Europese verkiezingen 6 juni

Schakelen voor de fiets in Europa

Europese Verkiezingen 2024 ECF votebike

Op 6 juni kiezen we in Nederland onze vertegenwoordigers voor het Europees Parlement. Ook voor de fiets zijn dat belangrijke verkiezingen. In de Europese Unie is er toenemende aandacht voor de fiets als een volwaardig vervoermiddel.

Dit jaar heeft het Europees parlement een ambitieuze fietsverklaring aangenomen, waarin de lidstaten worden opgeroepen om een sterk fietsbeleid neer te zetten.

Waarom zijn deze verkiezingen belangrijk voor fietsers?

De Europese Fietsersbonden (European Cyclists’ Federation, ECF) hebben naar aanleiding van de Europese verkiezingen een manifest gepubliceerd. Hierin vragen ze kandidaten om zich in te zetten voor een fietsvriendelijk beleid. Meer fietsen heeft verschillende voordelen: het zorgt voor betere sociale gelijkheid, meer inkomsten uit lokaal toerisme, meer banen en een sterkere economie. Bovendien helpt het fietsen om klimaat- en milieudoelstellingen te halen.

Wat staat er in het manifest?

Het manifest van de ECF bevat belangrijke maatregelen zoals:

  • Aanleg van meer fietspaden en andere fietsinfrastructuur
  • Verhogen van het aantal fietskilometers
  • Verbeteren van de fietsveiligheid, bijvoorbeeld door de invoering van een maximumsnelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom en strengere eisen voor voertuigen

Daarnaast wijst de ECF erop dat bestaande en nieuwe Europese fondsen, zoals het Sociale Klimaatfonds, opengesteld en gebruikt kunnen worden voor fietsprojecten. De Fietsersbond roept Nederlandse kandidaten op zich sterk te maken voor het gebruik van deze Europese financiële mogelijkheden. Nederland maakt hier nu namelijk nauwelijks gebruik van, terwijl andere Europese landen wel gebruik maken van deze EU fondsen. Zo loopt Nederland nu Europese middelen mis, terwijl er veel fietsambities zijn die door onvoldoende middelen niet gerealiseerd worden.

Belofte van de kandidaten

De ECF vraagt kandidaten om een belofte te tekenen waarin zij beloven zich in te zetten voor de fiets. Hoewel de fiets in de Nederlandse programma’s voor de Europese verkiezingen niet of nauwelijks wordt genoemd, hoopt de Fietsersbond dat veel Nederlandse kandidaten deze belofte zullen doen.

Verkeersveiligheid – Foto DigiDaan

Fiets en verkeersveiligheid vergeten in regeerakkoord

In het hoofdlijnenakkoord van BBB, NSC, PVV en VVD komt de fiets helaas niet aan de orde. Lees meer

Categorieën