bakfiets_header

Feiten en cijfers

Precies aangeven hoeveel fietsen jaarlijks gestolen worden is lastig. Niet iedereen doet aangifte, daarnaast is de manier waarop de gegevens verzameld worden veranderd.

Dat zo moeilijk is aan te geven hoeveel fietsen jaarlijks in Nederland gestolen worden heeft te maken met wijzigingen in de manier waarop informatie verzameld wordt. In de Integrale Veiligheidsmonitor die het CBS publiceert wordt geen getal meer gepubliceerd. Wel geeft het CBS cijfers voor het percentage mensen dat slachtoffer is van fietsdiefstal en het percentage per 100 inwoners dat fietsdiefstal ervaart. Dat laatste is hoger, omdat één persoon meer dan één keer per jaar slachtoffer kan zijn.

Voor de laatste jaren zijn de cijfers:

Percentage slachtoffers 

 • 2012 3,7%
 • 2013 3,8
 • 2014 4,1
 • 2015 3,9

Per 100 inwoners is dat:

 • 2012 5,0
 • 2013 5,5
 • 2014 5,6
 • 2015 5,7

In de jaren daarvoor bedroeg het laatste percentage:

 • 6,5% in 2008
 • 6,7 in 2009
 • 5,7 in 2010
 • 5,8 in 2011

Het laatste absolute aantal waarover we kunnen beschikken is 772.000 in 2010. Volgens een eerder gehanteerde omrekenmethode zou het echter aanzienlijk minder zijn, 468.000.

 

Al met al kunnen we concluderen dat het aantal fietsdiefstallen de laatste jaren stabiel is en in absolute aantallen tussen de lage schatting van 468.000 en de hogere van 772.000 ligt. Bij die absolute aantallen gaat het om personen van 15 jaar en ouder.
In persberichten worden vaak cijfers genoemd op basis van het aantal aangiftes bij de politie. Dat is niet terecht. Slechts van een minderheid van gestolen fietsen wordt aangifte gedaan, de aangiftebereidheid bedraagt volgens het CBS zo’n 30%. Het kan zo zijn dat meer mensen aangifte doen, maar dat betekent dan nog niet dat er ook meer fietsen gestolen zijn, het kan ook zijn dat de aangiftebereidheid is gestegen.