Fietsersblog

Mooie oproep Zuid-Holland aan nieuwe staatssecretaris fietsbeleid

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben 8 miljoen extra budget uitgetrokken voor fietsbeleid. De Staten spelen hiermee in op het regeerakkoord, waarin het nieuwe kabinet 100 miljoen euro voor stationsstallingen en fietsinfrastructuur heeft bestemd. Het kabinet wees daarbij uitdrukkelijk op de noodzaak van cofinanciering door de decentrale overheden.

fietsen_rotterdam_wordlid
Beeld-auteur: Maarten Hartman

De Staten in Zuid-Holland hebben deze handschoen met een zeer breed gedragen amendement opgepakt. In de toelichting schrijven zij:  “Ook indien het Rijk de Zuid-Hollandse middelen niet volledig wil matchen, blijven de middelen beschikbaar ter uitvoering van het Fietsplan. GS wordt verzocht ter besteding van deze middelen in nauw overleg met het Rijk en lokale overheden voorstellen voor te bereiden en deze te zijner tijd aan Provinciale Staten voor te leggen.”

Het zou mooi zijn wanneer andere provincies en ook steden het voorbeeld van Zuid-Holland zouden volgen. Op veel plekken liggen plannen klaar, zoals in de Vervoerregio Amsterdam voor de stationsstallingen.

Het is belangrijk de urgentie van de noodzaak van investeringen in de fiets onder de aandacht te brengen van staatssecretaris Van Veldhoven en de Tweede Kamer. Zij spreken van 28 tot 30 november over de begroting van het ministerie. Er zijn twee redenen voor die urgentie. In de eerste plaats om de middelen snel in te zetten en geen vertraging te krijgen in de uitvoering van plannen. En in de tweede plaats om duidelijk te maken dat het bedrag van 100 miljoen euro volstrekt onvoldoende is om alle ambities op fietsgebied te verwezenlijken. Temeer daar nog onduidelijk is of er een vervolg komt op het programma Beter Benutten, waar ook veel fietsprojecten uit gefinancierd werden.

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur

Fietsgeluk is voor mij in Delft makkelijk en snel naar de binnenstad of naar het station kunnen fietsen. Ik ben verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsbeïnvloeding; dat betekent dat ik overal en nergens probeer de fiets hoger op de agenda te krijgen. Behaalde successen waar ik trots op ben: het aannemen van de Fietsvisie 2040, het introduceren van de inmiddels gangbare term schaalsprong, extra middelen in de Tweede Kamer voor fietsenstallingen bij stations en voor snelfietsroutes, en de aanpak van scooteroverlast in Amsterdam.