Zijn de fietspaden in jouw gemeente ijsvrij?

Gladheidsbestrijding speciaal op fietspaden in leeuwarden

Speerpunt voor gemeenten met ambitie om fietsstad te worden natuurlijk zorgen dat de fietspaden in de winter schoon en ijsvrij zijn zodat fietsers niet massaal in het ziekenhuis belanden. Vrijwilligers van de Fietsersbond in het hele land houden de gemeenten scherp. Ria Glas van Fietsersbond Utrecht (@FietsRia) twitterde: ‘Kom op Utrecht, dit kan toch niet zo.’ Gelukkig kon ze de gemeente een dag later complimenteren.

Gipskamer stroomt vol

Bron: www.youtube.com

Als code rood voor de automobilisten voorbij is en de snelwegen weer vrij begaanbaar zijn, blijkt het op veel plekken vaak nog levensgevaarlijk voor fietsers. Dat is een keuze van de gemeente. Het is te vroeg om de definitieve balans op te maken, maar vrijwilligers van de Fietsersbond zitten er bovenop. Heel belangrijk. Lees bijvoorbeeld dit artikel in het AD waarin gipsmeester Leen de Heer zegt: ‘Prachtig zo’n winterweek. Maar sneeuw gevolgd door strooizout en nog meer sneeuw, dat is gevaarlijk. Het ijs zit verborgen onder een laagje sneeuw en dan krijg je bijvoorbeeld op de fietspaden heel vervelende valpartijen. Gevolg is dat onze gipskamer volstroomt met verse fracturen en we flink moeten aanpoten.’ 

Fietsersbond Zwolle zit er bovenop

Onbegaanbaar fietspad vol aangekoekte sneeuw in Zwolle
Onbegaanbaar fietspad in Zwolle

Fietsersbond Zwolle is op dreef en twittert foto’s als deze: ‘Is het nu de bedoeling dat dit blijft liggen tot het is weggesmolten of is er nog een veegmachine beschikbaar en wordt de claim #wereldfietsstad waargemaakt #tandjebij’ 

Fietsersbond Enschede ook niet tevreden

Halfslachtig geveegde straat in Enschede
Beetje geveegd

‘Fietsstraat Usselerweg nog steeds onvoldoende schoon’, aldus Fietsersbond Enschede.

Veegwagen in Enschede ging niet verder dan dit punt
Veegwagen in Enschede ging niet verder dan dit punt

‘Fietsbrug Noord Esmarkerrondweg: De sneeuwruimers stopten bij de fietsbrug, vanaf dit punt moeten de fietsers zich maar zien te redden. @TwenteMilieu @Gem_Enschede
Fietsersbond Enschede wil als de winter voorbij is evalueren hoe het is gegaan en wat er volgende keer beter kan.

Fietsersbond Utrecht stuurt bij

Utrecht
Ria Glas hield in Utrecht de gemeente bij de les

Ria Glas van Fietsersbond Utrecht hield nauwgezet bij waar het goed ging en wat beter. Na een klacht kon ze de dag erop melden: ‘Rijnkennemerlaan inmiddels goed te doen. Pekelwagen zag ik langskomen. Dankjewel! Walter Kollolaan is nog veel blubber.’ 

Veilig de winter doorfietsen?

Gladheid is levensgevaarlijk voor fietsers. Wij vinden dat de gemeente fietspaden schoon moet houden zodat we vrij en veilig op pad kunnen.

Steun ons!

Fietsersbond Amsterdam is het eens met D66: Fietspad en stoep te vaak glad. Verkeerde prioriteit.

Jan-Bert Vroege van D66 Amsterdam heeft in de gemeente opheldering gevraagd over de gladheidsbestrijding. Wegen worden volgens hem beter ijsvrij gemaakt dan stoepen en fietspaden. Merkwaardig als Amsterdam ‘autoluw’ wil worden volgens hem.  ‘Is deze ambitie al verwerkt in beleid ten aanzien van  gladheidsbestrijding. Indien niet, is het college van plan dit wel te gaan doen?’ Fietsersbond Amsterdam is het roerend met hem eens. 

Fietsstad Houten en Veenendaal doen hun titels eer aan

Keurig schoon geveegd fietspad in Houten
Schoolvoorbeeld Houten. Foto: Cor van Angelen

Cor van Angelen twittert blij vanuit meervoudig Fietsstadtitelhouder Houten: ‘Het is een keuze. In Fietsstad Houten moet en is het perfect voor elkaar. Op tijd vegen en strooien, al een week uitstekend fietsbaar. Autostraten spekglad…’
Volgens Johan Overvest van Fietsersbond Veenendaal is Fietsstad 2020 ook prima bezig: ‘De paden waren en zijn goed befietsbaar. Met schuiver en vegers werden de fietspaden schoon gemaakt en met pekel afgestrooid. Er zijn dit jaar meer fietspaden sneeuwvrij gemaakt dan twee jaar geleden. Vrijwel alle doorgaande fietspaden zijn schoon.’

Lakmoesproef

Kar om fietspaden ijsvrij te maken
Veilig fietsen in d e winter. Duurzame gladheidsbestrijding

Gladheid bestrijden op fietspaden is een lakmoesproef. In het winterse weer laten gemeenten echt zien wat hun prioriteiten zijn. Het is niet voor niets dat we in onze tweejaarlijkse Fietsstadenquête nadrukkelijk vragen hoe goed de gladheidsbestrijding in jouw gemeente is. Afgelopen jaren was er niks aan de hand. Maar onthoud je ervaringen even voor onze Fietsstadenquête in het najaar. Is jouw gemeente het waard Fietsstad 2022 te worden? Deel je ervaringen hieronder op ons forum!

Categorieën

Suzanne Brink

Suzanne Brink

Redacteur Crossmedia

Op de fiets voel ik mij ultiem vrij en onafhankelijk. Zelfs als ik een onbekende route fiets en verdwaal doordat ik om me heen kijk naar mensen en gebouwenIk wil mensen raken met mijn verhalen, zodat ze nog blijer worden van hun fiets en de Fietsersbond. We zijn de enige organisatie in Nederland die zich volledig inzet voor de veiligheid en het geluk van fietsers: ik vind het geweldig dat ik daar aan mee kan werken.