Welke vergoedingen zijn er voor fietsende werknemers?

fietsende werknemer

Vóór 2015 was het doodsimpel. Je organiseerde een bedrijfsfietsenplan en de fietsenbranche was daar geheel op ingericht. Maar in 2015 verdween de ‘Fiets van de Zaak’. Wat nu?

Een fiets aan een werknemer geven

Hoe geef je als werkgever, op een fiscaal slimme manier, een fiets aan je werknemers?
Het verdwijnen van de Fiets van de Zaak was jammer voor de fietsenbranche. Die merkte een flinke terugval in het aantal verkochte fietsen in het segment tot 749 euro, de grens voor een bedrijfsfietsenregeling. Daarna kwam de Werkkostenregeling (WKR) die niet specifiek voor bedrijfsfietsen is, maar daarvoor wel te gebruiken. Deze regeling wordt binnenkort geëvalueerd. Maar ook zonder evaluatie is wel duidelijk dat werkgevers minder fietsen aan hun werknemers zijn gaan geven.
Probleem bij het gebruik van de WKR is dat de ‘vrije ruimte’ van de werkgever niet meer mag zijn dan 1,2 procent van de totale bruto loonsom. Een werkgever die ervoor kiest fietsen weg te geven, heeft dus minder geld voor andere zaken die ook uit de WKR worden betaald, zoals bedrijfsuitjes en kerstpakketten. Gek genoeg mag de werkgever wel belastingvrij telefoons en tablets weggeven buiten de WKR.
Maar in principe kan een werkgever de WKR voor de fiets gebruiken door een aanschafvergoeding te geven of zelfs echt een fiets weg te geven. Stichting Natuur en Milieu presenteerde in 2015 samen met Gazelle, via de website ‘Het nieuwe fietsenplan’, nog een leuke truc: een combinatie van een renteloze lening via de WKR en het inzetten van de belastingvrije kilometervergoeding van 19 cent die ook voor fietsers geldt. ‘De kilometervergoeding kan worden gebruikt voor het aflossen van de lening. Zo fietst uw werknemer zelf een nieuwe fiets bij elkaar.’

Een belastingvrije kilometervergoeding van 19 cent kan altijd

Dat de belastingvrije 19 cent kilometervergoeding ook voor fietsen geldt, is vrij onbekend. Wim Bot, de man die namens de Fietsersbond het belastingdossier onder de hoede heeft, vindt dat heel jammer en eigenlijk een veel betere fiscale fietsstimuleringsregeling dan die hele WKR. ‘Die kilometervergoeding wordt te weinig gebruikt. Ministeries hebben die regeling bijvoorbeeld wel voor hun werknemers, maar veel andere werkgevers niet. Fietsen wordt niet altijd als een volwaardige vervoerswijze gezien.’
Een goede campagne zou helpen. ‘Stimuleren zou echt zoden aan de dijk zetten. Dit is een eenvoudige, tastbare regeling die gaat naar de mensen die fietsen. Wij kregen bij die Spitsmijden-projecten regelmatig reacties van fietsers, die – terecht ‒ zeiden: Wij vertonen al jaren het gewenste gedrag en krijgen geen beloning, terwijl iemand die nu buiten de spits per auto naar zijn werk rijdt ineens beloond wordt. Dat is krom.’

Leasefietsen?

Een andere mogelijkheid is een leasefietsregeling. Een brede coalitie van RAI BOVAG, Natuur en Milieu, ANWB, de Vereniging Zakelijke Rijders en ook de Fietsersbond maakt zich daar sterk voor. Floris Liebrand, woordvoerder van Rai Vereniging: ‘We willen graag een eenvoudige leaseregeling, met een bijtelling vergelijkbaar met die voor elektrische auto’s; 4 procent bijvoorbeeld.’ Zeker voor elektrische fietsen in het duurdere segment – en de speed pedelecs, die al gauw 3500 euro kosten – kan leasen aantrekkelijk zijn. Staatssecretaris Van Veldhuizen heeft in de Kamer al gezegd welwillend tegenover een leaseregeling te staan.

Kortom, werkgevers, voor een nieuwe bedrijfsfiets zijn er nog steeds mogelijkheden; een leasefietsregeling komt er met een beetje mazzel binnenkort. Maar verreweg het simpelst: geef uw fietsende werknemers gewoon een kilometervergoeding.

Tip: Natuur en Milieu presenteert binnenkort een Fietswijzer voor werkgevers, vol met informatie en tips om medewerkers op de fiets te krijgen.

Categorieën

Karin broer

Karin Broer

Freelance redacteur van de Vogelvrije Fietser