Terugblik debat over slechte staat verkeersveiligheid

Veel aandacht voor de fietser in Tweede Kamerdebat verkeersveiligheid

Auto en fietser op 60 km per uur weg. Fotograaf: DigiDaan

Dinsdag 30 januari 2024 debatteerde de Tweede Kamer over de slechte staat van de verkeersveiligheid. Wim Bot, beleidsadviseur van de Fietsersbond, volgde het debat: “We zijn positief verrast door de aandacht voor fietsveiligheid. Echter zijn er zorgen geuit over opgevoerde fatbikes en e-bikes, zonder zicht op wettelijk verbod.”

Het aantal verkeersslachtoffers bereikte in 2022 alarmerende hoogtes; het aantal doden en gewonden in het verkeer lag ruim 20% hoger dan in eerdere jaren. Onder de dodelijke slachtoffers waren 291 fietsers (39% van totaal). Ruim tweederde van de 8.300 ernstig gewonden en ook tweederde van de 134.000 mensen die op de eerste hulp belandden was fietser. De Fietsersbond luidde eerder al de noodklok: “onacceptabel!”

Voorafgaand aan het debat pleitte de Fietsersbond al voor concrete acties:

Maar wat hebben de politieke partijen met deze input gedaan? Waar ging het in het debat wel over en wat ontbrak er nog?

Bij het debat waren acht partijen aanwezig. Namens het kabinet waren de ministers Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aanwezig. Wim Bot volgde het debat gisteren namens de Fietsersbond en komt met de volgende indrukken:

Jongere op fatbike in Hilversum en tegemoetkomende fietser.
Foto: DigiDaan.

1. Fietsveiligheid als topprioriteit
Verschillende Kamerleden, waaronder Olger van Dijk (Nieuw Sociaal Contract), Claudia van Zanten (BBB) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) benoemden fietsveiligheid als een van de belangrijkste kwesties. Minister Harbers beloofde op verzoek van Grinwis om onveilige schoolroutes op 50 en 80 km per uur wegen aan te kaarten bij gemeenten en provincies.

2. Zorgen over overlast opgevoerde fatbikes, geen zicht op extra middelen
Vier van de aanwezige partijen drongen aan op maatregelen tegen de overlast van fatbikes en vonden dat minister Harbers niet genoeg doet aan opgevoerde fatbikes en e-bikes. Er is nog steeds geen wettelijk verbod op verkoop en gebruik van opvoersets. Wel komen er 250 rollerbanken waarmee ook opgevoerde e-bikes of fatbikes gecontroleerd kunnen worden.

3. Geen pleidooi van 50 naar 30
Ondanks de aandacht voor fietsveiligheid was er helaas geen pleidooi voor het verlagen van de wettelijke maximumsnelheid in de bebouwde kom naar 30 kilometer. Wel werd, zowel positief als kritisch, ingegaan op het huidige beleid in Amsterdam waar de maximumsnelheid in de meeste straten omlaag is gegaan naar 30 kilometer per uur.

4. Financiële uitdagingen
Minister Harbers gaf aan dat er momenteel geen extra financiële middelen beschikbaar zijn voor verkeersveiligheid. Hij schoof de bal door naar het volgende kabinet. Dit was niet geheel onverwacht, maar wel teleurstellend. Duidelijk werd dat het Meerjarenplan Fietsveiligheid in mei naar de Kamer komt en dat daar ook over middelen gesproken gaat worden. De Kamerleden gingen niet echt in op de vraag wat realistische doelstellingen zijn voor daling van het aantal slachtoffers en wat daar voor maatregelen voor nodig zijn.

5. Positieve stappen
We zijn positief verrast door de aandacht voor fietsveiligheid. Een mooie eerste stap voor de Kamercommissie in de nieuwe samenstelling. Nog een specifiek positief punt is dat er eindelijk schot zit in het gebruik van ambulancedata om een beter zicht te krijgen op het aantal ongevallen (zoals hier te lezen is in een artikel van het Parool).

De Fietsersbond blijft zich inzetten voor een veiliger fietsklimaat en zal blijven aandringen op effectieve maatregelen die de veiligheid van fietsers in Nederland verbeteren. Bekijk hier het debat over verkeersveiligheid terug.

 

Ouders en kinderen op de fiets naar school. Ze rijden op een voorrangsweg, vanuit een zijweg wacht een busje.

Snel ingrijpen noodzakelijk om stijging verkeersslachtoffers te stoppen

Enorme stijging aantal verkeersslachtoffers. Lees meer

Categorieën