Weekendopenstelling fietspad Afsluitdijk op 1 en 2 juli 2023

Fietspad langs de Afsluitdijk

Op zaterdag 1 juli en zondag 2 juli opent Rijkswaterstaat het fietspad op de Afsluitdijk voor fietsers en wandelaars. De tijdelijke openstelling is één van de maatregelen om fietsen en wandelen over de Afsluitdijk mogelijk te maken nu de werkzaamheden op de Afsluitdijk langer duren dan aanvankelijk werd gedacht.

Afsluitdijk

Fietsersbond daagt Rijkswaterstaat

De Fietsersbond daagt Rijkswaterstaat : 3 jaar de afsluitdijk dicht voor fietsers kan niet Lees meer

Het fietspad is gesloten sinds 1 april 2019 vanwege de vernieuwing van de Afsluitdijk. Op 1 en 2 juli is het mogelijk om tussen 08.00 uur en 18.00 uur over de gehele Afsluitdijk te fietsen of te wandelen. Voor het eerst kunnen fietsers en wandelaars dit weekend gebruik maken van het nieuwe fietspad langs de Waddenzeezijde, dat op initiatief van de regio is gerealiseerd.

Het openstellen van het fietspad gedurende de werkzaamheden is een complexe operatie. Ter hoogte van de spuicomplexen in Den Oever en Kornwerderzand werken we namelijk nog volop. Na de openstelling op 1 en 2 juli gaat het fietspad weer dicht vanwege de werkzaamheden aan de Afsluitdijk.

A7 blijft open voor wegverkeer
De A7 over de Afsluitdijk blijft op 1 en 2 juli beschikbaar voor het wegverkeer.

Samenwerking belangenorganisaties
Het openstellen van het fietspad is één van de maatregelen om fietsen en wandelen over de Afsluitdijk mogelijk te maken. Bij de verkenning naar maatregelen heeft Rijkswaterstaat samengewerkt met belangenorganisatie voor fietsen en wandelen.
Zij zijn blij met deze openstelling, maar hadden liever gezien dat de Afsluitdijk vaker opengaat voor fietsers en wandelaars.

Definitief programma
De komende tijd werkt Rijkswaterstaat met verschillende instanties aan de organisatie van dit openstellingsweekend. Houd de website van de Afsluitdijk in de gaten voor actuele informatie rondom de openstelling van het fietspad.

Dit is een gezamenlijk persbericht van:
Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk, Bouwconsortium Levvel, Fietsersbond, Stichting Landelijk Fietsplatform, Nederlandse Toer Fiets Unie en Wandelnet.

Categorieën