Fietsen naar school

Fietsersbond werkt aan veilige schoolroutes

Overhandiging Houten

Het ontbreken van een veilige fietsroute is een van de redenen voor ouders om hun kinderen niet op de fiets naar school te laten gaan. Terecht, want veiligheid is heel belangrijk. Maar met wat denkwerk en ingrepen door de gemeente is een veilige schoolroute vrij eenvoudig te creëren. De Fietsersbond heeft op twee scholen in Houten en Groningen samen met kinderen onderzoek gedaan en adviezen geschreven om de fietsroute naar school veiliger te maken.

Het aantal kinderen dat met de fiets naar school komt daalt. Bijna een derde van de kinderen fietst nooit naar school, terwijl lopen en fietsen voor kinderen de manieren zijn om zichzelf te verplaatsen: naar school, naar de sportclub, naar de bieb of naar vriendjes en vriendinnetjes. Door zelfstandig de straat op te gaan en hun weg te zoeken, ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en groeien ze. Bovendien dragen lopen en fietsen bij aan gezondheid, ontwikkeling, leervermogen en geluk. Daarom hebben Tour de Force en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – samen met de F10 gemeenten en maatschappelijke organisaties zoals de Fietsersbond – in 2020 en 2021 zes verschillende pilots opgezet en uitgevoerd onder de titel ‘Veilig fietsen naar school’.

Voor kinderen, door kinderen

De Fietsersbond zocht tijdens de pilot Veilige Schoolroutes uit wat een veilige schoolroute is, en hoe kinderen kunnen bijdragen aan het gemeentelijk beleid om deze routes veiliger te maken. Vaak zijn namelijk alleen beleidsmedewerkers en wegbeheerders bezig met de veiligheid van een route, maar dit zijn altijd volwassenen. De bedoeling van dit project was om juist vanuit het perspectief van de kinderen te onderzoeken hoe de route naar school kan worden verbeterd. Kinderen (uit groep 6, 7 en 8) en ouders identificeerden samen met een expert van de Fietsersbond onveilige situaties en bedachten ook samen alternatieve routes en oplossingen. Die varieerden van een fietstunnel tot snelheidsbeperkende maatregelen voor andere weggebruikers, en van het herinrichten van een kruispunt tot een andere voorrangsregeling.

In 2020 en 2021 is het project Veilige Schoolroutes uitgevoerd op de Van Harte School in Houten en Basisschool de Tamarisk in Groningen. De afgelopen weken is het adviesrapport op beide scholen uitgereikt, waarin de Fietsersbond de gemeente vraagt om enkele ingrepen te doen om de schoolroute veiliger te maken, gebaseerd op de ideeën van de leerlingen. Zowel wethouder Broeksma (Groningen) als wethouder van Dalen (Houten) namen het rapport met enthousiasme in ontvangst en spraken de belofte uit om deze adviezen serieus mee te nemen in het mobiliteitsbeleid van de gemeente.

De Fietsersbond wil in de komende jaren meer aandacht voor het belang van fietsen naar school. Hoe eerder een kind begint met fietsen, hoe groter de kans is dat hij of zij dat blijft doen tot op hoge leeftijd. De rit van huis naar de basisschool is ideaal om goed te oefenen met fietsen en het omgaan met het verkeer. Het is van belang dat alle kinderen een eigen fiets hebben en de kans krijgen om veilig en comfortabel te fietsen. Een veilige schoolroute draagt daar aan bij.

pdf ⋅ 4 MB

Adviesrapport gemeente Groningen

Download

pdf ⋅ 4 MB

Adviesrapport gemeente Houten

Download

1606735987815

Veilige Schoolroutes

Veilige schoolroutes maken het voor kinderen makkelijker om zelf naar school te fietsen. Lees meer

Categorieën