Fietsen stallen in Utrecht

Fietsparkeren

Je fiets is een kostbaar bezit. Daarom is het belangrijk dat er voldoende ruimte is om je fiets veilig te stallen. De Fietsersbond werkt hieraan.

Een fietsenberging thuis

Wie zijn fiets liefheeft laat hem niet in de kou staan. Daarom hebben de meeste Nederlandse huizen een schuur of berging om de fiets in op te bergen. Nieuwe huizen zijn standaard voorzien van zo’n berging, die verplicht is gesteld in het Bouwbesluit 2012. De Fietsersbond heeft hier lang voor geknokt, nadat de fietsenberging in 2002 uit het Bouwbesluit verdween.

Wie geen berging heeft kan er een bouwen. In de meeste gevallen is hier geen bouwvergunning voor nodig.

fietsenberging voortuin

Fietsenberging in de voortuin. Heb je een vergunning nodig?

In veel voortuintjes verrijzen fietsenbergingen. Mag je bouwen wat je wilt? ‘De ene… Lees meer

Betere stallingen?

Gratis toegankelijke stallingen voor alle soorten en maten fietsers! Wij weten hoe.

Ook voor mij graag!

Fietsparkeren bij stations

Ingang van de fietsenstalling bij Rotterdam Centraal
Beeld-auteur: Maarten Hartman

De Fietsersbond vindt het van groot belang dat er bij stations genoeg plaats is om je fiets veilig en comfortabel te stallen. Bij de landelijke, provinciale en plaatselijke politiek en bij de partijen op het spoor dringt de Fietsersbond daarom aan op uitbreiding van het aantal plekken. Die uitbreiding wordt steeds belangrijker, omdat een groeiend aantal mensen – inmiddels zo’n 50% – met de fiets naar het station komt.

Op landelijk niveau denkt de Fietsersbond mee met NS en ProRail. Een van de belangrijkste afspraken is de samenwerking met de lokale afdelingen van de Fietsersbond. Zij kennen ‘hun stations’ en de knelpunten het beste. Zij denken mee over de beste plaats van de stalling, over eventuele problemen met de sociale veiligheid en de capaciteit. Het verbouwingsplan van elk station wordt daarom voorgelegd aan de lokale afdeling van de Fietsersbond.

Weesfietsen

Om de beschikbare capaciteit optimaal te kunnen benutten is het van belang dat fietsen die niet meer worden opgehaald (weesfietsen) en wrakken regelmatig worden verwijderd. De termijn waarna dat kan gebeuren is nu meestal 28 dagen, in een aantal steden waar het ruimteprobleem het grootst is kan deze termijn volgens de Fietsersbond worden teruggebracht naar 7 dagen. Voorwaarde is wel dat de fietsers hierover goed worden geïnformeerd en dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen weesfietsen, wrakken, hinderlijk gestalde fietsen en fietsen die buiten de rekken staan. De Fietsersbond is tegen het verwijderen van fietsen die buiten de rekken staan.

Fietsparkeur

Fietsparkeur

Omdat de kwaliteit van veel fietsenrekken te wensen over laat, is in 1998 Fietsparkeur ingesteld, een soort keurmerk voor fietsparkeervoorzieningen. Fietsparkeur is een set normen die de kwaliteit van een fietsenrek garandeert. Fietsenrekken die aan deze norm voldoen, zijn herkenbaar aan een sticker met het logo Fietsparkeur.

Fietsparkeur is een initiatief van de Fietsersbond, in samenwerking met de sectie Fietsparkeervoorzieningen van de Vereniging Straatmeubilair. (voorheen FIPAVO)
Op deze site is een volledig overzicht met fietsenrekken te vinden die voldoen aan de eisen van Fietsparkeur.

Recente berichten