Nieuw FietsParKeur zorgt ook voor afwijkende fietsen

Fietsenrek

Afgelopen zomer werd een nieuwe versie van het keurmerk FietsParKeur gepresenteerd. Dit stempel geeft aan of fietsenrekken voldoen aan strenge eisen op het gebied van veiligheid, techniek en comfort. De aanpassing van het keurmerk was nodig, omdat er in de twintig jaar dat FietsParKeur bestaat veel is veranderd.

Volgens Wim Bot, namens de Fietsersbond betrokken bij het FietsParKeur, is de kwaliteit van de Nederlandse fietsenrekken in de afgelopen twintig jaar sterk verbeterd, en komt dat grotendeels door de eisen van het keurmerk. “Simpele klemmen zonder mogelijkheid om je fiets echt vast te maken, gleuven in de stoep, ouderwetse rekken die je voorwiel makkelijk beschadigden, etagerekken waar je je fiets zonder hulp in moest tillen, je zag het in 1999 allemaal regelmatig. Dat soort rekken zijn echt uitzonderingen geworden.”

Kratjes en zitjes

FietsParKeur werkt met een normstellend document, waarin alle eisen waar fietsenrekken aan moeten voldoen staan opgesteld. En die eisen zijn in de afgelopen jaren flink opgeschroefd. Wim Bot: “De basis van de fiets is natuurlijk niet veranderd, maar het gaat om de details. Banden zijn breder geworden, kinderzitjes hoger en fietsen zijn steeds vaker voorzien van transportrekken en kratjes. Daar hebben we in dit nieuwe document rekening mee gehouden. We geven aan of een rek behalve voor “gewone” fietsen ook voor “bijzondere” fietsen geschikt is. Daarnaast bleek de tilhoogte bij hoog-laagrekken vaak toch te hoog. Daarom hebben we die norm aangescherpt.”

Efficiënter

Naast verbetering van het gebruiksgemak voor de fietser helpt het FietsParKeur ook om de fietsenstalling efficiënter te maken, en dat is voor de eigenaren van deze stallingen heel belangrijk. “Een verkeerd geplaatste bout of moer in het ontwerp kan er voor zorgen dat bepaalde fietsen niet meer in het rek passen, waardoor je ineens veel minder fietsen kwijt kunt. Met de nieuwe FietsParKeur-norm helpen we dit te voorkomen,” aldus Wim Bot.

Het nieuwe normstellend document is nu vastgesteld en in de komende tijd worden alle fietsparkeersystemen van FietsParKeur gekeurd of herkeurd om vast te stellen of ze aan de nieuwe norm voldoen. Daarna kunnen gemeenten of andere opdrachtgevers voor het plaatsen van rekken via de Keuzewijzer op de website makkelijk vinden welk rek geschikt is voor hun specifieke behoefte. Tot die tijd kun je op de site van FietsParkeur via de Keuzewijzer bekijken welke systemen aan de oude regels voldoen.

Categorieën