Aanpak opgevoerde fatbikes & onveilige schoolfietsroutes

Moties over veilig fietsen aangenomen in Tweede Kamer

Kinderen op weg naar school in Hilversum. Foto: DigiDaan.

Op dinsdagmiddag 13 februari 2024 heeft de Tweede Kamer gestemd over moties die waren ingediend naar aanleiding van het recente commissieoverleg over verkeersveiligheid. Twee moties die voor fietsers van belang zijn werden met grote meerderheid aangenomen.

Motie aanvalsplan fatbikes

In een motie van de leden Van Dijk (NSC) en Grinwis (CU) wordt minister Harbers gevraagd om voor 1 april te komen met een aanvalsplan tegen de overlast van fatbikes met “daarin elementen zoals een stevig handhavingspakket, een opvoerverbod en een minimumleeftijd, en hierin ook opgevoerde e-bikes te betrekken.” In november 2023 drongen 43 gemeenten in een brandbrief al aan op maatregelen om de toenemende overlast van opgevoerde e-bikes en met name van fatbikes aan te pakken.

Auto en fietser op 60 km per uur weg. Fotograaf: DigiDaan

Veel aandacht voor de fietser in Tweede Kamerdebat verkeersveiligheid

Een terugblik op het Tweede Kamer debat over verkeersveiligheid. Lees meer

Motie verkeersveiligheid schoolroutes

De tweede motie komt voort uit het onderzoek Kwaliteit fietsroutes middelbare scholieren dat Sweco samen met de Fietsersbond deed in opdracht van Bouwend Nederland. Uit dit onderzoek bleek dat veel fietsroutes naar middelbare scholen nog niet veilig zijn voor scholieren.

In de aangenomen motie van Kamerleden Grinwis (CU), Van Dijk (NSC) en Stoffer (SGP) wordt gepleit voor een aanpak van drukke schoolroutes langs 80-kilometerwegen en 50-kilometerwegen zonder vrijliggend fietspad.

De Kamerleden verzoeken in de motie de regering “om zich samen met provincies en gemeenten in te spannen om het aantal drukke schoolroutes zonder vrijliggend fietspad op 80 kilometer- en 50 kilometerwegen terug te dringen.” Ook wordt de regering verzocht de Kamer jaarlijks te informeren over de voortgang en daarbij aan te geven “in hoeverre het gelukt is om de resterende 82 kilometer aan schoolroutes langs 80 kilometerwegen en de 504 kilometer aan schoolroutes over 50 kilometerwegen weg te werken of de snelheid te verlagen als een fietspad niet past.”

De Fietsersbond had tijdens het debat gevraagd om steun voor deze voorstellen en is verheugd dat beide moties nu zijn aangenomen.

 

Gevaarlijke oversteek in Putten. Ruben Schipper Fotografie 2022

Fietsroutes naar middelbare scholen vaak nog te onveilig voor scholieren

Fietsroutes naar middelbare scholen vaak nog te onveilig voor scholieren Lees meer

Categorieën