Petitie voor behoud van ponten in Gelderland succesvol

Veerpont Rheden-Rhederlaag

Begin dit jaar startte de Veerpontencoalitie (waar ook de Fietsersbond deel van uitmaakt) een petitie voor het behoud van de veren in Gelderland. Ruim 26.000 mensen ondertekenden deze petitie en dit heeft tot resultaat geleid.

500.000 euro voor begrotingstekort

De provincie Gelderland neemt de regierol op zich. Voor 2023 is een bedrag van 500.000 euro gereserveerd om het begrotingstekort van de veren op te vangen. Dit zal uitgekeerd worden volgens het model van VNG Gelderland. Een mooie verzilvering van de petitie! Ondertussen wordt er gewerkt aan een visie voor 2024 en verder; de Veerpontencoalitie is nauw betrokken bij dit proces. We blijven ons – ook na dit succes – volop inzetten voor de Gelderse Veren.

Veer op!

Strijd jij ook mee voor het behoud van de veerponten? Word dan nu lid van de Fietsersbond!

Ja, ik word lid

Coalitie zet zich ook in voor andere veren in Nederland

De afgelopen periode speelde er nog veel meer in Nederland verenland. Zo hebben we ons onder andere ingezet voor een herziening van de dienstregeling van en naar Ameland, een structurele oplossing voor het veer Rozenburg-Maassluis en een betrouwbare, regelmatige en duurzame veerverbinding tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte.

Onderzoek naar functioneren veerponten

Veerponten behoren voor fietsers en wandelaars tot hun hoofdwegennet. Maar de veren in Nederland staan steeds meer onder druk. We hopen dat onze landelijke lobby zal leiden tot goede oplossingen om veren in de vaart te houden. Een goede eerste stap – mede dankzij onze inzet – is het landelijke onderzoek dat momenteel gedaan wordt naar het functioneren van de veerponten in Nederland. Dit onderzoek brengt onder andere de gewenste verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot instandhouding en kwaliteitsborging tussen de verschillende overheden en de exploitanten in kaart.

De Veerpontencoalitie is een samenwerking van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet.

Veerpont Gorssel-Wilp

De veerpontencoalitie: Houd de veerponten in de vaart

Veerponten zijn van groot belang zijn voor fietsverbindingen, maar staan onder druk. Lees meer

Categorieën