3393 ondertekenaars Brandbrief

Ook op een driewielfiets moet je overal kunnen komen

Staande man praat met vrouw op driewielfiets

Eind vorig jaar riepen we lezers op een brandbrief te ondertekenen: Onbeperkt fietsen voor iedereen. Want fietsers met een fysieke beperking en/of een aangepaste fiets kunnen helaas niet overal vrij en zorgeloos fietsen.

Eind december ging de brandbrief de deur uit naar alle gemeenten in Nederland met steun van maar liefst 3393 ondertekenaars.

Waar is de brief het meest ondertekend? 

1. Amsterdam (173 keer)
2. Utrecht (104 keer)
3. Nijmegen & Den Haag (74 keer)

Post voor de gemeente 

Beste gemeente,
Voor de meeste fietsers is het prettig fietsen in onze gemeente. Helaas is er weinig tot geen aandacht voor de fietser met een beperking, al dan niet met een aangepaste fiets. Ook fietsers met een beperking hebben recht op fietsgeluk en daarom roep ik u op om:
• Toegankelijke voorzieningen te realiseren, zoals stallingen voor aangepaste fietsen, toegankelijke toiletten en rustbankjes;

• Goed overzicht in het verkeer te creëren voor iedereen, bijvoorbeeld door belemmerende begroeiing te verwijderen en spiegels te plaatsen;

• Gevaarlijke fietsinfrastructuur te vermijden, zoals haakse bochten en smalle fietspaden met diepe berm;

• Rekening te houden met de fietser met een beperking en/of aangepaste fiets bij omleidingsroutes tijdens wegwerkzaamheden.

Fietsen geeft vrijheid en is cruciaal voor de onafhankelijkheid van mensen met een beperking. Door alle fietsers op 1 te zetten draagt u bij aan een sociale en inclusieve gemeente. Fietsers met een beperking en/of aangepaste fiets verdienen meer aandacht, gaat u hier zorg voor dragen?
Met hartelijke groet,
Een bezorgde burger. 

Reacties van ondertekenaars:

‘Uden is een ramp! Paadjes met hekken waar geen doorkomen aan is, gevaarlijke oversteekpunten, trottoirbanden die niet aflopen, waardoor je niet normaal achter je huis kunt komen met de fiets zonder te moeten afstappen, heel veel bobbels of te hoge drempels, etc. etc. Voor mensen met een beperking een hel, voor de gezonde fietser zeer ergerlijk.’

‘Als blije fietser op een e- trike ben ik dolgelukkig met jullie initiatief.’

Farid had een tip: ‘Neem ook contact met natuurorganisaties over die fietssluizen en ontoegankelijke bospaden in de natuur.’

Reacties van gemeenten: 

Gemeente Deventer: ‘Dank voor deze hartenkreet! Deze is zeker van meerwaarde bij het inrichten van onze fietsinfrastructuur, in het besef dat hiervoor ook bij ons nog te weinig aandacht is.’

Gemeente Fryske Marren: ‘Onze gemeente heeft afgelopen jaren de aanwezige fietspaaltjes geïnventariseerd en in beeld gebracht. De niet of minder functionele paaltjes zijn/zullen worden verwijderd. Verder nemen we uw informatie en tips mee bij het nog op te stellen gemeentelijk mobiliteitsplan.’

Tips en goede voorbeelden

Bij de brief hadden we ook tips bijgevoegd en goede voorbeelden.
Goed voorbeeld: In de fietsenstalling in Zwolle is bijvoorbeeld een mindervalide toilet en kun je rollators lenen.
Laat ons vooral weten als je merkt dat jouw gemeente goed bezig is! Wij horen graag goede voorbeelden voor andere gemeenten.  [email protected]

Categorieën