Toekomst

Honderden miljoenen voor de fiets bij bouw van nieuwe woningen

woonwijk_fiets

Er komen honderden miljoenen euro’s van het Rijk beschikbaar voor fietsvoorzieningen bij nieuwe woningbouwlocaties. Het gaat om tunnels, bruggen, fietsroutes en fietsenstallingen. Grote bedragen gaan bijvoorbeeld naar Utrecht, Zwolle, Groningen, Dordrecht, Eindhoven en Delft. De Fietsersbond is blij met de inzet van deze rijksgelden.

Met deze inzet van het Rijk gaat een lang gekoesterde wens van de Fietsersbond in vervulling en komt de uitvoering van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets een grote stap dichterbij. Directeur Esther van Garderen van de Fietsersbond: “We konden het eerst bijna niet geloven en zijn er nog een beetje stil van. Tot onze grote blijdschap gaat een flink deel naar de fiets. En er worden straten afgewaardeerd of parkeren van het maaiveld gehaald. We zijn nog aan het rekenen, maar voor wat we nu weten staat de teller in ieder geval op tussen de 340 en 500 miljoen voor de fiets.”

Andere projecten

In de afgelopen tijd overlegde het Rijk met gemeenten en provincies over de ontsluiting van locaties waarvoor woningbouwplannen klaarliggen. In totaal waren er 70 voorstellen ingediend, waar in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar voor is. 32 van deze voorstellen zijn nu gehonoreerd. Voor de andere moet vóór 1 oktober cofinanciering door provincies en/of gemeenten geregeld zijn, dan kunnen ze in het najaar hopelijk ook groen licht krijgen.

De afdelingen van de Fietsersbond zullen contact opnemen met de betrokken gemeenten over de precieze invulling en planning van deze plannen en zullen waar nodig aandringen op het zo spoedig mogelijk regelen van de co-financiering.

Categorieën