header_boeklezen

Feiten en cijfers over fietsdiefstal

Precies aangeven hoeveel fietsen jaarlijks gestolen worden is lastig. Niet iedereen doet immers aangifte.

Dat zo moeilijk is aan te geven hoeveel fietsen jaarlijks in Nederland gestolen worden heeft ook te maken met de manier waarop informatie verzameld wordt. In de Integrale Veiligheidsmonitor wordt geen getal gepubliceerd. Wel geeft de monitor cijfers voor het percentage mensen dat slachtoffer is van fietsdiefstal en het percentage per 100 inwoners dat fietsdiefstal ervaart. Dat laatste is hoger, omdat één persoon meer dan één keer per jaar slachtoffer kan zijn.

Aangiften

In nieuwsberichten over fietsdiefstal worden vaak cijfers genoemd op basis van het aantal aangiftes bij de politie. Dat is niet terecht. Slechts van een minderheid van gestolen fietsen wordt aangifte gedaan. Het kan zo zijn dat minder mensen aangifte doen, maar dat betekent dan nog niet dat er ook minder fietsen gestolen zijn, het kan ook zijn dat de aangiftebereidheid is gedaald. Helaas daalt die bereidheid al jaren harder dan het aantal slachtoffers van fietsdiefstal.

Absolute aantallen

Het laatste absolute aantal waarover we kunnen beschikken is 772.000 in 2010. Volgens een eerder gehanteerde omrekenmethode zou het echter aanzienlijk minder zijn, 468.000. Al met al kunnen we concluderen dat het aantal fietsdiefstallen de laatste jaren licht daalt, en in absolute aantallen tussen de lage schatting van 468.000 en de hogere van 772.000 ligt.

diefstal fiets

Fietsdiefstal

Fietsdiefstal. Een van de grootste ergernissen van fietsers. Tips om diefstal te voorkomen Lees meer

gestolen fiets in bus laden, fietsersbond

Rapport: Fietsdiefstal in Nederland

Rapport: Nu is fietsdiefstal nog goed voor de fietsverkoop maar er dreigt een ‘omslagpunt' Lees meer