Fietsgebruik fors gestegen

Het fietsgebruik is in 2011 fors gestegen. Met zijn allen fietsen we in 2011 15 miljard kilometer, 9 % meer dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS. Qua vervoersprestatie heeft de fiets de trein nu duidelijk ingehaald en staat de fiets nu stevig op de tweede plaats achter de auto.
De grootste stijging is te vinden in twee verschillende leeftijdsgroepen: kinderen (tot 15 jaar) en mensen in de leeftijdklasse van 60 tot 65 jaar. Dat laatste is ongetwijfeld mede veroorzaakt door de groei van de elektrische fiets. Voor kinderen vonden we al eerder dat er sprake was van een groei in het fietsgebruik, die trend lijkt zich nu versneld door te zetten.

De stijging van het fietsgebruik onder mannen is ongeveer tweemaal zo hoog als onder vrouwen.


Gemiddeld aantal gefietste kilometers per persoon per dag, naar verschillende leeftijdsgroepen.
Bron: Statline, CBS.

Categorieën