Fietsersbond lanceert Fietswijzer

Focus op verkeersveiligheid tijdens het Grote Mobiliteitsdebat

Een gevaarlijke fietsoversteek voor scholieren over de N798 in Putten.

Op maandag 30 oktober werd in Nieuwspoort het Grote Mobiliteitsdebat georganiseerd door de Mobiliteitsalliantie. De (kandidaat) Kamerleden van VVD, NSC, PvdA-GroenLinks, BBB, D66 en CDA waren aanwezig bij het verkiezingsdebat.

In het debat werden verschillende onderwerpen behandeld, waaronder het al dan niet faciliteren van groei van mobiliteit, betaalbaarheid van mobiliteit, prioriteiten in nieuwe woonwijken en verbetering van verkeersveiligheid.

Opvallend was de brede steun voor de stelling dat lopen, fietsen en openbaar vervoer de prioriteit zouden moeten krijgen bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken. GroenLinks-PvdA, D66, NSC en CDA onderschreven deze stelling volmondig, terwijl BBB en VVD terughoudender waren. Tijdens de stellingen over verkeersveiligheid pleitten GroenLinks-PvdA en D66 voor een verandering in de norm voor de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom: 30 kilometer per uur moet de norm worden, met 50 kilometer per uur als uitzondering. Het debat is hier terug te kijken.

Deltaplan 2035: verduurzaming, betaalbaarheid en bereikbaarheid

Uitreiking Deltaplan 2035 tijdens het Grote Mobiliteitsdebat
Mobiliteitsalliantie – Aldo Alessi

Na afloop van het debat overhandigde de Mobiliteitsalliantie het vernieuwde Deltaplan aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (I&W). Het Deltaplan 2035 benadrukt de dringende behoefte aan investeringen in infrastructuur en duurzame mobiliteit om Nederland bereikbaar te houden. Het plan richt zich op drie centrale thema’s: verduurzaming, betaalbaarheid en bereikbaarheid. De herziening van dit plan heeft mede door de inzet van de Fietsersbond veel aandacht besteed aan de nabijheid van voorzieningen en het concept van de 15-minutenstad.

Fietsersbond lanceert Fietswijzer

Fietsersbond Fietswijzer

Benieuwd naar de standpunten van politieke partijen met betrekking tot fietsveiligheid, fietsvoorzieningen en doorfietsroutes? Vul onze Fietswijzer in en ontdek welke politieke partij het beste bij je past als het om fietsen gaat. Goed fietsbeleid draagt bij aan een groener, gezonder, leefbaar en bereikbaar Nederland.

De stellingen uit de Fietswijzer zijn voorgelegd aan de partijen die nu in de Kamer zitten en/of volgens de peilingen kans op een zetel maken. Enkel de partijen die gereageerd hebben, zijn opgenomen in de Fietswijzer: SGP, CDA, CU, BBB, D66, GL-PvdA, PvdD, SP, Volt en VVD. Van deze partijen hebben we extra informatie ontvangen over hun standpunten met betrekking tot de fiets, die je kunt vinden in de toelichting per stelling.

Categorieën