Fietspad Afsluitdijk blijft dicht na uitspraak rechter

Beeld van de steenzetter op de afsluitdijk

Tijdens de werkzaamheden aan de Afsluitdijk mag Rijkswaterstaat het fietspad dicht houden. Dat besloot de rechter na een beroep van de Fietsersbond. Wij betreuren deze beslissing. Ook na deze uitspraak blijven de partijen samenwerken om de Afsluitdijk aantrekkelijker te maken voor fietsers.  

Rijkswaterstaat versterkt de komende jaren de Afsluitdijk. Vanwege de grootschalige werkzaamheden en de beperkte ruimte is het fietspad daarbij langdurig afgesloten. Wel kunnen fietsers en wandelaars gebruikmaken van de gratis fietsbus. Maar volgens de Fietsersbond is dat niet genoeg. Zij vinden dat het fietspad open had moet blijven, omdat het een belangrijke verbinding is voor met name recreatieve fietsers. De Fietsersbond heeft daarom bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit om het fietspad af te sluiten en is daarover later in beroep gegaan bij de rechter. De bond vindt dat er onvoldoende is gekeken naar alternatieven en stelt dat er in het verleden andere afspraken gemaakt zijn over het fietspad.

Afsluitdijk

Meer over de rechtszaak

De Fietsersbond ging naar de rechter om de Afsluitdijk open te houden. Lees meer

Fietspad blijft dicht

De rechter heeft uiteindelijk geoordeeld dat Rijkswaterstaat wel voldoende gekeken heeft naar alternatieven en dat de gemaakte afspraken niet ingaan op het openhouden van het fietspad. Het verkeersbesluit blijft daarmee van kracht. Rijkswaterstaat is blij met deze uitkomst: ‘Voor ons bewijst dit dat we de belangen van de fietsers voldoende serieus hebben genomen en dat we onze privaatrechtelijke afspraken nakomen.’ De Fietsersbond is teleurgesteld: ‘We leggen ons neer bij de uitspraak, maar het leert ons dat privaatrechtelijke overeenkomsten niet de ruimte beperken die een minister heeft bij het nemen van een verkeersbesluit. We zullen de belangen van fietsers bij grote infraprojecten in de toekomst proberen te borgen door afspraken te maken met opdrachtgevers.’

Samenwerking gaat door

Ondanks het meningsverschil blijven Rijkswaterstaat en de Fietsersbond op de Afsluitdijk samenwerken, samen met andere organisaties van fietsers en wandelaars. Zo denkt de Fietsersbond mee over het ontwerp voor het nieuwe fietspad aan de Waddenzeezijde en over de nieuwe fietsbruggen over de spuicomplexen bij Den Oever en Kornwerderzand. Ook houden we samen in de gaten of de capaciteit van de fietsbus voldoende blijft, ook als bijvoorbeeld door de coronamaatregelen iedereen in de zomervakantie in eigen land op vakantie gaat en massaal de fiets pakt.

Categorieën