets echter ook steeds meer tegen de grenzen van het huidige systeem aan. We zien overvolle fietspaden, te weinig mogelijkheden om je fiets te parkeren en eindige ruimte in de stad. Om een volgende stap te maken moet er anders gedacht gaan worden. Een koerswijziging richting meer fiets is noodzakelijk. Praktisch gezien vraagt dit om anders denken, anders financieren en anders ruimte verdelen.

3 miljard extra

Volgens de agenda is voor de fiets in de stad, de fiets in de keten en voor regionale routes tot 2027 zeker 3 miljard euro extra nodig. Met die roep om meer investeringen voor de fiets sluit de Tour de Force aan op het vorige week gepresenteerde Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie. De Tour de Force benadrukt terecht dat er tegenover de kosten grote maatschappelijke baten zijn van meer fietsen.

Voor de Fietsersbond is het feit dat ook alle overheden achter deze oproep staan zeer belangrijk. “Nu deze ambitie in heel Nederland leeft kunnen we echt grote stappen gaan zetten om andere keuzes te maken en uiteindelijk iedereen meer fietsgeluk te geven” aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. “Wij zijn ook heel blij dat er in dit plan, net als in de Fietsvisie 2040, echt gedacht wordt aan de hele fietsfamilie. Van het net fietsende kind en de nog fietsende oudere tot de snelle racefietsers en de stadslogistiek op de fiets. Elk met bijvoorbeeld hun eigen wensen als het gaat om ruimte en snelheid.”

De Fietsersbond verwacht veel van deze agenda en zal waar mogelijk bijdragen om de ambities van de Tour de Force waar te maken.

Categorieën